Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Ugrás erre az oldalra: Következő oldal | Utolsó oldal

 

El nem bocsátó válogatás

 (Bence Erika)

A Horizont másfél évvel ezelőtt azzal a koncepcióval indult útjára, hogy a szabályostól eltérő, a köztes, de új és szokatlan minőséget képviselő, nyelvek vagy műnemek/műfajok határán elhelyezhető irodalmi és művészeti alkotásoknak nyújt teret. Megjelentek hát felületén szerb, lovári, német, spanyol szövegek és fordításaik, a kép és a szöveg határait elimináló vizuális konstrukciók, képi-zenei-szöveges installációk, kisfilmek, fotók is számos, különböző műfajokat szublimáló szövegmű mellett. Őszintén remélem, hogy ezeknek egy része megszólító erővel hatott a Holdkatlan olvasóira!

 

 

Nagy Gusztáv

A rossz fiú

 

(Részletek a készülő regényből)

1.

Várakozással teltek el a napok, mielőtt újra elindulhattak az asszonyok tyúkozni. Elhatároztam, hogy velük megyek. Valamennyi asszony hangosan tiltakozni kezdett. Féltettek, hogy ha elkapnák őket, akkor az egy szem fiút megvernék a tanyasiak. A végén mégiscsak beleegyeztek, és velük mehettem. Hosszú gyalogolás következett, legalább tíz kilométert mentünk megállás nélkül gyümölcsösökön keresztül, amíg el nem értünk egy kisebb erdőig. Az erdőtől távolabb álltak a tanyák. Négy-öt tanyagazdaság. Gémeskutakkal, hosszú itatóvajúval, apró jószágokkal.

 

 

 

 

Katalán búcsú

Ocsovai Ferenc versei

 

Tudod, ahogy mondtam is neked
a kőhídról letekintve: álmom az volt,
hogy majd a Turia kertjében
mi ketten együtt végigsétálunk;

 

 

 

Juhász Zsuzsanna

Kiskarácsony

 

 

            Mit tudom én, mi lenne a jó. A húgod nem panaszkodik, látod.

            Ha neki jó, nekünk is el kell fogadnunk a srácot. Ha meg nem érez, nem érez. Annyit meg csak érez, amennyi elég a húgodnak. És nézz meg bennünket, mi ugyan mire mentünk a nagy szánalmunkkal. Te már kiskorodban megrajzoltad a bolygót, és elhatároztad, hogy nem terheled tovább, nem szülsz gyereket. És ehhez tartod is magad.

 

 

 

 

 

 

Turóczi Ildikó

 

Kameruni és más missziós történetek

 

 

Kamerunban az utazás mindig és bármiképp élmény, kisbusszal, nagybusszal, ősrégi, rozoga autókkal, motorbiciklivel, de még gyalog is.

 

 

 

 

Mága Mátyás: több művészetben

 

 

Morzsolt hangok a csobogásból,

Mint a csettintés, finom a zaj,

Érzem az áradó lobogásból,

Mint a csettintés, finom a zaj.

 

Aranyi László: Túl az eltűnt időn

 

Azt terveztem, laudációt írok Aranyi László szövegképeiről. Kifejtem és értelmezem a folyamatot, ahogy a szöveggé formált vers elveszíti hagyományos karakterisztikáit: széthull, átalakul, töredékei egymásba folynak, roncsolódnak – végül képpé, új minőséggé alakulnak.

 

Talán arról is beszéltem volna, hogy nem kell érthetővé formálni a természetes létezésénél fogva kusza, szövevényes és olykor érthetetlen szöveget.

Ahol a közölhető véget ér: kifejezéssé, metaforává alakul. Ahol a szöveg ér véget: kezdődik a kép.

 

 

 

Nagy Gusztáv

 Gemecs meséje

(Bence Erika jegyzeteivel)

 

 

2021 utolsó napjaiban látott napvilágot Nagy Gusztáv A cigányok tündérországa című mesekönyve. Valamikor még az év első felében kaptam el az írótól a kéziratot és a betördelt első változatot.

 

 

 

 

Tarkaság kötéltánca:

települő világjárvány

elkölönült kivágásán –

 

bővülő sötétzárka.

 

 

A pályázat a pénzdíjak és a könyvajándékok célba jutásával véglegesen lezárult. A fotó viszont „tovább tart”, folyamatosan történik és alakul. Akárhányszor megtekintjük, mindig más és más jelentés szolgálatában áll. Mindannyiszor új jelentését fedezzük fel. 

 

 

 

 

 

Debreczeny György

(mű)holdas félreolvasások

 

Holdat ért Csang’o a Holdistennő
(aki Hou-ji a Mennyei Íjász felesége)
és a Jáde Nyúl
hamarosan megérkezik 

 

 

 

Edelfelt Porvoo városában született, ahol tősgyökeres svéd paraszti környezetben nevelkedett. Ez a táj egész életére megihlette a festőt, s bár pályájának fontos állomása volt Rubens városa, Antwerpen, ő végig patriotista maradt: tetőtől talpig finn, a népi kultúra harcosa. Kifinomult technikai tudás, sokoldalúság, nyugalom jellemzi művészetét. Foglalkoztatta a szabad levegő problémája, s nagy hatással volt rá Jules Bastien-Lepage finomnaturalizmusa, de hatott rá Velázquez instantizmusa is. Művészetét az impresszionizmus mérsékeltebb megnyilvánulási formájaként jellemezhetjük; mint a francia impresszionisták, Ő is a pillanatnyi benyomás rögzítésére, a reflexek rögzítésére törekedett, légiesen elmosódó felületeken jelenítve meg népe békés életének legmeghittebb perceit is, ám az ő halk szavú művei elsősorban nyugalmukkal és az elbeszélés egyszerűségével hatnak.

 

 

 

Elektrografika: Kiss Barnabás-Kiss Tamás

 

Ha jól gondolom, Kiss Tamás előző, könyv alakban megjelent műve a Kollázsember. Mobil kollázsregény. A Patchwork bár nagyon hasonló vállalkozás, szintet is vált, továbbfejleszti a világ értési lehetőségeinek képi és nyelvi formáit, megnyilatkozásait. Nemcsak „összekollázsolja” a részeire hullott világ elemeit és próbál meg újra teljes képet alkotni, de nagyon is őrzi magán a töredékesség jeleit, hanem össze is szövi, együttes jelentéssé teszi, új beszédmóddá a széthullottságot.

 

 

„Tudjátok-e, hogy a cigány közösségekben mindenkinek volt valamilyen beceneve? Hát persze, hogy tudjátok, ti is cigányok vagytok, nem igaz?”

 

 

 

 

Most hogy már öregszem egyre inkább

Kiszépül arcomra cigányságom házaló bácsika

Lennék aki esernyőt javít és titokban kéreget

Mert el kell ugye tartani az asszonyt meg a rajkókat

 

 

 

        Hello.

        Hello. Te jöttél 4.30-ra?

        Igen.

        Megkaptam a rajzodat. Szépen rajzolsz. A lányod?

        Nem. Én vagyok fiatalon. Mennyi idő lesz?

 

 

 

 

Kiss Tamás: Love Street 1.

A 19. századi romantika nemzethalál-víziós költészetének (például a Vörösmarty-látomások) hangjai, de  orwelli szlogenek is megjelennek a Kiss Tamás alkotta szövegvilág-rengetegben; előbbiből leginkább az ember „világba züllő”, önpusztító jellegének/jellemének („az ember sárkányfog-vetemény” ) képét veszi át a kollázsregény, míg az utóbbival a jövőtlenség és a szabadsághiányos állapot kifejeződése rokonítja, az erőszakos, diktatórikus módszerek életmodellé, jelszóvá történő szublimálódása: „a tudatlanság jövő”, illetve: „a jövőtlenség érdek”

 

Az emlékezet képlékenységét és a legendateremtő magatartás képzelőerejének szabadságát figyelembe véve, mégis teljes nyugalommal írtam hát fel címként Holczer Dávid Felívelő Lejtmenet című kötetéről szóló ismertetőm fölé: Egy istenadta tehetség

 

 


Dumesnil: Krisztina királynő tudósok körében (részlet) (Internetes forrás)

 

 Eleinte azt is gondolhatjuk, dékárt valójában a filozófus és matematikus René Descartes (1596–1650) újkori alakmása, annál is inkább, hiszen számos megegyező motívum és reflexió idézi elénk a történelmi személyiséget. A francia tudós nevét „dékárt”-nak kell ejteni, valóban élt és tartózkodott Hollandiában, „csakis királynőkkel” volt baráti és szerelmi kapcsolata: többek között Erzsébet pfalzi hercegnővel és az „önmagát száműző” svéd Krisztina királynővel, különc és magányos elme volt: az idealista és a materialista világértés kettőségében teremtette filozófiáját és tudományos elméleteit.

 

 

A posztavantgárd jegyében fogantak/-nak Aranyi László képversei. Inkább képek, mint versek: olyan szövegek, amelyekben a nyelv képi jellege konkrét formát ölt, manifesztálódik. A szöveget szinte teljesen „elnyomja” a kép. Autentikus reflexiók egy olyan világ bűvkörében, amely valóban a vizuális információ bonyolult szerveződése felé mutat. A végkimenet ismeretlen számunkra, még valahol a folyamat elején/középén tartunk, de a költő már sejt valamit. Víziói nyernek formát e sajátos képszövegekben.

 
Ugrás erre az oldalra: Következő oldal | Utolsó oldal