Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Horizont – Bence Erika: Káoszból kollázsba (Fenyvesi Ottó versei, kollázsképei)

 

 

Fenyvesi Ottó: Fenyvesi1

 

Káoszból kollázsba (Fenyvesi Ottó versei, kollázsképei)

 

A káosz angyala című, 1993-ban Budapesten napvilágot látott kötete jelenti a cezúrát, a megváltozott léthelyzet kiváltotta beszédmódváltást Fenyvesi Ottó (1954) költészetében. Súlyos „történelmi telek” – olyanok, mint a 19. századi klasszikusok életében és verseiben: „most tél van és csend…” – köszöntenek ránk: „Szép magyar sors” (Finis Bohemiae). Újvidékről Veszprémbe, a „bácskai éjjel”-ből a „veszprémi tél”-be költözik a szerző, a lírai beszélő. (Azoknak, akik nem jártasok az idézett metaforikus versbeszédek világában: a vajdasági magyar irodalom Szenteleky Kornél alkotta éjjel-szimbólumáról és a legújabb balkáni háborúk otthon-, illetve hazavesztéseinek következtében kialakult „veszprémi menedék”-képzetről van szó.)

 

Fenyvesi Ottó: József Attila

A káosz angyala költészeti leltár, a kötetkezdő Finis Bohemiaehova?”-felvetésére a soron következő versek adják a lehetséges válaszokat: a kisebb ciklusokból, de többnyire hosszúversekből építkező kötet kétharmadánál, az Idézőjelben című költemény a nagy „összegzés” versbeszéde, amikor nyilvánvaló válik, hogy vége van egy korszaknak mind a lírai alany, mind a nemzeti kollektívum (ha van ilyen!) életében és sorsában. Elveszett egy „haza”, nincs többé „régi otthon”, s csak emlékeiből, töredékeiből és mozzanataiból lehet újfent „elölről kezdeni az egészet” (Finis Bohemiae). „Vissza kell számlálni” – miként sugallja a kötetzáró rövidtörténet (Visszaszámlálás) címe, amely azonban nem csak a nullához érkezés pillanatát jelenti, hanem a visszafelé áttekintett élettöredékek kiemelését és megőrzőbe, archívumba helyezését is.

 

    Fenyvesi Ottó: colpista collage  

 

  

                     Fenyvesi Ottó: res01

 

Szövegtérben a Halott vajdaságiakat olvasva két, Zentán megjelent kötete (2009, 2018) jelenti majd ezt az újraértelmező és leltározó irodalmi eljárást, vizuális értelemben a kollázsok, Fenyvesi Ottó sajátos képzőművészeti alkotásai teremtenek egységet ebben a képfoszlányokra és szövegdarabokra hullott organikusságát vesztett létben.


Fenyvesi Ottó: stalker

 

A „nagy újraalkotás” szöveg- és zenei képzettársításait, azaz az „amerikai” verseket (a blues-költészetet, az improvizációkat és a rock and roll-verseket) is, természetszerűleg kíséri végig a kép- és szövegalkotásnak ez a módja: a töredékből alkotás, a széthullottból egésszé formálás eljárása. A Némely részletek (2009) feljegyzései, naplójegyzetei is erről szólnak: hogyan lehet felállni egy egzisztenciális és költészeti mélypontról: elölről kezdeni.

Fenyvesi Ottó: Mínusz31

 

A  Holdkatlan versajánló rovatában, nemrégiben kisesszét olvashattak Fenyvesi Ottó Blues az óceán felett című költeményéről, Turi Orsolya tollából:

http://holdkatlan.hu/index.php/rovatok/egy-versrol/10639-turi-orsolya-a-blues-es-a-rap-kereszttuzeben-fenyvesi-otto-blues-az-ocean-felett-sub-bass-monster-sebessegmamor

Ezúttal az 1991-ben íródott Bácska-versét, a Bácsmegyei Naplót idézzük fel.

Kollázsai az újvidéki Létünk folyóirat e sorok írója által főszerkesztett 2014/3-as számának illusztrációi voltak. A szerző engedélyével közöljük újra.

 

 

Fenyvesi Ottó: bunte elend

 

Fenyvesi Ottó

 

Bácsmegyei Napló

 

Így megy ez minden este.

A szív bútorozva kiadó.

Szép magyar sors. Távol

a romantikától. Ücsörögni,

főzni és nézni a nőket.

Nálam 3x8=24

idestova 35 éve.

Milyen iszonyú! Az a két rakás

szerencsétlenség. A szellemi

elit és a koszos budi.

Csak veszekedni tudnak.

Ezúttal a megszokottnál

ostobább kifogás:

karbantartás miatt zárva.

Pedig olyan könnyűnek látszott,

olyan haloványnak.

A vakbéloperációd helye.

Tényleg? Alig ismertelek meg.

Hajnalban fáradtan érkeztünk.

Otthon, a másik ajtó jobbra.

Utalni szeretnék erre-arra.

Már a jövő sem a régi.

A hír igaz, a helyzet változatlan.

Viszont volt egyszer egy vadkelet.

 

Fenyvesi Ottó (1954): a Veszprém melletti Lovason élő, vajdasági származású költő, író, szerkesztő, képzőművész.

 

  
  

Megjelent: 2021-05-26 14:00:00

 

Bence Erika (Bezdán, 1967)

egyetemi rendes tanár, kritikus. A Horizont rovat vezetője.

 

Fenyvesi Ottó (Gunaras, 1954) József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, képzőművész

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.