Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Első oldal | Előző oldal Ugrás erre az oldalra: Következő oldal | Utolsó oldal

Stekovics Gáspár fotója

Ezen a héten Stekovics Gáspár nyár ihlette balatoni képeiből mutatunk be válogatást. 

 

Tovább Stekovics Gáspár Galériájába >>>

 

 

Ferling Szonja: Ének az esőben

 

 

Ezen a héten Ferling Szonja meseillusztrációiból válogattunk. 

 

Mindig is rajzoltam, amióta csak az eszemet tudom. A rajzolást mindig csak játéknak tekintettem, nem terveztem vele komolyan. Irodalmár, író, költő szerettem volna lenni.
2003-ban érettségiztem a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, de szakmai érettségit nem tettem.
Magyar nyelv és irodalom szakos tanárként és informatikus könyvtárosként diplomáztam az ELTE Tanárképző Főiskolai karán, később művészeti menedzserként kulturális rendezvények szervezésével foglalkoztam, illetve voltam pr munkatárs is. A rajzolás végigkísérte az életemet, de csak harmincéves korom után kezdtem komolyan foglalkozni vele.
Néhány éve szabadúszó illusztrátorként és grafikusként dolgozom, részben a művészetiben megszerzett, részben autodidakta módon elsajátított alapokra építve. Mesekönyvekhez, fejlesztő, segítő és foglalkoztató könyvekhez, fejlesztő játékokhoz, különböző - elsősorban gyerekeknek szóló - kiadványokhoz készítek illusztrációkat.
Inspiráló természeti környezetben, Hosszúhetényben élek.  

 

 

 

Tovább Ferling Szonja Galériájába >>>

 

Fűkő Béla: A fény ára

 

"Olyan nyilvánvaló gondolatokat szeretnék felmutatni, melyek a kollektív tudattalannak rejtett titkaira hívják fel a figyelmet, és elkísérik a szemlélőt akár egy életre. A folyamatos szemlélődés, az újból és újból való rácsodálkozás a létre, ihlette jelenlegi munkáimat. A tapintható, spirituális energiával rendelkező, meditációs objektum megfigyelése nagyon személyes tevékenység. Remélhetőleg, talán éppen ebből a személyes megmérettetésből kifolyólag, a szobrokba kódolt élményeim a pillanatnyi örömön túl a szemlélődés maradandó tárgyává válhatnak."

(Fűkő Béla)

 

Tovább Fűkő Béla Galériájába  >>>

 

Böszörményi István: Szerelmeskép

 

Ezen a héten Böszörményi István, Pécsett élő képzőművész munkáiból mutatunk be válogatást.

Kedvelt területei a szobrászat, az ábrázoló kisplasztika és a festészet. Festőként elsősorban a színek plaszticitásával foglalkozik. E folyamat kezdete a Keserü Ilona által kezdeményezett Színerő kurzusra tehető, mely azóta is rendszeres kiállításokkal mutatja be a pigmentekkel kapcsolatos kutatásokat. Ez volt a magyar festészettörténet talán legfontosabb kiállítás-sorozata. A kurzuson Böszörményi elindított egy alkotói magatartást, melyben gyönyörű modellek élettől való elszakadását ábrázolja olyan térben, melynek kiterjedését a felrakott színek alapján a kép nézőjének kell elképzelnie. Ahogyan egy ember igen sokféle helyzetben ábrázolható, úgy egyetlen emberi helyzet is sokféle imaginárius térben képzelhető el. Böszörményi a színek faktúrájával ehhez a térhez ad sejtést, így képei előtt sétálva az az arcok domborulatait és elképzelt tereit is mozgásban láthatjuk. S bár a folyamat kezdete meghatározható, a vége beláthatatlan: ugyan végesen meghatározható egy arc kiterjedése, ám végtelen tér vesz minket körül. Emiatt az alkotó lezárta a motivikus lehetőségeket egyetlen irreális motívumra: a szuicidra mint emberi tettre. Az öngyilkosság tematika a halállal való pozitív azonosulás allegóriája. Felfokozott pillanat, beteljesülő vágy. Böszörményi legtöbbször saját fotókról dolgozik. A háttérben lévő korábbi képek közt rögzülnek az újak, melyek nyomokban a festményeken is megjelenhetnek. Ily módon a néző akár kronológiai sorrendbe is állíthatja a műveket. A háttérben lebutítva megjelenített motívumok akár jobbak is lehetnek, letisztultabbak az eredeti ábránál. Ez a motívum azonban inkább egy fedőtevékenység. Az igazi tevékenység egy végtelen performance, melynek lényege a tér színnel való sejtetése, a dimenzionális gondolkodás fejlesztése.

 

Tovább Böszörményi István Galériájába >>>

 


Géczi János Fotó: Székelyhidi Zsolt

 

 

Ezen a héten ismét Székelyhidi Zsolt íróportréiből mutatunk be 6 fotográfiát. 

 

Tovább a Galériába >>>

 

 

 

Papp Ákos: Nyárindító 5. 

 

Ezen a héten Papp Ákos nyári hangulatú képeiből mutatunk be válogatást. 

 

 

Tovább a Galériába >>>

 

 Major Judit: Zöld út fahasáb plasztika letraszettel (2016)

Ezen a héten Major Judit azon munkáiból mutatunk be válogatást, ahol a művésznő saját verseinek illesztési pontjait keresi képzőművészeti projektjeivel. A munka 1989-ben kezdődött, és jelenleg is tart. 

 

1.

Major Judit: Képvers tárlat, halszemoptikával, 1995

               

TERMÉKETLEN ZAJÁBA

Terméketlen zajába

Zuhant a város,

És én, tétován

Állok a peremén…

 

2.

 

 

Major Judit: Vers pausz hengeren, 2016

 

TALÁLKOZÁS ERNEST TATAFIORÉVAL

Hunyorgó szemmel mérte végig

a kávéház asztalánál.

Magokat érintett,

fák sarjadtak belőlük.

-Hátha őt küldték a

finom, rejtjeles üzenettel…

 

3.

Major Judit: Zuhanó angyal, 2016

 

ZUHANÓ ANGYAL

Levelek szárnya bólogat,

lilás ég szüremlik az

est-száraz ágakon át- zuhan,

zuhan az angyal…

Levelek szárnya hull

hideg kezekkel

reszket mélabús, halvány

szemekkel,

arcra hullt…Istenem!

Arcra hullt az angyal.

 

4.

Major Judit: Kerámia plasztika, betűnyomda,
olajraku, 1989

 

 

5.

Major Judit: Vers szivacson, 2016

 

MARÉKNYI FÖLDBEN AZ ÖRÖKLÉT

Maréknyi földben az öröklét,

magvai súlyos színek.

Füstjében a babság zöldell,

és aranylanak a füvek.

Kioldó rózsák aljában bölcső,

száraik tövén megül a pára.

Végtelen törzsekben érik az örök csend,

és édes olajként, simul az ága.

 

6.

Major Judit: Kerti kézmosás
Kopott deszka, pausz, vízüveg, 2016
 

KERTI KÉZMOSÁS

Egy kerti kézmosás a féltető alatt…lavorban,

ahol szappan és törölköző van.

Fémes koppanás, a kanna alja, és vele

a kézmosás összes csepegő, csorgó, lágy hangja.

Mint bepaszpartúzott akvarell,

-mi helyét a nappali fő falán nyeri el-.

Szép és patinás a pillanat,

Hmm a kinti kézmosás és a pirkadat…

Vagy estefelé kertes-fáradt izomlázzal,

tán délután ábrándos, lassú szertartással.

Locsbolás és öröm,

A szappan illata bőrömön.

A törölköző se mindegy,

Érdes-puhán ölel, mint a családi rend!

Igen. A napszagú törölköző az utolsó mozzanat,

a kerti kézmosásban, a féltető alatt!

 

7.

Major Judit: Zöld út
fahasáb plasztika letraszettel, 2016
 

A NÖVÉNYEK LÁM ÉGIG HAJOLNAK

Habzó munka, és nehéz utak…

Míg a csendes matatás naplód

Lapjai közt, csak egy pillanat.

Egymásnak feszülő rendek,

s a feltörő nyári zöld

örökkévaló, töretlen akarattal.

Belül a világ, s porszem odakint…

-Mégis, a börtön legkeményebb.-

Némán nézed, békés egykedvűséggel,

Hogy a növények lám,

a hatatártalan égig hajolnak.

 

Tovább a Galériába >>>

 

 

 

Rigó István: Kisplasztika

Ezen a héten Rigó István kisplasztikáiból válogattunk.

Rigó István szobrászatának anyaga a kő, a bronz és a fa. Kisplasztikákat, kisszobrokat és megbízásra köztérre kerülő monumentális alkotásokat, ill. portrékat készít. Autonóm munkái elvont, formailleszkedéseket és formaáthatásokat teremtő, mozgások és erők által deformálódó palástok és testek meditatív árnyaltságú kompozíciói.

Tovább a Galériába >>>

 

 

 

 

 

Makra Zoltán: a_series_1

 

Ezen a héten Makra Zoltán festőművész alkotásaiból válogattunk. 

 

Makra Zoltán műtípusai a továbbgondolt absztrakció lehetőségeit kínálja fel, geometriái a valóság és az illúzió sokszor összemosódó határán egyensúlyoznak. Számára nem a valóság újrateremtése, új vizuális struktúrák létrehozása az elsődleges szempont. Geometrikus formái nála a perspektíván edződött látás rossz szokásait használják fel arra, hogy zavarba hozzák a befogadót. Előszeretettel játszik az elmosódó kontúrokkal, a különböző minőségű felületek egymás mellé helyezésével, ami a kompozíciónak kollázsszerű összhatást kölcsönöz. Sokkal inkább a képi-vizuális rendszerek összefüggéseinek felfedezése, az egyes kapcsolatok láttatása és az ezekkel való játék jellemzi munkáit. Olyan új formákat, sík- és tér transzformációkat igyekszik kialakítani, ahol az alkotó az elemekre, elemi struktúrákra bontott képtárgyon belül szabadon garázdálkodhat. A geometria fontos szerepet tölt be a fotó alapú önábrázolás során is. Az önportrékon elhelyezett mértani testek, mértani összefüggések nem csak a képtárgy szintjén hoznak létre új típusú viszonyokat, hanem az egyes részletek hangsúlyozása, kiemelése szempontjából is fontos szerepet játszanak a kialakuló térképzetek. Az alkotó olyan “csatatérnek” tekinti saját portréit, ahol nem egyszerűen lejátssza a mindennapi küzdelmeit, – hanem a fotó válik számára azzá a hellyé, ahol saját pszichéjével szembesül, s a művészet létrejön.

Tovább a Galériára >>>

 

 

 
Major Judit: Portrétanulmány 1

 

 A most megjelenő sorozat összefoglaló címe: A BEOJTOTTSÁG,  avagy hogyan alakulnak a kész művek idővel egy másik munka részévé, és élnek abban tovább.

 

1. A sorozat első darabja egy portrétanulmány, ahol a színes masszák  ötvözhetőségét tanulmányoztam, 1990-ben, a Siklósi Mesteriskolában. A szobor később velünk volt költözéseinkben, fekvő kerti tárggyá lett, bokrok alján élte önálló életét (Pécsett, majd Palkonyán). 

 

2. Fotó, keretben. Ez a munkám szerepelt 1998-ban a Kettős spirál című kiállításomon, melyet Keserű Ilona nyitott meg Pécsett, a Gebauer Galériában.  Ez egy fotósorozat kiemelt darabja. Az első kerti installációm lírai dokumentációja, különböző évszakokban. Témája a gyász; szereplője a 90-ben készült fejszobor. 

 

3. Ismét eltelt húsz év, a fejszobrot ábrázoló fekete-fehér fotósorozat hat további darabja felbukkant a „műtermi komposztból” új jelentéstartalmakkal kapcsolódva az aktuális felvetésekhez; 2019-ben egy hármas oltárt idéző „ready-made” –alkotás része lett, a Jelenkor c. csoportos kiállításon. A kiállítás életre hívója  és kurátora: Pinczehelyi Sándor. 

 

4. A beojtottság folyamata még zajlik! Az iskolai művésztelepen, 2019-ben készült printekkel és egyéb „nyomdai melléktermékeimmel” újra elkezdett együtt rezegni az egyik fotó, és grafikai jellegű, monokróm fotómontázs lett belőle. Egyéb, hasonló munkáimmal együtt a „Tereim, kertek és szobák” – című gyűjteményemben, annak állandóan alakuló kompozíciós folyamatában jelen pillanatban épp így él ez a mű, 2023-ban.

 

Tovább a Galériába >>>

 

 

 

 

 
Papp Ákos: Koratavasz 1. 

 

Papp Ákos fotográfiáinak 10. sorozatába hat  koratavaszi képet választottunk. 

A szerző az alábbi gondolatokkal ajánlja fotóit: "Nekem mindig valamilyen történet jut eszembe e koratavaszi képeim nyomán. Pontosan emlékszem az elkészítés pillanatára, a helyszínekre is. Fények, árnyak, színek, természetesség, parányi foltok, billenések - bármi is legyen a fókusz, kit így, kit úgy szólítanak meg. Ezeket a képeket egybetartozónak éreztem a hangulatuk okán. A madaras kicsit eltér a többitől, de mégis illeszkedik közéjük, pont a másságával. Amúgy is szeretem, ha van egy kis tökéletlenség a képeken vagy a sorozatban. Nem mesterséges ez, hanem olyan, mint az élet."

 

Tovább a Galériára >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Áron: Kísérlet, beton

Ezen a héten Szabó Áron munkáiból válogattunk. A művész kedvenc kísérleti témája a beton és a bronz együttes használata. 

Tovább a Galériára>>>

 

 


Szentgyörgyi Adél: Szabadon választott

 

Ezen a héten Szentgyörgyi Adél, a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum végzős növendéke munkáiból mutatunk be válogatást.

 

Tovább a Galériára >>>

 

 


Székelyhidi Zsolt Fotó: Székelyhidi Zsolt

Székelyhidi Zsolt fotográfiáinak 6. sorozatában újabb öt íróportrét láthatnak olvasóink. 

Tovább a Galériába >>>

 


Korányi Mátyás: Lépcsőházi hangulatok 1

 

Korányi Mátyás mobilfotóinak 3. sorozata a budapesti lépcsőházak hangulatát idézi meg. 

Tovább a Galériába >>>

 

 

Mórotz Krisztina: Sóhajok

Mórotz Krisztina fotóinak 7. sorozatába a várakozás hívószó köré csoportosítva válogattunk. 

Tovább a Galériába >>>

 

 

Fotó: Cseri József

 

Csei József fotográfiáinak VI. sorozatába portréfotóiból választottunk. 

Tovább a Galériába >>> 

 

 


Szelényi Anna: Azután 2. / Afterwards 2.

Szelényi Anna műveiből válogatott 6. sorozat címe: Jég és szenvedély. 

Tovább a Galériába >>>

 


Papp Ákos: Fénycseppek 2

Papp Ákos fotográfiáinak 9. sorozatát így ajánlja olvasóinknak: 

Izgalmasnak találom a fény-árnyék-víz-tükröződés összjátékát, valamilyen formában megjelenését. Ez mindig vonzó számomra. Most ennek mentén válogattam  A sorozatnak a Fénycseppek címet adtam. A képeket külön nem neveztem el, a sorrend is csak véletlenszerű a részemről.” 

Tovább a Galériába >>>

 


Zalán Tibor Fotó: Székelyhidi Zsolt

Székelyhidi Zsolt fotográfiáinak V. sorozatában újabb íróportrékat válogattunk olvasóinknak

Tovább a Galériába >>>

 
Első oldal | Előző oldal Ugrás erre az oldalra: Következő oldal | Utolsó oldal