Videó

Dokk est Szilasi Katalinnal. A dokk.hu videója
Keresés a honlapon:


Bárdudvarnoki Nagy Tibor: A lovas

 

 

A LOVAS


.
A hidi csárda aprócska ablakain, a pipafüsthályog épp csak engedte látni a közeledőt, aki látható óvatosság nélkül poroszkált egyenesen. Valami csikósféle lesz, morogta Harmati, a cseréppoharakat törölgetve. Ezen az órán, ha teli ugyan nem is volt a csárda, szabad asztal nem volt. A lovas átvetette a lábát a ló fején és úgy ért le, hogy a kötetlen patrac ráncot sem vetett. Megkötötte a könyöklőhöz a fekete csikót. A pusztaiemberek szíve megolvad az ilyen ló látványára, ha nem is mutatják. A csikós betoppant a kutyaszagú ivóba és biccentett a csaplár felé. Az tudta valahogyan ebből, hogy étel is kell a bor mellé. Csapó Benő, a lovas, az egyik ablakos fertály asztalához ment és odamordulta, hogy tömörödjenek kentek odébb! Megjáratta rajtuk a szilajnál komorabb szemét, míg az oszolj meg nem szólalt az inakban. Letette magát a padra, azok kényelmével akiknek a kedvére a csárdákat kitalálták valamikor. Letette a csikóskalapot a kenyér mellé és hátrébbnyomta a fekete varkocsait. Kinyitotta a bicskáját és jót kanyarintva nyesett a sódarból. Harmati lekoppantotta a korsót is a pohárral. Készségesen álldogált még ott és körmönfontkodott, hogy is szólítsa a vendéget, ha tudhatná a becses és becsületes nevét?

Mások szabják ki mostanában az ember nevére a becsületet. – mondta a vendég és nem látszott, hogy toldana a mondókáján. Így aztán a Harmati törölt még egy nem egészen feleslegeset az asztal deszkáján, azzal elpárolgott, magára hagyva Csapót a megveszekedett lelke setétjével. Miért is van ez a pányva úgy énrám szorulva? Hogy járhattam ilyen cudarul? Ekképpen vívódott magában a vendég, amíg a bajszát kotorgatta félre a falat elől. Tátongott a lelkén a szerelem sebe. Sehogy nem bírta összébbhúzni a széleit. Azért vágtatott ilyen messzire a kisúji határtól, hogy gyilkossá ne váljék! Napok óta nem evett, hogy jámborodjék benne az indulat. A pusztánnőtt férfiak szívében ott kísért a móres árnyékának minden dacos sötétsége, a helyzetenkénti elvártságok feszesen kegyetlen hittanával, szinte hajszolva az embert valami visszavonhatatlanságba, aminek olykor-olykor része a vérszag. Ha valaki benézett volna a züllött üvegen, úgy láthatta volna rajta keresztül a Benőt, mint az anyja az apja csináltképét a sifon fölött, amire sárga fakulatot virrasztott a rengeteg kétfilléres gyertya pityogó gyásza.

Úgy vagyok, mintha télvíz idején estem volna a csordakútba. Nem húz innét ki engemet senki. Férfiatlannak vélte fel a vergődését s ez méginkább gyengítette. Azt latolgatta, mennyire kell még távolodnia a baja katlanától, hogy elszelídüljön benne a pokol?
Egyszerre szerette és gyűlölte Pirost. Nem bírta megérteni, hogy egyszavára nem hagyta ott az urát érte. Néha megvadul az ember, mint a megveszett kuvasz. Jobb ilyenkor megfutni, mint ölni. Erre gondolt a sódar fogytával. Elszegődök messzire, ahonnan biztosabban nem látszódik a Piros keze, mikor a fehérgyolcsot teregeti. Majd csak kikopik belőlem a halál, mint mellőlem ezek itten, akiknek fájhatott az ábrázatom. Lebicskázott egy ezüstpitykét a melléről, az asztalra koppantva, azzal kérdőn nézett a Harmatira, aki nyájasat bólintott. 
Abonyban kelt híre egy csodálatos csikónak, aminek a hátán úgy jár egy keserűember, mintha koporsót kísérne.
.
Lassan ugyan, de csak járták a rónát a hírek. Az álmatlan vágyak ágai is körbenőtték szorosra a Piros szívét, nevelve a megkerülhetetlen elhatározás gyümölcsét és egyre inkább fonnyasztva a fölötte megalkudott házasság töviskes burjánját. Piros a vásárba indult el a könnyűszekéren és addig járt csárdáról csárdára, míg ki nem mosta élete aranyát.
Benő a lovaknál hált a kunyhóban. Reggel a kimeredt slambucot kikotorta a komondornak és a bográccsal ment a kúthoz, hogy az itatás végeztével kilötykölje.
A nagykutya vakkantott kurtát, amiből tudni lehetett, hogy közeledik valaki. Benőnek igencsak fennie kellett a szemét a kutya orra iránt, hogy kisejtse a távoli mozgást. Tette a dolgát, akárki az, aki idejön, majd elmondja, hogy mit akar. Ha pedig rosszban jár, lesz módja megbánni, amíg gyógyul.
Asszonyalakot sejtett aztán szekéren billegni, de a sistergős mennykő még nem vágott bele, ahogy a látomás kikecmergett a délibáb firhangjából, csak amikor a nap emelkedvén, glóriává lobbantotta a jelenés körül a füvek végtelenjét. 

A szem még nem sokat mondott, mikor a sejtés fúvott parazsat ejtett a mellébe. Megszédült a gondolatra, ahogy átnyargalt a fején. Nagyjából belénőve a feketeföld jóindulatába, várt, de a melleséről szökni készültek a gombok, akkora levegőkkel dohogott a megindultsága. 
Piros kétheti viseltesen állt meg, mint afféle menekülő szökevény, aki a bizonytalannak karmaiba vetve magát, vált nincstelenné és otthontalanná. Nézte a férfit a bakról, mi lehet a válasza az Ő irdatlan merészségére a pusztán, amit nem magukbanhányódó keszkenőknek vasalt ki az úristen. 
Benő tudta, hogy Pirosnak mibe került ez a bátorság. Megtorpantotta a pillanat tömörsége. Összefont szemekkel álltak nehéz percekig mozdulatlanul, mintha valaki egy magas helyen félreállította volna az idő öreg kerekét, hogy ne lehessen tenni addig semmi egyebet, csak nézni ahogy az álmok könnyekkeldajkált reménysége beleereszti a gyökereit a valóság éppen megszentelődő sarába. Az íjasnyakú csődör igazította vissza a tékozló kereket, ahogy előpáváskodva megvizslatta a Piros szende kancáját. Benő testébe visszasajdult a cselekvés. Odalépett a szekérhez és úgy vette ki a Pirost a kosárból, mintha tollból lenne. Csak annyira szorította magához, hogy el ne törjön, mintha fehércserépből korongozták volna. Nem bírtak beszélni még, mert olyan mondanivalókhoz, amik az erejük fölé feszültek bennük, híg lett volna most bármilyen szó. Felnőttember különben sem futkos bíbic után hoppra a pusztán, bár a Benő bizonyosan tudott volna fogni egy szakajtóval hamar, ha a Piros megkéri rá.

 

 

 

 

  
  

Megjelent: 2019-06-02 14:00:00

 

Bárdudvarnoki Nagy Tibor (Budapest, 1954)

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.