Videó

Az Országút – művészet, tudomány, közélet csatorna videója
Keresés a honlapon:


Magén István: Repülő vasak

 

 

 

 

Repülő vasak

 

Előtte mentes lesz az ég fegyverektől és rakétáktól”

Nostradamus

 

 

(R ep ül ő) alapján megkülönböztetett, újonnan berendezett eszközök és képek. Távolságtartó, szineváltoztató territórium. Kéttornyos berendezések folyamatos párlatai. Szentekről szóló életképek. Sovány fogak, hamar kiderül, beleeszik. A végelgyengülés éveiben a Föld lakhatatlan lesz. Elnémult illedelmes csillag, dicsőség, vagy megaláztatás. Lekicsinyített elpusztult vonatok, (vár os ok) egyenként. Gyülekeznek és felírnak pár sort. Az agyuk elfedi az arcvonásaikat. Darabokra szaggatott emberek kúsznak- másznak. Sőt lehet egy idegen város, melyet vászonra vetítenek, csúszkál és kenyérdarabokat szór. (An t ikv itás.) Isten életet oszt a halottaknak. Magasra rakja a madárfészket, és a madár csipog. Előkelő, csigaforma portré lassan. Rákezdi az eső, osztályozza az anyagokat, birodalom akar lenni. Teljesen élvezetes, megtiport fénycsíkok voltak. Előbújnak a mögötted lévő sorok. Porvédő, értelmes agy a kocsi farába beépítve. Nők a második emeleten, ahol a hajukat ápolják. Tojás alakú a Hold, páratlan infó másodpercek. Bonyolult látvány, (vi lág űrb izot t ság). (Fö l dköz eli) percek. Adatok látótávolságon kívül. Aktív eszközök kívánják biztosítani. Túlságosan biztonságos vászonszemüvegek. Létfontosságú autonóm maszkok. Művelet, gyorsulás indítás közben. Füldugók, nedves kulcsok a v(h)ölgyekhez. (Rep ül n ek af üle kbe.) A háború alapján korszerűsített vízszintes gerendák. Kihegyezett betonok. Rajzos, vagy egyszerűen gyors hajnali álom. Kicsinyes, jelentéktelen, szimbolikus űrlények.

A gerendák végén egy-egy nagy szemű hal. A határállomás fel-felbukkan. Erőteljesen (as szi m metr ikus), horizontális. Ezúttal pontos, csíkos, kockás, szesszel töltött, mind sorra kerül. Posztmodern körvonalak antropológiai messzeségben. A tér önálló napkitörések keveréke. Női mell formájú oldalfalak. Női váll formájú kivégző osztagok. Női haj formájú könnyek. Szálkás halak úsznak felfelé a Tiszán. Szakállas halemberek gyalogolnak és lármáznak. Női (f en é k) formájú biztonsági emberek a járdán. Szomorú tekintetű szakállasok a barlangrajzokon. (G ya korl atk ént.) A fehér fogakat érdemes tisztázni. Gépiesen manővereznek. Félelemmel léptek be, sok a kavics, és a horgászzsinór. Kilencven fokos mozdulattal és tűzzel. Süppedő fenyvesek és a fegyverek maradtak az elválasztó vonalként az élők és a holtak között. Barátságos mosollyal megrágott. (Hal ak kal töl tött) vászonkeretes villamosok és barrakudák, és ami a törvényből következik. Puffogással és fintorokkal, betakarják őket a csaták. Én (v ag yoka z), mondja egy vörös színű hal, és repül. Rászáll. Alkatrészek az ágak körül. Lilás, kékfeketés repcsik, és titokzatos repeszdarabok, deszkák, foggyökerek, meg villamosvezetők. Kicsit sok a por. Intimitás, gyász és alázat, (g örb ege rin c). Távirányítású autók fából, szénből, műanyagból, csontokból. Ennyi volt csupán a pár millió év. Egyre többen bolyongnak őszintén. Gyönyörűen cigarettáznak kőhajításnyira. Gyerekeket szűlnek befőttesüvegekbe. Roham legalább százszor. Szellemek készülődnek, ostobaságnak tűnnek, visszavonulást színlelnek, gyűlölnek, hosszú lépésekkel vonulnak egymás felé.

A szélvészt derékszögben keresztezik. Kígyó alakban sóhajt. Szamár húzza, döcög, gyakorol, átcsomagolják. Gömb a toposzféra határán. A részecskék áthaladnak az erdőn, szétszórják magjaikat. Távolodnak, felemelkednek szárnycsapásokkal. Cigarettacsikkek visítanak, távolodnak, ölelkeznek

a csúszós utakon. Nehézfegyverek kézzel, lábbal, fejjel. (K éz ze ll áb bal, meg fej jel.) Ornitológiai alapesetek, alapismeretek, szerszámok, (szer sz ám ok), csipogó és pisilő gyerekek. (Ra kh at ókö ssze.) Szerszámokból, meg vízből. Előveszi, megfejeli, illesztgeti. Csak víz, meg jég, meg homok. (Av ar szá l lás.)

Prófétanő járkál az utcán, a hajában szalag, virágszirom és madárfészek. Bár sose hallottam volna rólatok, mondja, kiugrik az ablakon, lebeg, ugyanakkor másik irányba fordul. Kattog, berreg a szárnya. Megszületnek a (pr epa rát umok). Apró hidrogénbombák.

(benzinfröccs a kerekasztalon széttört csomagolt halálra ítéltekkel telepek a mérés szerint vízbeérés után a fékezőrakéta állapotában lépéseket először fehér cukor fekete szalmaszínű mint az öregember a városotokban aluljárótokban villamosokon eloszlatását kimerült görbékkel összekötik a szabálytalan mozgásokat az űrkutatás technikája szerint és mindent ami a leírtakon kívül vizsgálatra alkalmas)

A kapocs. A magazinból ugróegér visít. Az idevonatkozó törvény. Mit tudom én! Hányadik bekezdés melyik paragrafus. (Fe nol gya nt áb ól.) A legújabb mérésekből kiderül, eljátsszák a prófétanőt lassan haladnak, többé-kevésbé,, rugó feszül, hogy. Fényeffektus. (Er re az al kal o mra vo natk ozó.) Intelligens szitkozódás. Megrágott mondatok. Sósav marja a vasat. Suttog. (M eg szak í tja) a kapcsolatot, visszakapcsol. Kipufogó gáz. Szabályozható, megtekinthető. Most már csak az a kérdés, elemzik-e? Az élőké az utolsó szó - mondja.

Egyezkedés kezdődik közte és köztem, illetve köztük és (köz tü k), köztük és köztetek. Kavargatja a vizet, fröcsköl, ügyet se vet. (A v íz ala tt ibi rod alom ra.) Ő már akkor mélyebben volt, lebegett, katapultált a mérőműszeres tartályok között. Lebegett a kékes sötétben. Pontatlanok voltak a hídra vonatkozó következtetései. Vond le a híd korlátját, dobd bele a gyűrűk vízébe. Attól kezdve dönthetsz. (I ll et őleg.) Elválik, hogy gyógyít-e, és letépkedi-e az inggombjai(m at)t.

Hogyan, miért, mivel gyakorolhatna ellenőrzést. Víz alatt lebegő kavicsok. Ellenőrzés és víz alatt lebegés. Kősziklák lebegnek. Kavicsok kavicsok felett. Ismétlésekbe bocsátkozik, és a homlokához érinti az ujját.

Torz színekkel készített fotót. Mutatta a lábát térdig, és lépett vele. Ő lépett vele testi érintkezésbe, amikor már (m eg hal t). A szeme még nyitva volt, mint egy begombolatlan kabát. Nem értette, Izgatott volt, lökdösődött, (löv öld özö tt), föl nem vette volna, pedig ő dobta el. Több száz éve. Követi, alámerül, életét veszti a tengervízben. Illetve nem fog meghalni, ha felkészül. Fokozatosan kellett ordítani. A fiai zölden, vörösen és sárgán forognak a kőtömbön. Látták szállni a fán fehér szkafanderben. Ez azt jelenti, hogy (ös sz eh ason lí tha tó). Atombombát faragtak zöld szögekkel. Meg síkságokat és mocsarakat.

 

 

 

  
  

Megjelent: 2023-12-14 20:00:00

 

Magén István (Budapest, 1950), 

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.