Videó

A Gallery FreylerArt videója
Keresés a honlapon:


Magén István: Ádám gyermekei

 

 

 

 

Ádám gyermekei

 

1. És volt világos ég, vannak tehát magyarázatok, melyek nyomán átalakultak a percek. Az is volt valaki, aki beszélt, annak ellenére, hogy nem szóltak hozzá. Bajt alkottak, és még néhány percet. Úgy kell tanulni, hogy megtanítson tanítani. A király hintázott egy kicsit, aztán szél csapkodta, majd savas eső esett, és ha már itt tartunk, hintázunk, énekelünk, mert ezek a helyek azoknak vannak fenntartva, akik átugranak, vagy kikerülnek. Visszafelé utaztak, és elérkeztek az állomásra, és voltak kifogások, és visszafurakodtak, és köptek a lépcsőkre. A csillagfényesek megalkották a férfit, és számos figyelmeztetést és a holdfényesek a nőt. A férfiak és a nők elágaztak, és nyugtalanok lettek. Felzúdultak, és a fejük olyan nagy volt, akárcsak egy strucctojás. Miközben az óraláncával játszott, elütötte a delet, arra ügyelt, hogy felülről érje az ütés. Megfordulunk, hogy tudjuk tartani (magunkat) egymást. Kövek potyognak, lehajtott fejjel félrevonulunk és hegedülünk.

2. A férfi felmászik a hegyre az esőfelhő alá. A hegy nyirkos és mozog, és szanaszét dobálják az újságokat, anélkül, hogy elolvasnák. És a hegyből forró láva folyik, mint az ondó, magas és fényes. Férfiakat gyilkol a nyughatatlan szél. Beszélnek, elfelejtenek mindent, idegen vállakra dőlnek és elégnek készségesen. (A nők feszes szoknyában jártak és nem figyelmeztettek. Rábólintottak a közhelyekre.) A nők a hajukba temetik a holdat. Nyilvánvalóan hazug híresztelés, hogy lent az úton, az árkokban, az idősebbek odasietnek a ház kapujához és jelet festenek rá. Zajtalanul halad, robog, és zenél, és kuszán hullámzik a lélegzete. Ádám remeg, egyedül áll a súlytalanságban, és ez roppant fontos az egészsége miatt. Egészen tisztán látszik, miként keletkeznek a hólyagok és a daganatok, a bágyadtság, és miként sikerül a legkisebb darabokra szétszedni a gépezetet. Halovány az űrállomás, felelőtlen unalom következik ebben a kalandban. Éva hosszú, a vonzódása közepes, vonzza, megkeveri, aztán visszaadja magát a legerősebb érzésnek. Ádám létrejötte vitathatatlan. Ádám szarakodik amíg ember lesz, és végzetszerű. Kotkodácsol és a szemünk előtt lappang, voltaképpen Isten hőse, aztán meg zsidó lesz, meg keresztény, küzdelem és lázadás a száműzöttek dialektusában. Ádám neve a krónika negyedik kötetében található, minden név három (r)észből áll, minden orvosnak háromszor kell gyógyítania, minden halottnak háromszor kell feltámadnia, minden őzgidát háromszor esznek meg a farkasok, akik olyanok, mint az inkvizíció.

3. Megfejthetetlen rejtvények beszélik Isten dicsőségét. Mire való a Hold világossága, és a bezárt lélek? Akkor magam kezdem el, anélkül, hogy bárki neheztelne. Az emberek körülállják a Földet, és a bolygót elárasztja a nap. Vonat indul, száguld, időről időre tapasztaljuk a történelmet. Ádám gyermekei megszületnek szépen, sorban pusztulásuk szerint. Ádám gyermekei mozognak, keresik a helyet, a másik helyet. Kifejtik nézeteiket úgy, ahogy a végtelen dolgok keletkeznek. Tanítanak a mennyben, fent az égben, ahol egy tápanyag-molekula áll, egyéb funkciója sincs. Semmi sem hasonlít ahhoz, egy érv marad meg, egy kifejezés, mely elhalad az Örökkévaló arca előtt. Mesefigurák vagyunk, lehetetlenek, rátámaszkodunk a mennyezetre. Jönnek mind, kitartanak makacsul, egy stewardess átrakja a csomagjaikat. Fokozódik rendesen, viselkedik úgy ahogy, felmegy a várba, rendezetten él, nem késel, nem őrjöng, semmi hiba, csak lekaszabolja a szomszédjait. Látom az eredményt, Svájcban lakik, meg Bicskén, mindenhalló, naivság volna elítélni. Kócos, kopasz, kövér, vérében van a zárkarendszer. Messzire távozik az anyagtól. Leborul, nagynyomású, hidraulikus gépeket szerkeszt.

4. Hőkezeléssel egy csomóba terelték őket, kirajzolódott egy faág, egy betű, egy vonatkozó név. Émelygős hulladékká alakul, mely ott volt a teremtés kezdeténél. A feltevés értelmében ragyog egy ellencsillag, és az eszközök jelentős részének nincs lakóhelye. Látom a bombákat, ahol nem áll fenn az elmeháborodás veszélye. Déligyümölcsöket eszek, mert úgy vélem, továbbra is harcolni kell. Az előző jelentés közölte, hogy már nincs több ember. Széles körben elterjedt vélemény, hogy Somfait eredetileg Kovácsnak hívták. Létrejöttek az isteni arcúak, a szabálytalanok, a bánatos arcúak, az asszimetrikusok, a nagyorrúak, a magas homlokúak. (Ki mondta neked, hogy a feleséged szerelmes az Örökkévalóba?) Úgy láttam, hogy a misztérium nem a különválás, még a mozgás sem az, még az újabb sütemények sem, melyeknek a nevét elfelejtettem. Ott szemben, a füves bolygón az állatok láthatóan meglepődtek. Senki sem segíthet különösen füldugóval a fülében nem. Egy pillanatra elképzeltem, hogy a füves bolygón egy kétfejű lény fogja az eke szarvát. Állatok trappolnak frottírköpenyben, az ablakokból figyelik őket.

5. Benn a házban, vagy a parkolóban állnak azok, akiket meg kellene fosztani. A víz kettejük között falat képez. Soha még annyira együtt, mint azok a formák! Kitart, embert faragnak belőle, azt hiszi, hogy meghalt, pedig csak eggyé vált a természettel. Ha tévedésből később éltem volna, ha a most után éltem volna, lett volna időm. Az időt bezárom a szobába, hogy ne tudjam, merre jár. Az idő áthatolhatatlan. A zöld fény visszahúz, repülök, mint egy töprengő részeg, kancsal gólya, mint a száműzöttek a kiűzetés után. Láttam amint felszálltak a folyók, és vízesésként zuhantak az égbe. Somfai elbeszélte a feleségének és homlokegyenest ellenkező dolgokat mondott. A nyomok elvezetnek, és már nincs is mit ajándékozni, mert nincs élet. Ezt mindenki tudja, aki a Föld partján áll. Somfainé elaludt, hogy elvigyék. Leszállt az éjszaka. Marhavagonok álltak a pályaudvaron. Azóta nevezik e nyelvet szent nyelvnek. Lehetetlen meghatározni, hogy mi a kutatás célja. A lét elől nem lehet elmenekülni. Az embereket alapgondolatok foglalkoztatják, szabványok, melyek a közönséges észjárás szerint nem értelmezhetők.

 

 

 

  
  

Megjelent: 2021-02-23 20:00:00

 

Magén István (Budapest, 1950), 

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.