Videó

A Fefe Szabó csatorna videója
Keresés a honlapon:


Derzsy-Ben Ond: Nőremek - groteszk tragikomédia egy felvonásban

 

 

 

NŐREMEK

 

(avagy volna kedve megismerkedni velem?)

 

(groteszk tragikomédia egy felvonásban)

 

 

 

  

SZEMÉLYEK

 

 

 

első Férfi

 

második Férfi

 

 

 

Mintha raktárhelyiségben lennénk. A színpad hátulján és oldalt több helyen magasra polcolt székek halmaza; néhol nagy méretű faládák hevernek, az egyik előtt szakadt matracú vaságy foglalja a helyet. Amúgy szabad a tér, zavartalan mozgást semmi sem akadályozza. Öltönyös férfi érkezik jobbról, vállán próbababát cipel, s mielőtt a játékszín közepére érne, megtorpan; arcán zavarodottság és alamuszi ravaszság elegye. Megpillantja az ágyat, gondolkodóba esik. Éppen a fekhely felé indul, amikor berobban egy másik alak; úgy tűnik, a teherrel rakott után rohan, aztán méterekkel előtte mégis lefékez

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI (csípőre tett kézzel) Hé!

 

ELSŐ FÉRFI (riadtan fordul felé; megszeppenve) Mi van?

 

MÁSODIK FÉRFI (támadóan) Mi az, hogy mi van!

 

ELSŐ FÉRFI (erőre kapva, határozottabban) Mit akar? Nincs jobb dolga?

 

MÁSODIK FÉRFI Maga mit akar?

 

ELSŐ FÉRFI Már megbocsásson, mennyiben tartozik magára?

 

MÁSODIK FÉRFI Minden gazság rám tartozik.

 

ELSŐ FÉRFI Kicsoda maga? Rendőr?

 

MÁSODIK FÉRFI Tessék, lebukott! Tehát elismeri, hogy rosszban sántikál. Valami nagyon rosszban, he?

 

ELSŐ FÉRFI Nem ismerek el semmit! Ajánlom, hagyjon engem.

 

MÁSODIK FÉRFI (fölényesen; kíváncsian) Mert?

 

ELSŐ FÉRFI Mit mert?

 

MÁSODIK FÉRFI Mit tesz mert? Na, ki vele! Mit tesz valaki egy nővel a vállán?

 

ELSŐ FÉRFI Semmi köze hozzá! Lekopik végre?

 

MÁSODIK FÉRFI Azt nem éri meg.

 

ELSŐ FÉRFI (dölyfösen, harciasság nélkül) Nem?

 

MÁSODIK FÉRFI Elég a mellébeszélésből! Gyerünk, bökje ki, mi a szándéka azzal a boldogtalannal?

 

ELSŐ FÉRFI Miért gondolja, hogy célom van vele.

 

MÁSODIK FÉRFI Ne kábítson! Csak a kéjsóvár képébe kell néznem. Eláruljam, mi van a vonásaiba írva? He? Olvassak belőlük? Akarja? Inkább nem, a látvány még engem is sokkol, pedig elhiheti, megértem már néhány cifra dolgot az életben.

 

ELSŐ FÉRFI El tudom képzelni! A gondolatok, amelyeket nekem tulajdonít, agyában fészkelnek. Jövök békésen a kedvesemmel, erre egy ilyen jó firma belém köt. Ha nem takarodik azonnal, rendőrt hívok!

 

MÁSODIK FÉRFI (gúnyosan) Békésen a kedvesemmel, mi? Ha nem lépek közbe, isten tudja, mit csinált volna a szerencsétlennel. Régen az ilyen alakokat felhúzták az első fára. Képes volt leütni? (Kiköp) Talán már nem is él.

 

ELSŐ FÉRFI (bátortalanul) Él. Persze, hogy él. Mit képzel rólam? Nem vagyok gyilkos.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem magán múlt, fogadok, hogy még lélegzik. Ennyire nem megy a cicázás? Az elsőt zutty, lecsapja, aztán elmarja? Ha véletlenül nem látom meg, hogy iszkol a nyomorulttal, már biztos... eh! Mekkora féreg maga! Különben is, hogy hívták meg vendégségbe? Lehetetlen, hogy ilyen tulokkal összeszűrnék a levet.

 

ELSŐ FÉRFI Szorosabb kötelék fűz a háziakhoz, mint amivel maga dicsekedhet.

 

MÁSODIK FÉRFI Kötve hiszem. Behízelegte magát, mi? Undorító! Nem fáradt még el?

 

ELSŐ FÉRFI Foglalkozhatna magával is. Mit gondol, meddig tűröm sértegetéseit?

 

MÁSODIK FÉRFI (szelídebben) Tegye már le. Hallja?

 

ELSŐ FÉRFI Lerakom. De nem a kedvéért, hanem mert tényleg nehéz.

 

MÁSODIK FÉRFI Első értelmes mondata. Nahát, én nem akadályozom meg a műveletben. Csak tessék, tessék. (Körbemutat a termen) Tőlem bárhova helyezheti.

 

ELSŐ FÉRFI (pillanatokig tanácstalan, majd válláról a karjaiba emeli a bábut, és az ágyra fekteti; pléddarabot terít az ágyékára) Itt jó lesz.

 

MÁSODIK FÉRFI (középre húz egy ládát, és rátelepedik; cigarettát keres, rágyújt) Dohányzik?

 

ELSŐ FÉRFI (nehezen fordítja el tekintetét a babáról) Hogyan?

 

MÁSODIK FÉRFI Azt kérdeztem, dohányzik?

 

ELSŐ FÉRFI Nem.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem ül le?

 

ELSŐ FÉRFI (megvonja a vállát) Leülhetek. (Pillantásával ülőalkalmatosság után kutat, de amikor észreveszi, hogy ismerőse a láda szélére húzódik, helyet foglal mellette)

 

MÁSODIK FÉRFI Nem bánnám, ha volna itt ital, hogy igyunk a nagy ijedtségre.

 

ELSŐ FÉRFI Nem voltam berezelt.

 

MÁSODIK FÉRFI Senki sem pánikolt. Nem is úgy gondoltam. (Gyorsakat szippant a cigarettából; hosszan bámul a felszálló füst után) Előtte szólt hozzá, nem?

 

ELSŐ FÉRFI Mielőtt?

 

MÁSODIK FÉRFI Mielőtt elragadta volna.

 

ELSŐ FÉRFI (egykedvűen a lába elé néz) Szóltam.

 

MÁSODIK FÉRFI (mohón) És?

 

ELSŐ FÉRFI Mit és?

 

MÁSODIK FÉRFI Ne legyen ennyire értetlen! Mivel édesgette? Hogyan kezdett hozzá?

 

ELSŐ FÉRFI Mihez hogyan kezdtem?

 

MÁSODIK FÉRFI Az ismerkedéshez, konok fejét magának! Miképp vágott bele? Mi volt az első mondat, amit kiejtett? Esetleg: szép a ruhája vagy a cipője? Na? Minden szót úgy kell kihúznom?

 

ELSŐ FÉRFI Nem.

 

MÁSODIK FÉRFI Kezdje már!

 

ELSŐ FÉRFI Mondom, nem mondtam a cipőjére és a ruhájára semmit.

 

MÁSODIK FÉRFI (felcsigázva) Akkor mást, mi?

 

ELSŐ FÉRFI Mást.

 

MÁSODIK FÉRFI Szép a szeme, igaz?

 

ELSŐ FÉRFI (mogorván) Nem láttam.

 

MÁSODIK FÉRFI (hüledezve) Nem látta?! Meg sem nézte? Nekem a szem a legfontosabb. Ha üres, a nő hiába okos és szép, nem kellene. Legalábbis rögtön nem. Persze ha nagyon akarja személyem, az más, nem utasítok vissza senkit. Maga szokott kikosarazni?

 

ELSŐ FÉRFI (sóhajt) Eddig nem kellett. Igaz, alkalmam sem adódott.

 

MÁSODIK FÉRFI Ne mondja! Nem ronda, és be kell látnom, szelleme sem alpári. Akkor miért sikertelen? Nem értem...

 

ELSŐ FÉRFI Valami mindig hiányzott belőlem. Talán ha merészen odaállok egyik-másikuk elé, ki tudja... Így viszont csak találgathatok.

 

MÁSODIK FÉRFI Talán ha nagy merészen odaállt volna némelyik elé, ki tudhatja...

 

ELSŐ FÉRFI Igen, azt hiszem, tényleg tartózkodásom volt a baj. Először találkozunk, s azonnal a lényegre tapint. Nem kis tapasztalata lehet.

 

MÁSODIK FÉRFI Hát... ha mással nem, annyival büszkélkedhetek, hogy ismerem az életet. Rengeteg mindent kiolvasok az arcokból. Nem is hinné, mi mindent elárulnak; kellő figyelem szükséges megértésükhöz. Volt egy nőismerősöm...

 

ELSŐ FÉRFI (felkapja a fejét) Nő?

 

MÁSODIK FÉRFI (büszkén) Bizony.

 

ELSŐ FÉRFI Ismert nőket?

 

MÁSODIK FÉRFI Szegről-végről. De elhiheti, nyitott könyv előttem az életük. Nem ördöngösség kiismerni őket, higgye el, még távolról sem.

 

ELSŐ FÉRFI Hogy szakadt meg az ismeretség?

 

MÁSODIK FÉRFI Miből gondolja, hogy megszakadt?

 

ELSŐ FÉRFI Úgy szokott történni, nem?

 

MÁSODIK FÉRFI (kelletlenül) Na igen. Így történik, ha a párok egyike túlzottan kitárulkozik.

 

ELSŐ FÉRFI Kitárulkozott?

 

MÁSODIK FÉRFI Meglehetősen. (A láda oldalán elnyomja a cigarettát; lepottyantja a csikket) Megírtam valakinek, hogy tetszik, folyton rágondolok, és képes lennék feleségül venni. Talán, hogy tetszik, túlzás volt firkantanom, elég lett volna akkor dicsérnem, amikor túlvagyunk az első randevún. Utólag hiába bölcs az ember.

 

ELSŐ FÉRFI Mit válaszolt?

 

MÁSODIK FÉRFI Semmit.

 

ELSŐ FÉRFI Szomorú. De legalább elmondhatja, hogy majdnem sikerült révbe érnie. Csupán kis szerencse hiányzott.

 

MÁSODIK FÉRFI Igaz. Hallgatásából is kiéreztem a hajlandóságot. Egyszerre ritkán jön össze minden. Most maga meséljen. Feltételezem, nem rögtön csapta le. Először még köszönt, talán be is mutatkozott. Érdekelne, miképp fogadta közeledését, mielőtt bunkóval nyomatékosította.

 

ELSŐ FÉRFI Egyikünk sem szólt: ő nem tudott, én nem láttam értelmét.

 

MÁSODIK FÉRFI Ajaj! Rögtön a bunkó. Drasztikus fellépéssel persze nehéz komoly beszélgetést kezdeni.

 

ELSŐ FÉRFI Egyáltalán nem volt dorong. Láthatja, részeg, mint a csap, állni sem bír.

 

MÁSODIK FÉRFI Be van szíva?

 

ELSŐ FÉRFI Teljesen elázott.

 

MÁSODIK FÉRFI (csalódottan) Akkor kockázatot sem vállalt. Hol akadt rá? Ennyi idő alatt itt be nem seggel; ha pedig becsápolva jött volna, bizonyosan nem engedik a házba. Nem értem...

 

ELSŐ FÉRFI A fejemből pattant elő.

 

MÁSODIK FÉRFI Mit tett?

 

ELSŐ FÉRFI Mondom. Én teremtettem.

 

MÁSODIK FÉRFI Szórakozik? Barátságomba fogadom, erre bolondját járatja velem? Szép dolog!

 

ELSŐ FÉRFI Pedig így esett. Annyit ábrándoztam ideálomról, hogy egyszer csak gyengített formában megtestesült. Ha jól belegondolok, igazából természetes is, hogy életre keljen, akit évek óta hurcolok.

 

MÁSODIK FÉRFI Ccc! Én miért nem tudok a fejemből kiugrasztani egy faunt? Pedig eleget képzelgek incifinci háztartásbeliekről is, elhiheti.

 

ELSŐ FÉRFI Hinni kell, hogy amit megálmodunk, előbb-utóbb beteljesül.

 

MÁSODIK FÉRFI Fura ízlése van. Köszörülhette volna az eszét használhatóbb kancáért is. Kezdetlegessége miatt agyrémét csak nézegetni lehet. Érdemes volt annyit facsarni a gondolatain? Pallérozottság híján látja, mire jut.

 

ELSŐ FÉRFI Lefogadom, elsőre magának sem pattant volna ki tökéletesebb. Folyton azon fantáziáltam, hogy olyasféle csacsogósba botlom, aki mellett nem áll belém a görcs, nem megy el a hangom, gyomrom sem remeg; végül is az lehetek, aki mindig szeretnék. Tessék, az illuminált asszonyszemély ilyen, nem kell félnem a felsüléstől.

 

MÁSODIK FÉRFI Viszont többel aligha dicsekedhet. Gondolhatott volna például egy szószátyár fehérszemélyre, most milyen jól eldiskurálhatnánk hármasban.

 

ELSŐ FÉRFI Ha tudtam volna, hogy segítséget kapok, biztosan nagyravágyóan képzelgek. Nem láthattam előre. Olyan egyedül voltam, mint az ujjam.

 

MÁSODIK FÉRFI Mi történik, ha nem rontja le alkohollal? Bizonyosan nem kapja be, ha néhány értelmes mondatot elhabarog. Ennyire ne legyen ijedős.

 

ELSŐ FÉRFI Legkevesebb kényelmetlenséget sem akartam. Nekem a tántorgó is jó.

 

MÁSODIK FÉRFI Frászkarikát! Ha helyébe lennék, gyorsan iderepítenék egy másik bestiát. Kicsivel cserfesebbet. Ő lehetne az enyém. Magáé meg a lenyomorított, ha olyan nagyra van vele. Megmutatnám, hogy kell a locsi-fecsikkel bánni. Mit szól hozzá? Ha igaz, amit összehordott, semmiség egy kárpálóssal előrukkolnia.

 

ELSŐ FÉRFI (komolyan bólint) Méret mindegy?

 

MÁSODIK FÉRFI (enyhe zavarral) Hm... ha már így rákérdez... nos akkor legyen méretes. Ez az! Se nagyobb, se kisebb a megfelelőnél. Talán a haja érjen a derekáig. Tetszene. Jó kereplővel lássa el, ahogy megbeszéltük, e nélkül eláshatná magát.

 

ELSŐ FÉRFI Csak aztán győzze szóval.

 

MÁSODIK FÉRFI (idegesen)  Nahát, csak kellő mértékkel. Más se hiányozna, minthogy lyukat povedáljon a hasamba.

 

ELSŐ FÉRFI Nem lesz nagy trécselő, kellő visszafogottsággal fog válaszolni érdeklődésére.

 

MÁSODIK FÉRFI Arról nem volt szó, hogy kérdezek is. Kis elengedett fecserészés a részéről, így rendben, de purparléba bonyolódni vele sok lenne. Ne vigyük túlzásba. Folyjon belőle a szó, ne kényszerítsen hablatyolásra.

 

ELSŐ FÉRFI Keveset élvezhetek akciójából, pedig bőségét ígérte.

 

MÁSODIK FÉRFI Mutatok én olyat, hogy kettéáll a füle. Kitűnik, hogy nem sokat konyít a madárkákhoz. A masamódok is finom bánásmódra vágynak; semmi kapkodás. Úgyhogy legyen elsőre egy tolókocsihoz szegezett bájos arcú leányzó, kellőképpen szerény, pirulós, boldog, ha egy férfiú futó pillantást vet reá. Láthatja, nem kérek sokat.

 

ELSŐ FÉRFI Szóval magának a béna kell?!

 

MÁSODIK FÉRFI Mi kifogása ellene? Mennyivel rosszabb egy bekáfoltnál? Legalább hálás. A tintás másnap nem emlékszik magára.

 

ELSŐ FÉRFI Éreztem, hogy csak a szája jár. És különben, segíteni sem tudok. Egy évembe került, amíg az enyémet idevarázsoltam.

 

MÁSODIK FÉRFI (magából kikelve) Akkor mi a nyavalyának kecsegtetett?! Ha nem volnék békés ember, kapna a szeme alá. Azért mégiscsak piszokság. (A bábu felé fordul) Lehet, hogy már kijózanodott.

 

ELSŐ FÉRFI Megnézem. (A próbababához megy, fölé hajol, hosszasan rászegezi a tekintetét)

 

MÁSODIK FÉRFI (türelmetlenül) Mit lát?

 

ELSŐ FÉRFI Amit akarok. Muszáj tudnia?

 

MÁSODIK FÉRFI Azt hiszi, kisajátíthatja? (Odasétál; együtt bámulják a bábut) Határozottan csinos. (Tétován kinyújtja felé a kezét)

 

ELSŐ FÉRFI Mit csinál?

 

MÁSODIK FÉRFI Engedje megérinteni. Csak egy kicsit.

 

ELSŐ FÉRFI (rácsap a kezére) Vigye innen a mancsát! Mit képzel? Örüljön, hogy egyáltalán nézheti.

 

MÁSODIK FÉRFI (könyörgőre fogja) Azért mégis megérinteném. Egész gyengén. Ne legyen undok. Beérem az ujjával.

 

ELSŐ FÉRFI (határozottan) Ne is próbálkozzon.

 

MÁSODIK FÉRFI (felpaprikázva) Akkor viszont maga sem!

 

ELSŐ FÉRFI Nekem lehet, megértette?!

 

MÁSODIK FÉRFI Mire vág fel?

 

ELSŐ FÉRFI Ő az enyém. Én szereztem. Menjen, kerítsen egyet. Induljon, mire vár?

 

MÁSODIK FÉRFI Azt lesheti! Tudj' isten mire lenne képes, ha ukmukfukk egyedül hagynám vele. Még mit nem!

 

ELSŐ FÉRFI (harciasan) Nem?

 

MÁSODIK FÉRFI Nem! És vegye tudomásul, ez az utolsó szavam.

 

ELSŐ FÉRFI Úgy is jó. De maga sem érinti meg, úgy éljek!

 

 

 

(Farkasszemet néznek)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI Akár le is ülhetnénk.

 

ELSŐ FÉRFI Felőlem. De vigyázzon, magán tartom a szemem.

 

MÁSODIK FÉRFI Bízza rám, mit teszek. Pazarolja másokra tanácsait.

 

ELSŐ FÉRFI Csak azért.

 

MÁSODIK FÉRFI (kötekedve) Azért, mi?

 

ELSŐ FÉRFI Megint kezdi?

 

MÁSODIK FÉRFI Maga hergel.

 

 

 

(Fél szemmel egymást lesve visszatelepednek a ládára)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI Szerencsés fickó. Elsőre egy bombázót! Nem akármi!

 

ELSŐ FÉRFI Van ízlésem.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem tudok ellentmondani. (Rövid merengés után) Tán szegényes fantáziám az oka, amiért először egyszerű verebet képzelnék. Minek nagy flanc, csillogás. Szép boszorka miatt főhet a fejünk. Nem így van vele? (Feszülten figyeli a másikat)

 

ELSŐ FÉRFI Ha valaki annyit vár, mint én, megérdemli a legjobbat.

 

MÁSODIK FÉRFI Mégis senki se akarjon többet lehetőségeinél. Itt ez a spiné – mihez kezd, ha kijózanodik?

 

ELSŐ FÉRFI Nem várom meg.

 

MÁSODIK FÉRFI Hogyan?

 

ELSŐ FÉRFI (megvonja a vállát) Minek bonyolítani. Más se hiányozna, mint hogy visszabeszéljen vagy nemtetszését fejezze ki. Így nincs konfliktus.

 

MÁSODIK FÉRFI De öröm sincs. Gondoljon bele, milyen felemelő érzés eszmecserébe mélyedni. Kezdetnek az időjárásról is elejthet pár semmiséget, mindig beválik. De ha a munkáról fecseg, az sem rossz. A lényeg, hogy a tereferében ne támadjanak nagy űrök, folyton legyen tarsolyában téma, amely megmozgatja a csinoska beszélőkéjét.

 

ELSŐ FÉRFI Valamennyit ért hozzá.

 

MÁSODIK FÉRFI Tessék, próbálja ki most.

 

ELSŐ FÉRFI Mit?

 

MÁSODIK FÉRFI A diskurzust. Imént hangoztatta, hogy a piáltakkal handabandázik a leghatásosabban. No hát, mutasson valamit. Nagyon kíváncsi vagyok.

 

ELSŐ FÉRFI (zavarodottan a bábu irányába fordul) Mit disputáljak?

 

MÁSODIK FÉRFI Amit szokott. Ne legyen pipogya. Soha jobb alkalom nem kínálkozik. Dobja be magát. (Néhány másodpercnyi csend) Kérdezze meg, mennyi az idő. Erre mindig lehet válaszolni.

 

ELSŐ FÉRFI (elszántan) Akkor figyeljen és tanuljon. (Felugrik, és a próbababához csörtet) Hé, hölgyem! (Fölé hajol) Halló! (Pillanatokig rámered, aztán megpördül. Széttárja a karját) Tök süket.

 

MÁSODIK FÉRFI Csak bekávézott.

 

ELSŐ FÉRFI (felhergelődik) Hogy lehet ittassal társalogni?

 

MÁSODIK FÉRFI Honnan tudjam? Maga bizonygatta.

 

ELSŐ FÉRFI (tovább zsörtölődve) Utólag könnyű rám fogni. Valójában én ömlengek.

 

MÁSODIK FÉRFI Úgy is jó. Lássuk.

 

ELSŐ FÉRFI De tud dirigálni. Máshoz sem ért. Ide süssön. (Csípőre teszi a kezét, szigorúan pillant a bábura) Hölgyem, hall engem?

 

MÁSODIK FÉRFI Már tisztáztuk, hogy eszméletlenségig be van állítva.

 

ELSŐ FÉRFI Befogná kérem a száját? Képtelen vagyok koncentrálni.

 

MÁSODIK FÉRFI Vagy úgy! Bocsánat, meg sem nyikkanok.

 

ELSŐ FÉRFI (jól artikulálva) Kikotyogná az időt? Az időt! (Legyint) Vagyis... hol dolgozik? (Fújtat) Piszokul kikészít. Mindig ez történik, ha valakiből úgy kell minden szót kihúzni.

 

MÁSODIK FÉRFI A vadmacskák ilyenek. Pláne, ha beszlopáltak. Ha sikerült fesztelen légkört kialakítani, elrebegnek pár rövid mondatocskát. Addig a férfi megdögölhet.

 

ELSŐ FÉRFI Úgy-úgy! Nagyon érti a csíziót. Alig csatarogtam, már izzadok. Ennyire nehéz esettel még nem találkoztam. Némaságával is képes elkedvetleníteni.

 

MÁSODIK FÉRFI Sértettség a legnagyobb fegyverük, vigyázzon. Azért ne adja fel. Mutassa meg neki!

 

ELSŐ FÉRFI (próbababának) Tegnap kilőttek néhány Scud rakétát az amerikaiak.

 

MÁSODIK FÉRFI Pfuj! Politika. Ezzel nem megy sokra.

 

ELSŐ FÉRFI Ha olyan jól tudja, mit kell cirpelni, miért nem tolul ide és hablatyol helyettem. Egyszer már pórul járt.

 

MÁSODIK FÉRFI Akkor idefigyeljen, maga barbár. Kiveszett magából a finomság, csak sajnálni tudom. (Feláll; elszántan a bábuhoz lépked) Üdvözlöm, hölgyem. Mit szól a mai időhöz? Nem akármi, nem? Legalábbis a tegnapihoz képest nem.

 

ELSŐ FÉRFI Mit nem?

 

MÁSODIK FÉRFI Mit mit nem?

 

ELSŐ FÉRFI Miért karattyolja mindig, hogy nem?

 

MÁSODIK FÉRFI Talán nem koketálhatok amit akarok?

 

ELSŐ FÉRFI Úgy szájal, ahogy tetszik, de sok a nemből.

 

MÁSODIK FÉRFI Hadd döntsem el én, uram, miből mi a sok. Egyszer már leszerepelt, most én következem. (Mosolygós ábrázattal a babához) Ne vegye bizalmaskodásnak, de tudja, hogy csinos pofikája van? Rögtön észrevettem. A haja is szabályos.

 

 

 

(Első férfi ironikusan felszisszen)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI A szeme is jól mutat.

 

 

 

(Újabb csúfondáros hang)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI Á! Lesz szíves abbahagyni a gúnyolódást?

 

ELSŐ FÉRFI (sértődötten) Egy szót sem szóltam.

 

MÁSODIK FÉRFI Zavar. Piszkálódik. Ha nem venné észre, amit eddig zözmörögtem, csupán bemelegítés. Arra jó, hogy oldjam a tündi-bündi zavarát.

 

ELSŐ FÉRFI Jól sikerült, alszik, mint a tej.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem lehet mást várni tőle azok után, amit művelt vele.

 

ELSŐ FÉRFI Nélkülem nem kísérletezhetne.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem is hallhatná okításom. Elég a vitából. Akar még valamit látni, vagy mindent megértett abból, amit mutattam?

 

ELSŐ FÉRFI Tudom már, hogy ha a hajat falba verik, meggörbül, a szem is egy aranyozott díszdobozban kapja meg igazi értelmét.

 

MÁSODIK FÉRFI Látszik, hogy nem művész, uram, érzéketlen a finomságokhoz. A bestéket leginkább költőiséggel lehet levenni a lábukról. (Legyint) Gyengédség nélkül nem sokra megy. (Visszafordul a bábuhoz) Kedves szavak után mindig a tett következik. Persze óvatosan, nem szabad elriasztani a madárkát. (Odanyújtja a kezét, viselkedése izgatottságot tükröz) Szépen nyugodtan, semmit sem elsietni.

 

ELSŐ FÉRFI Állj!

 

MÁSODIK FÉRFI (visszakapja a kezét) Mi van?

 

ELSŐ FÉRFI (fenyegetőn elépattan) Ne merészelje!

 

MÁSODIK FÉRFI Már megint kezdi?

 

ELSŐ FÉRFI Ilyen nyúlkálódós fickót még nem láttam. Elgondolni is szörnyű, ha magának jelenik meg.

 

MÁSODIK FÉRFI Ez a pechje. Velem részegedhetne le egy krimóban, nem kéne egyből kómában kezdenie.

 

ELSŐ FÉRFI Szép helyre vinné! És még az ilyen duruzsol érzékenységről.

 

MÁSODIK FÉRFI Legtöbb gidát feldobja a zsivajos környezet. Kis vadromantika.

 

ELSŐ FÉRFI Meg néhány késdobáló vadparasztja! (Elérzékenyül) Istenem, hova nem cipelné! Szegényke. (Felé vonja a karját)

 

MÁSODIK FÉRFI Hé!

 

ELSŐ FÉRFI Na! Ne fenyegessen!

 

MÁSODIK FÉRFI Hagyja békén. Jól van úgy. Épp maga fogja tapogatni.

 

ELSŐ FÉRFI Talán maga.

 

MÁSODIK FÉRFI (nagyot fúj) Le kellene ülni.

 

ELSŐ FÉRFI Meleg van itt.

 

MÁSODIK FÉRFI Sugározzák a falak a meleget.

 

ELSŐ FÉRFI Lényegre tapint. Jön?

 

 

 

(Második férfi vonakodva elindul. Elbizonytalanodva követi a másik; egyszer még visszanéz, aztán beszélgetőtársa mellé ereszkedik a ládára)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI (nem sokkal később) Sosem volt nős?

 

ELSŐ FÉRFI Egyszer majdnem.

 

MÁSODIK FÉRFI Min múlott?

 

ELSŐ FÉRFI Rajtam. Meg a választottamon.

 

MÁSODIK FÉRFI Hogy történt?

 

ELSŐ FÉRFI Én nem próbálkoztam, ő meg nem vette a lapot.

 

MÁSODIK FÉRFI Így bajos.

 

ELSŐ FÉRFI Meglehetősen. Ellenben a kudarcok ritkán törnek le. Mázlista vagyok, nem utasított vissza egyértelműen.

 

MÁSODIK FÉRFI Jobb is, hogy nem sokat tücsmörgött.

 

ELSŐ FÉRFI Olykor nagyon különös esetek is megtörténnek. Unokaöcsém például, aki önszántából még nem elegyedett szóba senkivel, házibulin ismerkedett meg jövendőbelijével. Három hónap elteltével megtartották az eljegyzést. Nem lehet előre kiszámítani semmit. Néha bárhogy igyekszünk, nem jutunk ötről-hatra, máskor a súlyos problémák hipp-hopp megoldódnak.

 

MÁSODIK FÉRFI Kitartás mellett fontos az akarat. Nélkülük aligha teljesednek reményeink.

 

ELSŐ FÉRFI Az akarás szintén túlzásba vihető. Olykor a görcsösség miatt nem sikerülnek dolgaink.

 

MÁSODIK FÉRFI Pedig olyan helyzetet teremtett, hogy ne lehessen feszengős.

 

ELSŐ FÉRFI Vannak ügyek, amelyek göröngyösek maradnak.

 

MÁSODIK FÉRFI Mond valamit. (Rövid gondolkozás után) Mit dolgozik? Aligha hiszem, hogy kizárólag férfiakkal találkozik.

 

ELSŐ FÉRFI Szimpla könyvelő vagyok. Az asztalon is ketten osztozunk. A szobában két fruska iktat, levegőnek néznek.

 

MÁSODIK FÉRFI Legalább könnyebb megőriznie józanságát.

 

ELSŐ FÉRFI Mivel foglalkozik?

 

MÁSODIK FÉRFI Bejegyzek, plombálok, csomó semmiség. Kár szót vesztegetni rájuk.

 

ELSŐ FÉRFI Csupa férfimunkatárs, igaz?

 

MÁSODIK FÉRFI Úgy valahogy. A néhány kollegina annyira távoli, hogy nem érdemes gondolni rájuk.

 

ELSŐ FÉRFI Ha gondolat sincs, ugyan mi marad?

 

MÁSODIK FÉRFI Nahát, kósza ábránd azért elcsíphető.

 

ELSŐ FÉRFI Színes?

 

MÁSODIK FÉRFI Színesnek színes.

 

ELSŐ FÉRFI Vacsora?

 

MÁSODIK FÉRFI Az a maximum.

 

ELSŐ FÉRFI Véletlenül sem ér hozzá?

 

MÁSODIK FÉRFI Amikor poharába bort töltök. De alig ujjheggyel.

 

ELSŐ FÉRFI Az is valami. Sőt!

 

MÁSODIK FÉRFI Nem panaszkodom.

 

ELSŐ FÉRFI Azért reagált, nem?

 

MÁSODIK FÉRFI Mintha mélyebben szedte volna a levegőt.

 

ELSŐ FÉRFI Nem biztos benne?

 

MÁSODIK FÉRFI Igen, erőteljesebben belélegzett.

 

ELSŐ FÉRFI Nem akármi. Tovább nem jutott?

 

MÁSODIK FÉRFI Azt hiszi, engedte volna?

 

ELSŐ FÉRFI Lehet érezni. Nem merült a szemébe? De most ne azzal jöjjön, hogy jól ültek a fejében. Látott bennük valamit?

 

MÁSODIK FÉRFI Hogy így rákérdez... Tényleg lappangott mélyükben valami.

 

ELSŐ FÉRFI (mohón) Vágy?

 

MÁSODIK FÉRFI (megbotránkozva) Mit képzel?! Híján volt a romlottságnak.

 

ELSŐ FÉRFI Persze-persze. De azért mindenkinek megbizsereg belül. Na! Attól még patyolattiszta lehet, akár a szitált hó, ha nem úgy gubbad a könyökénél, mint akit kupán vertek. Ne szerénykedjék; fogadok, többet is elkottyanthatna. Lehetetlen, hogy kalandját ne képzelte volna tovább. Éppen summázatánál visszakozna? Bolondnak néz?

 

MÁSODIK FÉRFI Akadt más is.

 

ELSŐ FÉRFI Na ugye! Olyan nehezére esik kinyögnie? Ne kéresse magát kérem!

 

MÁSODIK FÉRFI Elmosolyodott.

 

ELSŐ FÉRFI (elégedetten) Nem mondom! Zutty, bele a közepébe! És ha ön erre, uram, visszahúzta a kezét, legnagyobb bolond a világon.

 

MÁSODIK FÉRFI Ütődött lennék, ha tényleg visszakoztam volna.

 

ELSŐ FÉRFI (térdére csapva) Tudtam én! Tovább! Csak nem engedett egy ilyen ígéretes pillanatot elszállni?

 

MÁSODIK FÉRFI Nem, biztosíthatom.

 

ELSŐ FÉRFI El is vártam. És? Gyerünk!

 

MÁSODIK FÉRFI Szalvétával felitatta a szája környékét.

 

ELSŐ FÉRFI Kezét azért a szirénén pihentette, remélem.

 

MÁSODIK FÉRFI Máskülönben most könnyen szégyenbe hozhatna dologtalansága.

 

ELSŐ FÉRFI (türelmetlenül) Felitatott, rendben, de nyilván történt lényegesebb is.

 

MÁSODIK FÉRFI Ha a csók elég lényegbeli.

 

ELSŐ FÉRFI (másodpercekre elnémul; arcára grimasz rajzolódik) Mit dönögjek erre? Azt hiszem, amikor már a tűznél teppeszkedik, fenekét is odatolja, hogy mindenütt átmelegedjék.

 

MÁSODIK FÉRFI Mi a frász baja van? Ilyesmit várt, nem?

 

ELSŐ FÉRFI Hogy vártam, az túlzás. Ha reméltem valamit, legfeljebb, hogy úriemberként viselkedik. Nyilván úgy képen törülték, hogy a padlóról kecmergett fel.

 

MÁSODIK FÉRFI Nahát maga irigy, felfuvalkodott hólyag! Ha tudni akarja, akképp gördítette át szájüregembe a nyelvét, akár a tekegolyót.

 

ELSŐ FÉRFI Elég! Nem akarok többet hallani. Azt hittem, pikáns történettel szolgál, erre disznólkodik. Úgy kell nekem, minek álltam szóba egy fajankóval.

 

MÁSODIK FÉRFI Jó, hát hazudtam. Nyelves csók tényleg elmaradt.

 

ELSŐ FÉRFI Nagyon megkérném, uram, többé ne keltsen bennem rossz érzéseket. Épp elég a bajom, elvárom hát, hogy pinduri jókedvemet ne keserítse. Maradjon a kézfogásnál, miért kívánna többet elsőre? Végül hazakísérte?

 

MÁSODIK FÉRFI Természetesen. Ám előtte...

 

ELSŐ FÉRFI (ijesztőn) Vigyázzon!

 

MÁSODIK FÉRFI ...megköszöntem, hogy velem vacsorázott.

 

ELSŐ FÉRFI Ez természetes. Kellemes estét töltöttek együtt, igaz?

 

MÁSODIK FÉRFI Ó, kitűnőt!

 

ELSŐ FÉRFI Így van ez. Szőrmentén kell a horogra akadtakkal bánni, mindig hangoztattam. És ha már bizalmasan szóba került, elárulhatom: mielőtt a hölgy megjelent volna hús-vér valójában, édes kettesben sétálgattunk a parkban.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem kötözködött a rendőr?

 

ELSŐ FÉRFI (utálkozva) Mit töförög?

 

MÁSODIK FÉRFI Felteszem, kábaságban leledzett a barátnője. Tán talicskán tolta?

 

ELSŐ FÉRFI Szín józan volt, most elégedett?

 

MÁSODIK FÉRFI Én igen. Kérdés, maga mennyire.

 

ELSŐ FÉRFI Ne aggódjon. Jobban sem kell.

 

MÁSODIK FÉRFI Miről cseverésztek?

 

ELSŐ FÉRFI Egyelőre semmiről. Ő ment elöl; szorosan mögézárkóztam.

 

MÁSODIK FÉRFI Settenkedett?

 

ELSŐ FÉRFI Nagyon lazán. A követésben méltóság rejlett.

 

MÁSODIK FÉRFI Feltételezem, sompolygásakor elkerülték a kocsmát.

 

ELSŐ FÉRFI Én mindenképp. Legfeljebb a harmadikban ültem mellé.

 

MÁSODIK FÉRFI Akkor már akármiről faggathatta, úgy elázott.

 

ELSŐ FÉRFI Kiszedtem belőle, hogy nagy bánat nyomasztja. Nem értik meg.

 

MÁSODIK FÉRFI Persze pótolta a mulasztást.

 

ELSŐ FÉRFI Értek a lelkekhez.

 

MÁSODIK FÉRFI A beszeszelt továbbkornyadozott, maga lassan életre kapott. Eltaláltam?

 

ELSŐ FÉRFI A vesémbe lát.

 

MÁSODIK FÉRFI Hogy vitte haza?

 

ELSŐ FÉRFI Taxival. Egész úton vállamra hajtotta a fejét.

 

MÁSODIK FÉRFI Valamire támaszkodnia kellett.

 

ELSŐ FÉRFI Most mit piszkoskodik? Én nem így csináltam. Megértő voltam. Mást sem tesz, mint piszkálódik.

 

MÁSODIK FÉRFI Elnézést, ha megbántottam. Nem volt szándékomban. Az a lényeg, hogy megrakodtunk élményekkel.

 

ELSŐ FÉRFI Szegények lennénk nélkülük.

 

MÁSODIK FÉRFI Emlékek nélkül fabatkát sem ér az élet.

 

ELSŐ FÉRFI Ábrándok nélkül sem.

 

MÁSODIK FÉRFI Sok furcsaság létezik.

 

ELSŐ FÉRFI Nekem mondja! Amint fesztelen viselkedést várnak, minden a feje tetejére áll.

 

MÁSODIK FÉRFI Előfordul más kín is.

 

ELSŐ FÉRFI (lélegzet-visszafojtva) Az a más mindig valami ismeretlen, igaz?

 

MÁSODIK FÉRFI Úgy valahogy.

 

ELSŐ FÉRFI Nahát, ki lehet olyan istentelen...

 

MÁSODIK FÉRFI ...aki bitang módon...

 

ELSŐ FÉRFI ...szemetül...

 

MÁSODIK FÉRFI ...aljasul...

 

ELSŐ FÉRFI ...alávalón...

 

MÁSODIK FÉRFI ...alantas érdekből...

 

ELSŐ FÉRFI ...kinyuvasztva, beledöglesztve az embert, mint a...

 

 

 

(Rövid hatásszünet)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI (egyszerre) Nő!

 

ELSŐ FÉRFI

 

ELSŐ FÉRFI (elégedetten) Öröm magával diskurálni. Nyilván tartogat még meglepetést.

 

MÁSODIK FÉRFI Tudja, mindenféle emberrel élek egy roskatag bérházban; majd mindannyiukkal nap nap után találkozom, mégsem jegyeztük meg senki nevét.

 

ELSŐ FÉRFI (bólogat) Nem szokatlan helyzet. Legtöbb szomszédom nem köszönti egymást.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem ez a lényeg.

 

ELSŐ FÉRFI Tudhatjuk, mi a lényeg?

 

MÁSODIK FÉRFI (ellenségesen) Filozofálni fogunk?

 

ELSŐ FÉRFI Annyi mindent nem látunk tisztán.

 

MÁSODIK FÉRFI Egyetértek. De figyeljen! Fogadok, nem ismeri a szomszédomat.

 

ELSŐ FÉRFI Mérget vehet rá. Kíváncsivá tett.

 

MÁSODIK FÉRFI Ha előkujtorogna, megkérném, tartsa féken érdeklődését.

 

ELSŐ FÉRFI Meséljen róla. Barátságos?

 

MÁSODIK FÉRFI Fifi az.

 

ELSŐ FÉRFI Fifi? Több is van?

 

MÁSODIK FÉRFI A kutya! Mindent úgy kell a fejébe verni?

 

ELSŐ FÉRFI (csalódottan) Kutya? Azt hittem, ismerős.

 

MÁSODIK FÉRFI Az is. Neki van kutyája.

 

ELSŐ FÉRFI Vagy úgy! Ezzel kellett volna kezdenie. Egy ismerős, akinek van egy Fifi nevű... bocsánat... milyen fajta?

 

MÁSODIK FÉRFI Foxterrier.

 

ELSŐ FÉRFI Egy foxterrier kutyája.

 

MÁSODIK FÉRFI Túlzás, hogy ismerős.

 

ELSŐ FÉRFI Nem számít. Futó kapcsolat benyomásai is bevésődnek.

 

MÁSODIK FÉRFI Fifit rendszeresen leviszik a parkba.

 

ELSŐ FÉRFI Muszáj közbevágnom, ne vegye zokon. Még bennem maradt Fifi. Mitől jól nevelt?

 

MÁSODIK FÉRFI Épp ezt magyaráztam. Céltalanul lődörögtem, studíroztam a kódorgókat, amikor az eb hozzám slisszolt, és farkcsóválva szaglászott. Sétáltatója akkor...

 

ELSŐ FÉRFI (izgatottan) Csinos?

 

MÁSODIK FÉRFI Képtelen kivárni? Csinos, sőt módfelett szemrevaló teremtés. Elégedett?

 

ELSŐ FÉRFI Így rendben. Nem mindenkitől hagynám, hogy kedvence szagolgasson.

 

MÁSODIK FÉRFI Fifitől engedte volna, ide a rozsdás bökőt. Rárikított: fuj, nem szabad, jössz el onnét!

 

ELSŐ FÉRFI Az ég szerelmére, milyen szerelésben lézengett? Csak nem öltözött csőlakónak?

 

MÁSODIK FÉRFI Normális ruhában mutatkoztam, ha tudni akarja. Nadrágom alig térdesedett, ingem is csak nyaknál foszlott. Nagyon meg kellett spektálnia, aki öltözetemen kivetnivalót talál.

 

ELSŐ FÉRFI (végigméri) De most öltönyben feszít.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem járhatok mindig divatosan az utcán. Nyalkán csak vendégségbe hívathatom magam. A gazdik kifakadása hasonló helyzetben teljesen szokványos.

 

ELSŐ FÉRFI Így persze érthető. Akár frakkban is parádézhatott volna.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem vettem zokon hevességét.

 

ELSŐ FÉRFI Mást nem tett?

 

MÁSODIK FÉRFI Megkötötte a kutyát és grasszáltak tovább.

 

ELSŐ FÉRFI Azt reméltem, több történik.

 

MÁSODIK FÉRFI Várjon. Másnap kiderült, a folyosón lakik, régi bérlő helyébe költözött. Furcsának találtam, mert néhányszor kutyaugatást hallottam az éjjel, meg is jegyeztem, Ilonka...

 

ELSŐ FÉRFI (felszegi a fejét) Ilonka?

 

MÁSODIK FÉRFI Kiállhatatlan perszóna volt. Azt hittem, a halál ragadja el a színről, nem pedig váratlan örökség egy kertvárosi házba. Gyanúval éltem, hogy Ilonka megbolondult: kutyát vett; akkor még nem tisztázódott a helyzet.

 

ELSŐ FÉRFI Mikor derengett a változás?

 

MÁSODIK FÉRFI Amikor egyik nap bemutatkozott.

 

ELSŐ FÉRFI Miért nem ezzel nyitott? Így egészen más.

 

MÁSODIK FÉRFI Érdeklődött, befizetném-e helyette a lakbért.

 

ELSŐ FÉRFI (lelkesen) Micsoda átlátszó praktika! Remélem, úgy bedőlt a trükknek, hogy orra is a földet ütötte.

 

MÁSODIK FÉRFI Biztosítottam, hogy gondjaimra bízhatja az ügyet, jól bánok a pénzzel.

 

ELSŐ FÉRFI Hálálkodott?

 

MÁSODIK FÉRFI Megköszönte.

 

ELSŐ FÉRFI Még szép! Tovább!

 

MÁSODIK FÉRFI (elgondolkozva) Az ördög tudja, miért, hirtelen elbizonytalanodott.

 

ELSŐ FÉRFI Markába nyomta az összeget?

 

MÁSODIK FÉRFI Ó, hogyne! Azonban már bánhatta kérését.

 

ELSŐ FÉRFI Bebeszéli. Jó, hogy fesztelen maradt.

 

MÁSODIK FÉRFI Elszorult a torkom, minek tagadjam.

 

ELSŐ FÉRFI De legalább érthetően kerepelt.

 

MÁSODIK FÉRFI A végén üresen járt a szám.

 

ELSŐ FÉRFI (értetlenül) Hogyan?

 

MÁSODIK FÉRFI Tátogtam. Bárhogy igyekeztem, árva hangot sem ejtettem.

 

ELSŐ FÉRFI A lényeget elzöngedezte.

 

MÁSODIK FÉRFI Abban nem volt hiba.

 

ELSŐ FÉRFI Be sem hívta?

 

MÁSODIK FÉRFI Szerettem volna. De már megnémultam.

 

ELSŐ FÉRFI A pénzt azért befizette?

 

MÁSODIK FÉRFI Hogyne! Minek néz engem?

 

ELSŐ FÉRFI A számlát odaadta?

 

MÁSODIK FÉRFI Postaládájába dobtam.

 

 

 

(Sokáig csend, tűnődőn néznek maguk elé)

 

 

 

ELSŐ FÉRFI Nyilván nem csak munka tölti ki az életét. Mi köti le leginkább?

 

MÁSODIK FÉRFI Többnyire otthon ücsörgök. Tévét nézek, meg játékokkal bogarászok. És maga?

 

ELSŐ FÉRFI Matricákat gyűjtök. Valamivel agyon kell ütni az időt.

 

MÁSODIK FÉRFI Műanyag katonákat verbuválok. Ha látná a csapatot, tátva maradna a szája. Valahányszor felállítom fegyvereseim, egészen elfoglalják az ebédlőasztalt. Költséges passzió; hiába, képtelen vagyok ellenállni a legújabb daraboknak.

 

ELSŐ FÉRFI Ismerem az érzést. Sokszor napokig vajas kenyéren élek, csakhogy a legértékesebb matricákat magaménak tudhassam.

 

MÁSODIK FÉRFI Szenvedély is nélkülözhetetlen. A tüzet be kell oltani valamibe.

 

ELSŐ FÉRFI Szerinte, nem rendjén való?

 

MÁSODIK FÉRFI Ha nem élhetnénk ki kedvtelésünket, rosszul járnánk.

 

ELSŐ FÉRFI Szükség van apró örömökre. Sok nőt ábrázoló matricát is felhalmoztam, ismerteket, ismeretleneket egyaránt.

 

MÁSODIK FÉRFI Bizonyára mosolygósak

 

ELSŐ FÉRFI Másképp aligha lehetne élvezet.

 

MÁSODIK FÉRFI Regimentemben szerveztem egy századot, amely csupa szoknyás egészségügyiből áll. Parancsnokaik munkaszolgálatosok, tudja? Jó kis ármádia. Sok nemzet lányai, asszonyai. Képük nem mindegyiknek jól sikerült. Említettem már, milyen fontos nekem az arc.

 

ELSŐ FÉRFI Szép ábrázatot rettegés sem tud elcsúfítani. (Habozik) Persze a becsiccsentség sem.

 

MÁSODIK FÉRFI Miért sulykolja?

 

ELSŐ FÉRFI Eszembe ötlött. Talán nem kürtölhetem?

 

MÁSODIK FÉRFI Hajtogathatja. Nem zavar. (Rövid szünet) Esetleg megszemléljük?

 

ELSŐ FÉRFI Felőlem.

 

MÁSODIK FÉRFI Nagyon kíváncsi?

 

ELSŐ FÉRFI Nem állítom. Ha nem akarja...

 

MÁSODIK FÉRFI Ne kenjen mindent rám. Kukkantsuk meg.

 

 

 

(Fürkészőn egymásra pillantanak, aztán egyszerre emelkednek; megfordulnak, bizonytalan léptekkel közelítenek a próbababához. A publikummal szemben hajolnak fölé)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI Vonásai szabályosabbak. Alighanem józanodik.

 

ELSŐ FÉRFI Légzése is csendesedett.

 

MÁSODIK FÉRFI Mégsem ütötte ki az alkohol. Mi volna, ha felébresztenénk?

 

ELSŐ FÉRFI Tompa még. Aludnia kellene egy napot.

 

MÁSODIK FÉRFI Megrázzuk, s ha nem éledezik, békén hagyjuk.

 

ELSŐ FÉRFI Magához tér, amikor akar.

 

MÁSODIK FÉRFI Mikor? Holnap? Vagy holnapután? Hol leszünk mi akkor?

 

ELSŐ FÉRFI (ellenségesen) Hogy én hol mutatkozom, pontosan tudom; maga tartózkodása nem érdekel.

 

MÁSODIK FÉRFI Nagyon önző, uram. Már nem is javaslom, hogy érintsük meg az arcát. (Reménykedve) Megállapíthatnánk, mennyire tüzes – mit lehet tudni?, talán lázas.

 

ELSŐ FÉRFI (sietve) Meggusztálom. (Kinyúl, a másik visszarántja)

 

MÁSODIK FÉRFI Hohó, barátocskám! Nem úgy van ám! Olyan nincs, hogy egyiknek hopp, másiknak kopp.

 

ELSŐ FÉRFI (dühtől fújtat) Mindent szépen eltervezek, erre belerondít. Utálatos!

 

MÁSODIK FÉRFI Udvariatlanság egyedül szemezgetni az ünnepi asztalról.

 

 

 

(Gyűlölködve méregetik egymást)

 

 

 

ELSŐ FÉRFI Le kéne ülnünk.

 

MÁSODIK FÉRFI A csuda tudja, este óta ólmos fáradtság senyveszt.

 

ELSŐ FÉRFI (érdeklődve) Mi az oka?

 

MÁSODIK FÉRFI Talán hosszú ellazulás hiányzik.

 

 

 

(Leülnek a ládára)

 

 

 

ELSŐ FÉRFI Miért nem vesz ki szabadságot?

 

MÁSODIK FÉRFI Sokat lennék egyedül.

 

ELSŐ FÉRFI Utazzon el. Keressen fel egy társasutazásokat szervező irodát; kikapcsolódás közben biztosan nem lesz magányos.

 

MÁSODIK FÉRFI Alighanem egész üdülés alatt senkihez sem szólnék.

 

ELSŐ FÉRFI Magán múlik.

 

MÁSODIK FÉRFI Minek áltassam magam. Esetleg már részt vett kollektív úton?

 

ELSŐ FÉRFI Tanakodtam rajta, de kellő merészség híján minden jó terv dugába dől.

 

MÁSODIK FÉRFI Szabadságra sem ment?

 

ELSŐ FÉRFI Megvárom a jobb időket.

 

MÁSODIK FÉRFI Talán tényleg nem tehetünk mást.

 

ELSŐ FÉRFI Teljes tunyaság sem jó.

 

MÁSODIK FÉRFI Óva inteném.

 

ELSŐ FÉRFI Nem hirdetett még?

 

MÁSODIK FÉRFI Egyszer.

 

ELSŐ FÉRFI Ez már döfi. Nyilván sok levelet kapott.

 

MÁSODIK FÉRFI Hatot vagy hetet. Magának mennyire rúgott a számuk?

 

ELSŐ FÉRFI Nyolcat taksált. Ennyiből is lehet választani, igaz?

 

MÁSODIK FÉRFI Sok rossz közül, mire voksoljon az ember?

 

ELSŐ FÉRFI Nem hiszem, hogy mindegyik rettenetes lett volna.

 

MÁSODIK FÉRFI Alig bemutatkoztak, máris a találkozást pedzették.

 

ELSŐ FÉRFI Hasonló cipőben járunk. Nekem írt válaszokban is sürgetés kapott hangsúlyt.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem helyes lerohanni a másikat.

 

ELSŐ FÉRFI Némelyik irományt erőszakosnak éreztem.

 

MÁSODIK FÉRFI Agresszívnek.

 

ELSŐ FÉRFI Habzsolónak.

 

MÁSODIK FÉRFI Kérlelhetetlennek.

 

ELSŐ FÉRFI Célratörőnek.

 

MÁSODIK FÉRFI Piszoknak.

 

ELSŐ FÉRFI Na persze.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem sok gyengédséget kaphattam volna tőlük.

 

ELSŐ FÉRFI Sokkal több kényelmetlenséget. Senki ne vegyen koloncot a nyakába, ott az élete, nagyon is elég.

 

MÁSODIK FÉRFI Egy életre.

 

ELSŐ FÉRFI Életre egy élet.

 

MÁSODIK FÉRFI Szépen fogalmazott. Már korábban is feltűnt, mennyire kapiskálja a hátrányokat. Szívén viseli a hiányokat. Kár, hogy nem előbb találkoztunk.

 

ELSŐ FÉRFI Sorsunkat nem mi irányítjuk.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem érzi gerjedező erejét?

 

ELSŐ FÉRFI Különös. Tényleg. Mitől lehet?

 

MÁSODIK FÉRFI Energiánk összeadódott, s munkálkodni kezdett. Tehetetlenségünk a múlté. Vége. Vége!

 

ELSŐ FÉRFI Igen. Megértettük egymást; a lovagiasság átalakít. Gyengeségünk lelohad, ahogy a kazántűz.

 

MÁSODIK FÉRFI Mint a lekaszált virágmező.

 

ELSŐ FÉRFI (lelkesen) Óriási! Hangunk is összecseng.

 

MÁSODIK FÉRFI Azért ne reménykedjék. Szívesen megőrzöm a sajátom.

 

ELSŐ FÉRFI (sokatmondóan kivár) Mi lenne, ha...!

 

MÁSODIK FÉRFI Ha!

 

ELSŐ FÉRFI Ha!

 

MÁSODIK FÉRFI Ha!

 

ELSŐ FÉRFI Ha valami nagyot tennénk.

 

MÁSODIK FÉRFI Még egyet?

 

ELSŐ FÉRFI Miért ne? Elképesztően megy nekünk. Figyeljen csak! (A babához) Hölgyem! Sok minden tetszik magában, kiváltképp a vádlija.

 

MÁSODIK FÉRFI A rüsztje.

 

ELSŐ FÉRFI Pörk a haja tövében.

 

MÁSODIK FÉRFI Hajaj! Miket tud! És kerülik a nők. Hihetetlen.

 

ELSŐ FÉRFI Tévedés. Én kerülgetek.

 

MÁSODIK FÉRFI Ehhez mit szól? (Lendületesen a baba felé fordul) Nem találkoztunk a minap?

 

ELSŐ FÉRFI (drukkolva) Beeszi! Beeszi!

 

MÁSODIK FÉRFI Naná! Nem most jöttem le a falvédőről. Hopp! Szerezzünk egy másikat.

 

ELSŐ FÉRFI Hogyan?

 

MÁSODIK FÉRFI Visszacepedlizünk a bálba, kipécézünk egy fess formát, és idecsaljuk.

 

ELSŐ FÉRFI Utána?

 

MÁSODIK FÉRFI Többit fantáziájára bízom.

 

ELSŐ FÉRFI Ki tüsténkedik?

 

MÁSODIK FÉRFI Természetesen mi. Együtt könnyebb.

 

ELSŐ FÉRFI Nem sürgölődhetünk egy mutatós körül mind a ketten.

 

MÁSODIK FÉRFI Miért?

 

ELSŐ FÉRFI Hogy tudna velünk egyszerre eloldalogni? (Eltorzul az arca) Vagy rossz alanyban spekulál?

 

MÁSODIK FÉRFI Mit képzel! Minél tisztességesebb, annál jobb. (Fölényesen; fitymálva) Beijedt? Visszakozik?

 

ELSŐ FÉRFI Eszemben sincs. Kibontakozott vállalkozásunk. Amíg trafikálnak, elfoglalom magam.

 

MÁSODIK FÉRFI Miért nem maga kezdeményez? Jó alkalom, hogy megmutassa erejét.

 

ELSŐ FÉRFI Nem nekem kell fitogtatnom. Különben is, én már találtam valakit. Most magán a sor.

 

MÁSODIK FÉRFI Azt hittem, partnerre leltem.

 

ELSŐ FÉRFI Nem érdekel a hite. Ami nekem kell, itt van; minek halmozzam az élvezeteket.

 

MÁSODIK FÉRFI Lesheti, hogy bemutatót tartok. Tanuljon a kudarcokból. (Félig a hátát mutatja)

 

 

 

(Rövid csend)

 

 

 

ELSŐ FÉRFI Elmúlt éjfél, és nem csökken a hőség. Ilyen forró nyárra nem emlékszem.

 

MÁSODIK FÉRFI Öt éve tikkasztott ily szívóssággal. Éjszakánként nem tudtam aludni a rekkenő melegtől. A zaj is zavart. A teherautók és a buszok ablakunk előtt dübörögtek. Tíz év alatt sem szoktam meg.

 

ELSŐ FÉRFI Máshol is élt?

 

MÁSODIK FÉRFI Évekig albérletből albérletbe vándoroltam. Hacsak nem hull ölembe egy kalap pénz, nem hinném, hogy sok mindent változtathatok.

 

ELSŐ FÉRFI Márpedig manna aligha pottyan.

 

MÁSODIK FÉRFI Néha zavarba ejtő dolgok történnek.

 

ELSŐ FÉRFI Hasznos tapasztalatok szerezhetők a reményvesztés határánál.

 

MÁSODIK FÉRFI Mélypont garantált.

 

ELSŐ FÉRFI Lakásom nagyanyai örökség. Addig ide-oda lökődtem, sehol sem találtam a helyem.

 

MÁSODIK FÉRFI Vége a csavargólétnek?

 

ELSŐ FÉRFI Ha belénk költözik a fájdalom, nem könnyű bárminek is a végére jutni.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem vizsgálódott, miért az örökös sajgás?

 

ELSŐ FÉRFI Számtalanszor.

 

MÁSODIK FÉRFI Mire jutott?

 

ELSŐ FÉRFI Alig valamire. Nem oldhatja meg más a nyavalyáimat.

 

MÁSODIK FÉRFI Közhelyes. Egyik kín feloldódik, máris tülekszik a másik.

 

ELSŐ FÉRFI Idővel minden könnyebb lesz.

 

MÁSODIK FÉRFI Tehát erre bazíroz. Nem akarom kiábrándítani, de egy probléma úgy ágazik szét, mint víz a csőhálózatban, azt reméli, kiirtotta, aztán kiderül, maradt elég.

 

ELSŐ FÉRFI Nem félek. Maradék is véget ér egyszer.

 

MÁSODIK FÉRFI Óvnám a csalódástól.

 

ELSŐ FÉRFI Ellenállok a hatásoknak.

 

MÁSODIK FÉRFI Úgy replikáz, mintha kezében volna a gyeplő.

 

ELSŐ FÉRFI A szándék is jelent valamit.

 

MÁSODIK FÉRFI Vagy úgy! Az elhatározásoknak bővében vagyunk.

 

ELSŐ FÉRFI A várakozás is rengeteg energiát emészt.

 

MÁSODIK FÉRFI (undorral) Mire vár? Míg megöregszünk? Köszönöm szépen, túlzott hezitálásból nem kérek. Ha érdekli, nemcsak ölbe tett kézzel üldögélek, próbálkozom is.

 

ELSŐ FÉRFI Leleplezte, mennyire sikeres.

 

MÁSODIK FÉRFI Nagyobb dolgokat műveltem.

 

ELSŐ FÉRFI (kötekedve) Hadd halljam!

 

MÁSODIK FÉRFI Kitaláltam egy remek módszert.

 

ELSŐ FÉRFI (megvetően) Miért nem nyíltan tesz-vesz?

 

MÁSODIK FÉRFI Kerülővel sokszor előbb célt érünk.

 

ELSŐ FÉRFI Kötve hiszem.

 

MÁSODIK FÉRFI Ha volna bátorsága, maga is taktikákról győzködne.

 

ELSŐ FÉRFI Nem ettem meszet! De csak prézsmitáljon. Nem lohadt kíváncsiságom.

 

MÁSODIK FÉRFI Tanulhat tőlem. Amikor már nem bírtam a feszültséget, mindenkinek, aki megtetszett, figyelemfelkeltő gesztusokat tettem.

 

ELSŐ FÉRFI Rájuk mosolygott?

 

MÁSODIK FÉRFI Nem hiszi?

 

ELSŐ FÉRFI Miért ne?, ha előtte felöntött a garatra.

 

MÁSODIK FÉRFI Színjózan voltam.

 

ELSŐ FÉRFI Folytassa; kiderül, mi sül ki meséjéből.

 

MÁSODIK FÉRFI Ha civódó, meg sem pisszenek.

 

ELSŐ FÉRFI Hallgatok, mint tópart szürkületkor.

 

MÁSODIK FÉRFI (élmény hatása alatt: túlfűtötten) Egyikük megtorpant, zavarodottan pillogott. Lapot húztam elő, ráfirkantottam: „Hibásan beszélek. Volna kedve megismerkedni velem?”

 

ELSŐ FÉRFI (elismerően rápillant) Talpraesettségét senki ki nem nézte volna. Utána mint esett? Kiszemeltjét nyilván nem szédítette el a lehetőség.

 

MÁSODIK FÉRFI Papírt keresett, és feljegyezte: „Azért járok nyáron is hosszú szoknyában, mert csúnyák a lábaim: görbék és vékonyak.”

 

ELSŐ FÉRFI Rázós szituáció. Bár könnyűszerrel kihasználható. Mit loccsadott erre?

 

MÁSODIK FÉRFI „Nem is csúnyák. Sőt igazán szépek.”

 

ELSŐ FÉRFI Mire ő?

 

MÁSODIK FÉRFI Évődött, hogy semmi baj a beszélőkémmel. Megspórolhattam volna a levelet.

 

ELSŐ FÉRFI Tovább!

 

MÁSODIK FÉRFI Ennyi. Álltam bénán, épkézláb mondat sem jutott az eszembe. Szoknyáját csavargatta a szél, rátapadt a lábára, és tényleg vékony volt és görbe, de nekem tetszett. Úgy emlékszem, kérdezett is, én hümmögtem és pirultam. Végül elköszönt; leforrázottan odagyökereztem az utca közepéhez. Hiába, a tehetetlenség a legjobb terveket is elronthatja.

 

ELSŐ FÉRFI Nem kísérletezett újra?

 

MÁSODIK FÉRFI Mi értelme lett volna?

 

ELSŐ FÉRFI Az ötlet elsőrangú; bizonyára kiötöl még hasonlót.

 

MÁSODIK FÉRFI Mindenesetre nem adom fel.

 

ELSŐ FÉRFI Kis lezserséggel sokra mehet az ember. Mit tudom én! Elporzani az egyed mellett, és foghegyről odavetni: Fogadok, nem ér utol.

 

MÁSODIK FÉRFI Sületlenség!

 

ELSŐ FÉRFI (sértődötten) Nem érti a lényeget. A humor kiszabadítja tartózkodásából, replikázik, traccsolás alakul ki közöttünk, mígnem azt veszem észre, hogy mellette baktatok. Akkor már a legkevésbé vágynék iszkolni, elhiheti.

 

MÁSODIK FÉRFI Gyakorolta már?

 

ELSŐ FÉRFI Csiszolni kell még az ideán.

 

MÁSODIK FÉRFI Igen; pusztán elképzeljük.

 

ELSŐ FÉRFI Fantáziálástól válhat ösztönössé a cselekvés.

 

MÁSODIK FÉRFI Akkor épp itt volna az idő a tettekre.

 

ELSŐ FÉRFI Hogyan?

 

MÁSODIK FÉRFI (felpattan; a próbababához iramlik) Vegyük ki részünket a jóból.

 

ELSŐ FÉRFI Már megint. (Néhány ugrással mellette terem; haragosan) Ne merészelje, mert...! mert...!

 

MÁSODIK FÉRFI Mit mert? Mit mert, ki vele? Mi történik, ha egy ujjal is illetem? (Kérlelőre fogja) A kisujjammal.

 

ELSŐ FÉRFI Csak a testemen át!

 

 

 

(Fenyegetően szobroznak egymással szemben)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI Szóval így állunk.

 

ELSŐ FÉRFI Barátságos vagyok; azonban kihoz a sodromból, valahányszor alávalóságra készül.

 

MÁSODIK FÉRFI Szokatlan szavakat használ a gyengédségre.

 

ELSŐ FÉRFI Annál is furábbakat teszek, ha nem hagyja abba a hergelést.

 

MÁSODIK FÉRFI Figyelmeztetem, még nem mondtam ki az utolsó szót. Most szépen visszatolatunk.

 

ELSŐ FÉRFI Egy pillanat még. (A bábu fölé hajol) Istenem! Micsoda ártatlan arca van. Igazi babaarc. (Megérintené, ám a következő pillanatban a csuklójára csapnak. Felüvölt) Mit merészel?

 

MÁSODIK FÉRFI Egyedül maga élvezkedhet? Nem éri meg, úgy éljek! El a mancsokkal, mert még nagyobbat találok odasózni, és már az álla hegyére célzok.

 

ELSŐ FÉRFI (undorral) Micsoda tuskó! (Fenyegető pózba dermed; a másik utánozza)

 

 

 

(Másodpercekig gyűlölködve méregetik egymást)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI Miért nem ülünk le?

 

ELSŐ FÉRFI Tényleg, miért?

 

MÁSODIK FÉRFI Rajtam ne múljék. (Oldalog a ládához)

 

ELSŐ FÉRFI Nem vagyok semmi elrontója. (Koslat utána)

 

 

 

(A ládára ereszkednek)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI Meddig veszteglünk?

 

ELSŐ FÉRFI Mire kellene várnunk?

 

MÁSODIK FÉRFI Általánosságban kérdezem.

 

ELSŐ FÉRFI Általánosságban semmi dolgunk. Konkrétan: abszolút semmi. Akár el is pályázhat.

 

MÁSODIK FÉRFI Általánosságban azért maradok. Nem kell sietnem.

 

ELSŐ FÉRFI Időmilliomos?

 

MÁSODIK FÉRFI Úgy valahogy.

 

ELSŐ FÉRFI Irigylem érte. Engem feltartani szoktak. Úgy általában.

 

MÁSODIK FÉRFI Vannak tolakodó fráterek.

 

ELSŐ FÉRFI Hajaj! Legutóbbi eset olyan friss, hogy nincs is a történetnek vége.

 

MÁSODIK FÉRFI Nehéz a hívatlanok ellen tenni. Hacsak nem otthagyni őket, főjenek levükben.

 

ELSŐ FÉRFI Léteznek más módszerek is. Az egyik: fütyülni kell rájuk.

 

MÁSODIK FÉRFI Hosszadalmas kiutálásuk.

 

ELSŐ FÉRFI Szabadon rendelkezem az időmmel.

 

MÁSODIK FÉRFI Vigyázzon! Az idő makrancos. Egy-kettőre megszalad.

 

ELSŐ FÉRFI Megfelelőképp bánok vele. Sohasem sürgetem. Hagyom kedvére telni.

 

MÁSODIK FÉRFI Megrögzött bolondéria a magáé.

 

 

 

(Rövid szünet)

 

 

 

ELSŐ FÉRFI Nem gondolt még saját családra?

 

MÁSODIK FÉRFI Nem is egyszer.

 

ELSŐ FÉRFI Így vagyok én is.

 

MÁSODIK FÉRFI Egyikünk sem öreg. Bármi jöhet. Elvált nő két gyerekkel örül, ha férjet foghat.

 

ELSŐ FÉRFI Saját lurkók kellenek.

 

MÁSODIK FÉRFI Végül is az sem lehetetlen. (Izgatottan) Igen, miért is ne? Nem iramodtak még el az évek, akármi megtörténhet.

 

ELSŐ FÉRFI (fojtottan) Közel kerültünk a beteljesüléshez, igaz?

 

MÁSODIK FÉRFI (felzaklatódva) Nem szabad, hogy elmúljék a tűz.

 

 

 

(Mindketten gondolataikba merülnek)

 

 

 

(Az ágyat kötélen bevontatják a színfalak mögé, majd kisvártatva, amikor jobbról visszahúzzák, nincs rajta a próbababa)

 

 

 

ELSŐ FÉRFI Mihez kezd otthon? Nyilván átformálódik az élete.

 

MÁSODIK FÉRFI (sóhajt) Teszek-veszek, ahogy eddig; pergetem a napokat.

 

ELSŐ FÉRFI Azt csatította: Nem múlhat el a tűz.

 

MÁSODIK FÉRFI Mostantól nem szalasztok el egyetlen alkalmat sem.

 

ELSŐ FÉRFI Akkor mégis volt értelme kimozdulnia az este.

 

MÁSODIK FÉRFI (szárazon) Kész szerencse. Hanem a napi ritmusa teljességgel felborul. Nem egyedül él ezután.

 

ELSŐ FÉRFI Belém furakszik a félsz, amint kijózanodik.

 

MÁSODIK FÉRFI Ennyi kockázatot vállalhat. Fenekestől felfordulnak a napjai. Nekem lenne merszem a változáshoz, nem visszakoznék. Esetleg, ha nem bír új lakójával, értesítsen. Barátságból szívesen átvállalom. Hangsúlyozom, barátságból. Mert szimpatikus.

 

ELSŐ FÉRFI Ha már belevágtam, nem hátrálok.

 

MÁSODIK FÉRFI Ki tudja csempészni a házból?

 

ELSŐ FÉRFI Keresztülkepickélek vele a kazánház ablakán. Azon az oldalon nem égnek a lámpák; észrevétlen elszelelhetünk.

 

MÁSODIK FÉRFI Ne falazzak?

 

ELSŐ FÉRFI Boldogulok.

 

MÁSODIK FÉRFI Csinált máskor is ilyet?

 

ELSŐ FÉRFI Mit képzel? Ellenben szorult belém ravaszság.

 

MÁSODIK FÉRFI Sok szerencsét. Most indul?

 

ELSŐ FÉRFI A vendégek már biztosan eltávoztak.

 

MÁSODIK FÉRFI Az utcán kell nagyon vigyáznia.

 

ELSŐ FÉRFI Vigyázok.

 

MÁSODIK FÉRFI Hívjon taxit.

 

ELSŐ FÉRFI Talán így teszek.

 

MÁSODIK FÉRFI Nem tudja?

 

ELSŐ FÉRFI Mit faggat állandóan? Nem a maga problémája.

 

MÁSODIK FÉRFI Szeretném, ha sikerülne kezdeményezése, erről van szó.

 

ELSŐ FÉRFI Bízza rám. Legyőzöm az akadályokat.

 

MÁSODIK FÉRFI Azért jó volna hallani, mi lett kettőjükkel. Csupán kíváncsiságból. Barátjuk vagyok. Tényleg. Van címe vagy telefonszáma?

 

ELSŐ FÉRFI Érdeklődése jólesik, de most közölhetem: minden rendben lezajlik.

 

MÁSODIK FÉRFI Ha így érzi, akkor jó. Mégis nyugodtabb lettem volna, ha híradást kapok.

 

ELSŐ FÉRFI Felesleges nyugtalankodása. Nem lehet baj.

 

MÁSODIK FÉRFI (hátrafordul; megdöbbenti az üres ágy) Hol van?

 

ELSŐ FÉRFI (odakapja a fejét; kevésbé látszik ijedtnek) Nyilván visszatért, ahonnét előhívtam.

 

MÁSODIK FÉRFI (felpattan; majd szétveti a düh) Mit képzel, maga kókler! Most hogy már megszereztük, elinalhat?!

 

ELSŐ FÉRFI (felfortyan) Mi az, hogy megszereztük?! Én kaparintottam meg egyes egyedül. Jó, ha a fejébe vési. Neki semmi köze magához.

 

MÁSODIK FÉRFI Nekem – óva intettem – minden gazsághoz közöm van. (Fenyegetőn elétolul) De mondok mást is! Ha nem hozza tüstént vissza, széthasítom a koponyáját és körmömmel kaparom ki.

 

ELSŐ FÉRFI Ne olyan harciasan, uram! Itt kell még lennie valahol, nem tűnik el nyomtalanul.

 

MÁSODIK FÉRFI Koncentráljon, a fene essen magába!

 

 

 

(Az első férfi a fekhelyhez dübög, kutatón végigfuttatja rajta a kezét; látni, ahogy testformát tapogat ki)

 

 

 

ELSŐ FÉRFI (örvendezve) Itt van!

 

MÁSODIK FÉRFI (felhördül) Hol?

 

ELSŐ FÉRFI (láthatatlan teher alá bújtatja a kezét) Nálam. És ne reménykedjen. Ő az enyém. Kislisszolok a főbejáraton. Isten vele! (Kifelé oldalog)

 

MÁSODIK FÉRFI (eltorzult arccal; üvöltve) Megállj, senkiházi! Elinalsz? – csak azt hiszed! Rakd le, különben letöröm a derekad!

 

 

 

(Az első férfi nagyobb sebességre kapcsol, azonban a másik elévágódik, eltorlaszolja a bejáratot)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI Innét egy tapodtat sem!

 

ELSŐ FÉRFI (hörögve) Félre!

 

MÁSODIK FÉRFI (rekedten, robbanás előtti indulattal) Szépen leteszed. Megértetted?

 

 

 

(Néhány másodpercnyi feszült csend)

 

 

 

MÁSODIK FÉRFI (nagyobb nyomatékkal) A földre! Lássam!

 

ELSŐ FÉRFI (vészjóslóan) Kinyuvadsz, ha nem kotorsz félre.

 

MÁSODIK FÉRFI (vicsorog) Ne várakoztass, mert...! (Felé lódul. Ismerőse hátrál előle, s amikor a tér közepére ér terhével, megfordul, eliszkolna, de megbotlik; csörömpölés hallatszik)

 

ELSŐ FÉRFI (elképedve) Összetört.

 

MÁSODIK FÉRFI (szemben vele lefékez, a padlót nézegeti, majd tekintetét a menekülőre szegezi. Komoran.) Vége?

 

ELSŐ FÉRFI (fojtott hangon) Vége.

 

 

 

(Ellenfelekként állnak; úgy tűnik, a következő pillanatban összecsapnak. Elindulnak, aztán hirtelen mozdulataik oldottá válnak, egy csapásra megkönnyebbednek. Egymásba karolnak, és a „Fel, fel, ti rabjai a földnek” kezdetű dal első strófáját énekelve kivonulnak a színről)

 

 

  
  

Megjelent: 2018-01-10 17:00:33

 

Derzsy-Ben Ond (1963) – Manarolához kötődő, Balaton-felvidéken élő író.

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.