Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: Az emlék illata –Teológia és filozófia

 

 

 

 

Az emlék illata

Teológia és filozófia

 

Terhet ró ránk, hogy az eredendő vétek árnyékként akar követni. De, ha a bűnt sorsunk eseményeként értjük, anélkül, hogy szabadságunkat megsemmisítő végzetként vagy felelősségünket enyhítő esetlegességként1 néznénk rá, megússzuk a virtuális kivégzést. Énünk megsemmisítését a lelkiismeret által.

De az se tévesszen meg senkit, hogy minden napi tevékenykedései átstrukturálhatatlan tradícióknak tűnnek. Azok között is lehetnek melléesések. Ahogy a szó szerinti ó-görög aposztrofálja a titkos bűnöket. Céltévesztés a törvényszegés. Sokszor magunk se tudjuk, hol a gyökere? Jónak látjuk a rosszat. Építő hagyománynak egy családi rítust, megszokást. Közben az lesz az akadálya a még nagyobb áldásnak.

Közkedvelt vallási dogma, hogy az ó-emberünkből kiesnek néha a szegek, mert nincs erősen megfeszítve, és újra életbe lép, mint egy rég eltörölt rendelet. Nem. A Biblia ezzel ellentétben azt írja, hogy az ó-emberünk meghalt, eltemettetett. Nem tud feltámadni. Az ó-emberünk nem Krisztus.

Mert mi, akik újjászülettünk víz és szellem által az alámerítkezés rítusa során, Krisztussal együtt meghaltunk a magunk számára. S a világ számára. S a hullámsírban, lent maradt a hullánk. Az ó-emberünk. Élünk tovább nem mi, hanem él bennünk Jézus Krisztus. 2Tehát a régi énünk nincs többé. Még ha gondolunk vagy cselekszünk is az új emberünkhöz méltatlan dolgokat, az állapotunk nem változik vissza gonosszá. Az új jellem szellem által korrigál rögtön. 3

És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt.4 Isten Fia alkotta újra (rekonstrukció) a természetünket, onnantól kezdve. hogy megtértünk. (Metanoia.) Majd az újjászületésünk megerősítette a folyamatot. S a Szent Lélek fejezi be ezt a munkát. A bensőnkben élve, navigál az új életben. Krisztus Igéi szerint.

Az ó-ember már csak emlék. De ne gondoljunk rá. Mert már nem illata van, hanem szaga. S ezt a temetői hangulatot tettük semmissé, amikor Krisztust választottuk. Az élet fejedelmét. A legfrenetikusabb bölcsesség letéteményesét, Aki okosabb a halálnál. Mert szeretettel győzte le a cinizmust és az átkot. Áldást helyezett a benne hívők életére. Olyan szép, hogy szinte hihetetlen. Mégis valóság. Erő van benne. Még egy író életében is működik.

1 Tengelyi László gondolataiból kiindulva

2 Galatzia levél 2. 20.

3 Szoklopulosz Georgisz, prédikátor keresztségről szóló beszéde alapján. 2016.

4 Kolossé levél 3. 10.

 

 

 

  
  

Megjelent: 2024-06-27 20:00:00

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.