Videó

A Gallery FreylerArt videója
Keresés a honlapon:


Török László: Kétezresek – A szavak, melyek összekapcsolják a generációkat

 

 

 

 

Szavak, melyek összekapcsolják a generációkatAz ősi világban a szó volt a pillanat élménye, kimondásakor teremtett, és mágikus erővel bírt. Később az írott szó már vesztett varázsából, mert aki olvasta, a jövőben élt. A modern világban a különböző eszközökkel rögzített szó tovább gyengült, mert ember és ember közé beékelődött a technika.

A kétezres generációk szavai többször más-más jelentéssel bírnak, erejük s hatásuk eltérő, valamint jellemző használóikra. Ennek ellenére a szó a legfontosabb kapocs a ma élő X, Y, Z generációk között, valamint a Baby-boom idején és a 2010 után született „alfa” generációkkal való kommunikációban.

A legidősebbek (PRÓFÉTÁK) számára a legfontosabb a lassú, nyugodt élet és a családi harmónia. Az általuk használt nyelv szókészlete is minden esetben ezt tükrözi.

Az X generáció tagjai (NOMÁDOK) a ’60-as, ’70-es években születtek. Átmeneti generáció a „régi” és a hipermodern Y és Z generációk között. Nehezen értetik meg magukat az idősekkel és a fiatalokkal egyaránt, és ez szóhasználatukban is megmutatkozik, sokszor bizonytalanul kommunikálnak.

Az Y generáció fiataljai (HŐSŐK) a ’80-as, ’90-es években látták meg a napvilágot. Ők még hagyományosabb értékrenddel bírnak, mint az előző két generáció. Magabiztosak, optimisták és csapatjátékosok. Már „digitális bennszülöttnek” számítanak, ami azt jelenti, hogy jól megértik magukat a Z generációval, de az idősebbekkel állandó problémáik vannak, és szakadékot éreznek a kommunikáció terén.

A Z generáció, a kétezres évek szülöttei (MŰVÉSZEK) még beszélni sem tudtak, de már használták a technikai eszközöket. Az élő szó számukra kevésbé fontos, idejük jelentős részét online töltik, a közösségi oldalakon chatelnek és barátkoznak. Az idősebb generációkat alig értik, szóhasználatuk gépies és érzelemmentes.

Az alfa generáció gyermekeivel nehéz szót érteni. Az óvoda és iskola mintáit alig értik, viszont a technikai eszközöket gyakorlatilag ösztönösen kezelik, és első helyen állnak életükben a kapcsolattartás terén.

El kell fogadnunk, hogy az élet teljessége néma. Az öröm éppen annyira szótlan, mint a szépség (ami az élet egyik célja), s a szerelem és a gyász is elmondhatatlan. A megértésnek nincs szüksége szavakra: a lényeg mindig az elbeszélhetetlenségben lakozik.

A beszéd szegényít, s megtámadja a gondolat teremtő képességét: azzal, hogy valaki elmondja, mit akar, már elvette a szándék erejét. A beszéd az érzést lehűti, a gondolatot ellaposítja, a tetteket megfosztja lendületüktől. Az új generációk ezt „tudják”, vagy csak „érzik”? Egy biztos, a technika nem veheti át a szavak szerepét, s nem gyilkolhatja meg a beszédet, azt a kivételes tevékenységet, mely az embert kiemeli az állatvilágból. Bár az élet a beszédben profanizálódik, mivel a beszéd lényege a „nem”. A szó nem kikerülhető, mert mindig ellenpólust képez az életigenléssel. Az írás ironikus magatartás és egyben élettagadás (Aldous Huxley szerint a boldog embernek nincs irodalma, Platón szerint az írás szégyen). Azonban manapság egyre inkább szükségünk van a kritikára, az ellenvéleményre, hogy saját álláspontunkat ebben a szövevényes, felgyorsult világban kialakíthassuk. Ebben segít az írás.
A vélemény, a jól megalapozott gondolat maga a megőrzött idő.A gondolat nem él, hanem van. A gondolat nem az élet célja, hanem az élet alkotója. Az élet több, nem törődik a gondolattal.

Az élet nihilista. Semmivel sem törődik. Vagy ami ugyanaz, mindent megcsinál. És az életen túl van a VALAMI. Ennek a jele a szó.” (2)S ha a szó szegényedik, az emberiség is egyre kiszolgáltatottabbá válik. A régi idők nagy gondolkodói (nem filozófusok, akik általában elviselhetetlenül fecsegők), Hérakleitosz, Böhme, Pascal, Guénon és Nietzsche, alapszavakat („maitre mot”-kat) használtak. Ezek a vezérszavak jelentik az egyetemes
tudást, ha az ember magyarázat nélkül megérti mélységüket. A tudás egy névjegyen is elfér. Ezek a szavak a generációk között
elkallódnak, s az emberi tapasztalat bizonytalanná válik. A vezérszavak: megnyilvánulatlan, logosz, analógia, tükröződés, szabadság, májá, kontempláció, éberség, derű, alapállás stb. azért vannak, hogy megvalósuljanak. Ha a szavak messze az élet fölött lebegnek, csak realizálhatatlan eszmények, mert nem azért vannak, hogy megvalósuljanak, hanem hogy hitványságot rejtsenek.

Régen a szó közvetítő szerepet játszott, ezáltal a dolgok a kimondott szót teljesítették. Sajnos a technika nem a dolgok törvényes alkalmazását keresi, hanem módszert arra, hogy a dolgokat törvénytelen céljaira felhasználja, a világot leigázza. S ebben eszköznek tekinti az embert és az újabb generációkat. A ma embere a szavakat nem szívesen mondja ki, a beszéd felszínessé válik, a vezérszavak ereje megtörik.

Az európai ember hódításai érdekes és néha megmagyarázhatatlan helyzeteket teremtettek a Földön. Amerika meghódítása után az őslakos indiánok, a behurcolt fekete rabszolgák és a fehérek létrehoztak egy új, közös világot. Az amerikai: európai ember a fekete modorával és az indián pszichéjével. A kizsákmányoló amerikai: az idegen föld ősi szellemeivel, és az afrikai, jó értelemben vett, primitív lényével. Majd az idők folyamán létrejött a nyelvi összekötő kapocs, a szlogen.

 

Nincs a földön még egy ország, ahol az erővel telt kiszólás, a szlogennek nevezett varázsformula átütőbb hatóerővel rendelkezzék, mint Amerikában. Az európai csak nevet rajta, azonban megfeledkezik arról, hogy a szó varázserejébe vetett hit nemcsak hegyeket mozdít el. Hiszen Krisztus maga is ige volt, AZ IGE(3) – írta Jung.

 

A szót és a szlogent is értelmezni és érteni kell. Minden tévedés a szavak helytelen használatán múlik, és a szavak megrontóitól származik. Ha a tudás kulcsát elveszik, s az ember emberrel nem képes kommunikálni, ráadásul a generációk között áthidalhatatlan szakadék tátong, a világ hanyatlása nem megkérdőjelezhető.

 

 

Részlet Török László Kétezresek című 2019-ben megjelent könyvéből.  
  

Megjelent: 2021-06-01 14:00:00

 

Török László (Budapest, 1960)

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.