Videó

A Fefe Szabó csatorna videója
Keresés a honlapon:

Makra Zoltán: 1-es sorozat

 

Makra Zoltán műtípusai a továbbgondolt absztrakció lehetőségeit kínálja fel, geometriái a valóság és az illúzió sokszor összemosódó határán egyensúlyoznak. Számára nem a valóság újrateremtése, új vizuális struktúrák létrehozása az elsődleges szempont. Geometrikus formái nála a perspektíván edződött látás rossz szokásait használják fel arra, hogy zavarba hozzák a befogadót. Előszeretettel játszik az elmosódó kontúrokkal, a különböző minőségű felületek egymás mellé helyezésével, ami a kompozíciónak kollázsszerű összhatást kölcsönöz. Sokkal inkább a képi-vizuális rendszerek összefüggéseinek felfedezése, az egyes kapcsolatok láttatása és az ezekkel való játék jellemzi munkáit. Olyan új formákat, sík- és tér transzformációkat igyekszik kialakítani, ahol az alkotó az elemekre, elemi struktúrákra bontott képtárgyon belül szabadon garázdálkodhat. A geometria fontos szerepet tölt be a fotó alapú önábrázolás során is. Az önportrékon elhelyezett mértani testek, mértani összefüggések nem csak a képtárgy szintjén hoznak létre új típusú viszonyokat, hanem az egyes részletek hangsúlyozása, kiemelése szempontjából is fontos szerepet játszanak a kialakuló térképzetek. Az alkotó olyan “csatatérnek” tekinti saját portréit, ahol nem egyszerűen lejátssza a mindennapi küzdelmeit, – hanem a fotó válik számára azzá a hellyé, ahol saját pszichéjével szembesül, s a művészet létrejön.

 

 

Makra Zoltán (1976, Pécs) festőművész