Videó

A Fefe Szabó csatorna videója
Keresés a honlapon:


Suhai Pál

Suhai Pál (Bezenye, 1945.) tanár, költő

Suhai Pál (Bezenye, 1945) költő, tanár, tankönyvíró. Pakson érettségizett, 1968-ban az ELTE BTK magyar–történelem szakán (Eötvös-kollégistaként) kitüntetéses tanári diplomát szerzett. Előbb a TIT-ben szervezőként dolgozott, majd a 31. sz. Szakmunkásképző Intézetben, illetve a Vas utcai Kereskedelmi Szakközépiskolában tanított. Időközben az Országos Pedagógiai Intézetben tantárgygondozói állást is vállalt. 2005 óta nyugdíjas. Pedagógusi tapasztalatait Irodalom, művészet az alteritás korában című 3 kötetes tankönyvcsaládjában foglalta össze (Holnap, 2004), e munkájáért az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesítette. A közoktatás helyzetével foglalkozik Tudósítások a katedráról című könyve (Orpheusz, 2007). Részt vett a Mikszáth kritikai kiadás 78. és 80. kötetének sajtó alá rendezésében (Akadémiai, 1984, 1987). Irodalmi esszékötetét Bábeli adományok címmel a Napkút Kiadó 2011-ben jelentette meg. Költőként először A magunk kenyerén című antológiában (Szépirodalmi, 1971) jelentkezett. Önálló verseskötetei: Akár az üldözött (Magvető, 1984), Porba írt sorok (szerzői kiadás, 1994), Kísértetek kora (Orpheusz, 2005), Gyermekrajzok (Holnap, 2007), Külön körön (Napút Káva Téka, 2010), Szigorú napok (Napkút, 2012). Jelenleg Rilke-fordításköteten dolgozik.

Művei a Holdkatlanon: