Videó

Az Országút – művészet, tudomány, közélet csatorna videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: 101 metafora Pilinszkynek – Apokrif confessio

 

 

 

101 metafora Pilinszkynek

Apokrif confessio

1

A nagy szavak voltaképp kicsik.
Semmivé válnak rögtön, ha ott a tett.
Bepiszkolódik szmoking, zsakett.
Újra reggel lesz, a bolt kinyit.

Nem a szív vérzik, csak a seb –
Az elfolyt erő a létből kimetsz.
A kíntól az egész lesz kevesebb.

Kegyelem a gondolat, apokrif a test.
Este még él az átszellemült bódulat,
De elpárolog a lelkesedés reggel.

2

Nem tehetsz mást, járod az utad.
Isten ajtaján későeste csengetsz.
Megdöbbentő. Mert beenged.
Kérdéseiden jót mulat.

3

Kezdetben volt a Tóra. Az ószövetség bankja. Isten használati utasítása az emberi korpuszhoz. Az abszolútum színtiszta kontaminációi Zsinórmérték. A kánon 613 egyperces novellája. Minden későbbi dolog ebből lett. Az Igéből. A szó kijött Isten szájából és elkezdte a sétát a Kálvin téren. Maga beszéd tett egy sétát. A messiás örökkévaló Szellem által áldozta fel magát, ártatlanul Istennek, hogy megtisztítsa a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Mert törvény által nincs igazzá levés. Csak kizárólag hitből, Isten kegyelme által.

 

4

Minden általa, érte történt. A Fiú miatt. A mi Istenünk (Adonáj, JHWH) akarata szerint. Aki a Messiás, a Fia kedvéért teremtett világot, eget, földet és vizeket. És embert. Pilinszky Jánost. József Attilát, Radnóti Miklóst és egy Petőfit, egy Petrit, egy Arany Jánost és egy Kosztolányi Dezsőt, meg Weöres Sándort. Csinált egy agyagedényt, aminek kezeket, lábakat, füleket és szemeket vésett, gravírozott. Majd belelehelte az orrába a szavát. Voltaképp Jézust helyezte bele minden teremtményébe. A mintát, amilyenné kellett volna válnunk. De a sátán is munkálkodott a kertben. Egy trükkje bejött. A varázslás. Sikerült megkívántatnia az emberrel az illetéktelen tudást, az önzés önelégültségét, a titkot, ami az igazi misztérium kópiája volt csupán. Az ember beleesett a csapdába. Azt hitte, Az Atya- Isten nélkül is boldogulhat. De nem! A másik oldallal kötött barátság miatt kiesett a kegyelemből a képmás.

Az Örökkévaló azonban a sötétség uránál is nagyobb cselt talált. Emberré tette a fiát, hogy keletkezzen egy mintapéldány, akinek a vére tiszta lesz, még akkor is ha az összes ember bűne rákerül a testére. (Mert saját bűne nem volt.) Így a kereszten történt vérontásból olyan entitás jött létre, vér, amihez azok juthattak hozzá, akiknek a szívében hit volt a Fiú iránt. Aki szereti a Fiút, az szereti az Atyát is. És így került vissza a kegyelembe a teremtés és a jeruzsálemi templom földjéből készült test. Az elromlott szó anyaga, az ember, újra lehetőséget nyert az Isten- Atyával való szövetségre, a fiún keresztül.

Kezdettől fogva a szó volt a kommunikáció anyaga. A bűnbeesés is szavak által történt. Mondatok ejtették csapdába Évát. Ádám csak kitartott a felesége mellett a dologban. Elhagyta apját, (Mennyei Atyját) és lettek egy testté. Írás és hang. Majd a megváltó új szoftverre cserélte bennük a régit. A mennyei posztmodernre. Az újszövetséggel együtt bejött a világba a hermeneutika. Az igemagyarázat. S az írásból, mint agyagból, megalkotódott az új lélek. Szellem és lét. Apokrif világ.

Deja vu! Mintha álmomban mondta volna Handke, Te, odaülök a géphez, és mint a tej, álmodnak a szavak. Mintha az eredendő bűn „jutalma” lenne a korlátozott „anyag”! Nyiss egy ajtót a szövegbe!. Lehetőség, ami voltaképp az „írás”. Tegyél bele sót, cukrot, belefojtjuk a sírást! Szemcsék, szegmentumok: bármi! Csak az a pillanat a fontos, amikor a téma megtalál. Azután írni kell. Kárba vész mögötte a táj S ehhez semmi köze a tesztoszteronnak és az adrenalinnak. Ez lábjegyzet. Övcsat.

 

Szög és olaj, a szél fújni akar.

 

 

  
  

Megjelent: 2023-05-13 20:00:00

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.