Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt versei (Eugénio de Andrade, Annektálta az anekdotát, Illyés Gyula etűd)

 

 

 

 

Eugénio de Andrade

100 éve

Fázis és fekhely

 

A portugál líra, akár a vörösbor.

Zamata az éjfél, a szövet bíbor szeletkéi,

Amiket a Hold varrt az éter felhőire.

Pessoa alteregója egí félszigeten áll,

Távcsővel szemléli a tengert.

A katamaránt, amin egy esszé kuporodik

A világkép tojáshéjába, mint megmentett magzat.

A poézis, mint mátrix és kaleidoszkóp.

A metaforaként partra vetődő interferenciák

Játszi könnyedségét fényképezi, ahogy felfénylenek.

Az ívek egymásba harapnak,

Metszenek a hullámok, ellaposítják

A huncut csúcsosodást.

Mintha női mellek bukkannának föl

A lilás felszín selymes leple alatt.

Lankák. Lágy völgyek lilioma, kankalinja.

S a halak? Felvagdossál a hullámhossz

Gazdag csomagolását, a fényt, a hangot.

Szikrázó szakaszok hullnak a semmibe.

De marad a látható réteg sejtjeiben

Néhány bibe. Emléktöredékek.

Erő és anyag köszön egymásnak.

Én virrasztok a saját beszédem fölött.

Mondja a mindenség és köhint.

Nagyon nagy a kegyelem rajtunk

Mert látunk és halljuk az Igét –

Mindvégig az égbolt tartott meg minket.

Amikor a földön hevert a lelkünk, akkor is

Az Isten tenyerén térdepeltünk.

 

 

Annektálta az anekdotát

A Svejk írója, Jaroslav Hasek 100 éve hunyt el

140 éve született és 100 éve hagyta itt a valóságot 1

 

Prózapoétikák fenegyereke.

Svejk-sejt. Hasek.

A feloldhatatlan magány.

Jégcsap az önreflexió haván.

Aki lélek-jelmezben volt a génkészleti lét.

Szellemi test. Aki a valóságból

Akaratlanul is, kilép.

 

Irónia és szatíra.

Gravírozás a radírba.

Ceruzával összenőtt kockásfüzet.

Realista impresszió. Expresszív teszt.

 

Sok kis sors, apró egypercesek

Összeszőtt szövete.

A monarchia organikus tere.

Prága, Bécs és Pest.

 

Mintha Kafka szorongásából jönne,

Az emberiség végnapjaihoz (Kraus) érkezik.

Akit a történelem bekerít.

S mégis lebegő könnyedség. Két világ között a híd.

Kaszárnyák és lóistállók

Összetéveszthetetlen szaga.

Epika. A háború és a kabaré.

A világirodalom illata.

 

 

Illyés Gyula etűd

A formaelv fordulata

 

Hangját a hangtalannak adta kölcsön.

A némaság szövetében volt új mintázat.

Nyelvet csinált ott, hol összenőttek ágak.

A maszkok alatt megmaradt az arca.

 

De a József Attila-irány, a Kassák-féle

Világkép beváltatlan potenciál maradt.

Mégsem a véletlen vezette, hanem a pillanat.

A világ és az individuum kontaminációja.

 

Az esztétikába a fűszereket azért beleszórta

A kompetenciát, ami mindent áthat.

Volt mindenség, odafigyelés és alázat.

 

A képviselt instancia halvány, jeltelen felhő lett.

Mégiscsak beleszövődött az örök időkbe.

A nép képtelen volt érteni a megváltást.

 

 

 

 

1 Köszönet Fried István tanár úrnak, az információkért (1749 hasábjain)

 

 

 

  
  

Megjelent: 2023-02-12 20:00:00

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.