Videó

A Ma7 csatorna videója
Keresés a honlapon:


Magén István: Karanténban

 

 

 

 

KaranténbanMagén István: Dimenziós minták

 

1. Huszonnégy órára tervezek. A testek, vagy test nélküliek, a  végtelenben forognak. Az ujjaim tudják, mit kell tenni, rajtuk keresztül látok. Ha az elmélet helytálló, talán megírom a semmi történetét. A testek megrázzák a fejüket, és hevesen ölelnek. Fiatal erdőket látok, meg jóindulatú körtefákat. 

2. Számottevő a tárgyak bölcsessége. Mindenki szégyenkezik előttük, aki nem tud a helyzetén változtatni. Papír fecnikre írok, a foglalkozásom: önismeret. A csészémben kávé, 50 oldal terjedelemben. 

3. Bizonytalanul kotorászok a kabátujjamban, a jelzett tárgyból sorozat készül a belvárosi ház emeletén. Rugalmas, világos, látszik rajta, hogy sikeres lesz. A kávé olyan, mint a teniszlabda, pattog, pörög, csak demokratikus környezetben használható. Fortyog, csörög, bugyborékol, mint a gyerekjáték. 

4. Ifjú korában, mint tudomány jelent meg, és képeket alkotott. Népszerű módon próbálta feltüntetni a részleteket, melyeket én is feldolgoztam. Kezd kialakulni egy előzetes kép, mely ide illene. Villámok, melyek a sötétben botorkálnak. Gyűjteményes munka a villámlásról, szaktudósok tollából. 

5. Kommunikációs gyakorlatokat végzek. Papírszeletekre pár csepp pálinkát csepegtetek, és megiszom. Ha jegyzetelek, a fizikailag gyakran erőszakos időjárás tevékenységbe kezd. Ügyességét a messzi távolból felvillanó tüzes csík jelzi. (Csillapodik a remegésem.) Lerajzolom a közvéleményt uraló előítéleteket és sztereotípiákat. 

6. A vírusok integrálódnak az európai kultúrába, okiratok keletkeznek, nagy mellű, nagy fenekű asszonyok szövetkeznek. A legfontosabb eleme az, hogy a szereplői fegyelmezetlenek, küzdenek (a koronavírussal), mely összetettségében és bonyolultságában, képletalkotó. A test össze van keverve az anyaggal, meg a formával, tetszés szerint elnőiesedik, vagy elférfiasodik. 

7. Végigrohantak az emberevők a szétszaggatott lapulevél formájú országon. (Egész nap meneteltek feltartott kézzel.) Elhaladtak az Örökkévaló arca előtt, bíborrá válva, elvonultak töprengve, közben a régi hadjárat katonáit számolták. Az volt a mániám, hogy a történet írása közben az ablakhoz lépek, hogy a történet a régieket idézze vissza. 

Látjátok feleim szümtükkel mik vagymuk. Isa pur es hamou vogymuk.

8. Aztán a szomszédság véget ért, és nem foglalkoztatták többé (Bileámot). Kopott állatok meredtek rá, szamarak, kifakult csillagok. Valamit meg akartak hódítani. Megőrültek, sikítottak, és bekapcsolva hagyták a fényszóróikat. A nyüzsgő helység mennyezetén kibontakozó térkép olyan volt, mint egy bugyborékoló hullám. 

9. Kidobálom a szekrényeket és az ágyakat az űrbe, kiabálok egy sort, egy sörösüveget, az ezüst evőeszközöket ledarálom, a kövér vázákat is. A munkanélküliek franciakulccsal verekszenek, ki kellene dobálni őket. Kimunkálni a fejüket, úgy, ahogy Ő tanította. A fényképeket is, amint kiömlenek a dobozból, és végigömlenek a síkság peremén. 

10. A tanszék diákjai ott hagytak minket faliképeinkkel és freskóinkkal. Szoros kapcsolatom alakult ki, még nem tudom, kivel és mikor, és mivé fejlődik. A szolgák csürhe hada menetel, úgy megyünk el mellette, hogy rá se hederítünk. Szolgák ők is, gőgösek, átvágják a nyakat, leborulnak, szomjukat csillapítják. A törvény a drágakövekről szól, a zászlókról, a csillagokról, eszerint csoportosít. 

11. Fárasztó munkát végzek a problémamegoldó képességemmel. (Tűz-láng ruhában jön az Örökkévaló félelmet gerjesztő angyala. Magyarázatokat persze csak a legritkább esetben fogadok el.) Nem szakíthatom meg a vonzás-taszítás folyamatát, a fejemben dübörgő zuhatagot, és a kutyám farkcsóválását, amikor elsompolyog. A legjobb barátom egy német juhász, ómagyar onomasztikonból való kifejezéseket használ. 

12. A vírustól félünk-e, vagy önmagunktól, a politikai függőség miatt, vagy csak úgy egyáltalán? Kimászok az emeleti ablakon, lassú mozdulatokkal, mint egy leguán, kicsavarodva, kétségbeesetten, ejtőernyőzve, úgy, hogy közben a szemembe világít a tó tükre. 

13. Magam is az aktába kerülök, firkálni kezdek, megzsarolnak, nem tudok ajánlani semmit, zavarban vagyok. Piros, kék, sárga koronákat rajzolok, kellemetlenkedő szarvacskákkal. Ezek már réges-régen nem beszélnek Isten szerelméről. 

14. A koronák furakodnak, szaporodnak, megeszik a sejtjeinket. A korona egy állati fajnak számít, körülötte bonyolódik az evolúció. Sötétedik, a korona messze ellátszik a központ felé, felcsillan a futófény, mielőtt az egyetlen szobadíszünk, egy krumpliból és sajtból készült bálvány, meglátogatna. 

15. Ilyen értelemben helye van a szentírásban, arra való hivatkozással, hogy meg akar ölni. Jelekkel beszél, a tárgyak helyébe nyomul, csapkod, hadakozik, okos leveleket ír. (Levágták, és azt képzelték, hogy megeszik a húsát, és aztán, mégis, körkörös mozgással élt tovább. Volt valaki, vagy valami szív alakú a mellében, hasonlóképpen a világmindenség szívéhez.) 

16. Dacos, viselkedése jelen beszámolóból nem derül ki. Jól működik, lehűti a lázat, felforrósítja a tartályt, mert minden benne lévő test apró részekből áll, nincs köztük korkülönbség. Magasabb rendű szórakozás, matematika, az összefüggéseket megtanulja az ember, aki gondját viseli a világegyetemnek. 

17. Eleget tennék a hagyományoknak, ha repülhetnék, és repülés közben beleolvadhatnék a végtelenbe. Mondom a galamboknak, hogy ez így nem koronavírus, ez kenyérmorzsa, szögek gurulnak a padlón. Firkálok, szag, vagy szín, vagy tudás, kompetencia kérdése. Éppen csak annyi időm maradt, hogy becsapjalak. 

18. Zavarom a közösséget a beilleszkedésemmel. Ellenségeim őszinték, lelapítom, ütögetem, egyéb következetlenséggel is megvádolnak. Annyit írok társaim sürgetésére, hogy Maradjatok otthon! Hogy nem illik tüzetesen utána járni! Ezek, feleségestül, és gyerekestül mászkálnak. Annyit foghatsz ki belőle, amennyit akarsz, behatolhatsz a tárgy hüvelyébe. (Odaállnak az Örökkévaló elé, köztük van a Sátán is, görkorcsolyázik, és jelzi, ki hűséges, és ki nem, kit kell elégetni, és kit nem.) 

19. A konfliktusokat egyengetem, azon gondolkodom, hogy a mesterek mesterek-e, kémek-e, ügynökök-e, megjelennek-e egyáltalán? (Várok, hogy leteljen a két hét, nem a győzelem reményében, hanem csak úgy.) Abban a magasságban ügyelek ahol a helikopterek. 

20. A körülöttem lévők, kevés ingadozással, már alig vánszorognak. Homlokomon a kalap, nyakamon a sál, a mellény, a lefojtott beszélgetések. A kémlelőablakban tűz ég, a vállam zsibbad, egy sudár termetű lány nevet. Megnyerte a jövőt, gyógyultan távozik (a siralomházból). Öltözködik, ez mélyebb megismerést tesz lehetővé. Címe a végtelenben. 

21. Nyugodtan (nyugtalanul) üldögélek, minden együtt van ahhoz, hogy elmélkedjünk, (túléljük-e) miként lehetünk bizonyosak abban, hogy az elménken kívüli világ létezik. (A vírusoknak soha sem kell megoldaniuk konkrét eseteket.) Isten írja a történetet arról, hogy a járvány végigvánszorog Európa halántékán, gerincén, szívén. 

22. Elfáradunk a rosszul megrajzolt figuráktól. Egy becéző szó sem akad ezekben a képregényekben. Ránézek, kíváncsi vagyok, hogyan jutottam el eddig? Valaki kinyitja a csapot, kezet mos, miután visszamegy, félrehúzza a függönyt, figyel, indul, nem egyezkedik, nem megy bele semmiféle alkuba. 

23. Felelősséggel kapcsolatos örömtelenségek serkennek fel a gonosz viccek hálójában. Hallgatom a rádiót a kozmoszból. Karanténba zárták a Földet. Görnyedünk a sarokban, az öregek meg ülnek a családi asztal mellett. Apám és nagyapám, figyelnek, beszélgetésük jórészt érthetetlen. Hangulatfelmérést végzek, megmozdulok, átragyog a felhőkön a nap, az Úr megalkotja a földi értelemben vett délutánt. 

24. Jó órában gondolkodunk, összefogunk, az irodában is korlátok vannak, a folyosón is. (A nyelv hajlékony, konfliktustűrő, fejlett. Izmos, egészséges, érzéki.) A szobor megkínál egy pohár vízzel, felém fordul, akkora vagyok, mint a kilincs gombja. Felfedezett, bosszankodik, tárgyilagosan hozzám tapad. Pernyék hullnak a krematóriumból visszafojtott lélegzettel. Meghalhatok anélkülis, hogy tudnék róla. Illetve nem halok meg, csak a kapcsolataim olyanok, mint a napszél. Előkeresem a jelet, nincs ilyen másnak. Összeáll a kép, megállapodunk. A béke most már nem más, mint egy metaforikus művelet. Visszatekintve megfontolom, megismétlem, kipróbálom az emberi folyamatokat. A virágok nyílnak, ez a megvalósulás. A kommunikáció rendszerébe tartozó tünet. Sovány, beesett arcú emberek szülőföldje. 

Epilógus

A királynő koronáját is fertőtlenítik koronavírus ellen? – Kérdezi Pistike. A nyugdíjasok imát mondanak ómagyar nyelven. Ményi milosztben terömtevé elevé miü isé müköt Ádámot, és adultá vala néki paradicsumot házoá. Hallgatom a rádiót, fehér papírral bélelem a koponyámat. Azt álmodom, hogy Isten lakik a homloklebenyemben.  (Álljatok fel, és keljetek fel a földről, és süssetek kovásztalan pogácsát.) Csináljatok gépeket, nem egyszerűeket, és más bolygókra települjetek. Legyetek ütközőfelület köztem és a csillagok között. Védekezzetek és keringjetek.  Mormoljátok problémaorientált imáitokat. Azt csinálom, amit semmiképpen sem szabad. Az Úr közelében időzöm, abban a csendben, ahol jobb lett volna. A mozgás terjeszti a betegséget. Este kimászok a konyhaablakon, rohanok egy nő után, aki fehér vállkendőt visel. Behajtok a belvárosba, folytatom az előrenyomulást, legalább egy hónapon át, hogy sokkal szenvedélyesebbnek lássanak, aztán eltűnök. Sok van, aki megváltoztatja a nemét, a bőrszínét, és még mást is. Ordítok, mintha nem tudnék arról, hogy a gondolatok alakulnak. A hangulatfelmérés után lovascsatát rajzol az osztály. (Dramaturgiai viták.) Fertőtlenítőszerrel átöblítették a királynő koronáját (is). Nyomorúságos állapotban, egész éjszaka beszélgetek, azon tűnődöm, hogy miért változtam meg? Én is olyanná váltam a karanténban. Az osztályon folyó munkát dokumentáltuk. Ebből következnek a további megbeszélések és szerelmek. Nekivetem a vállamat az ajtónak, maradok még egy darabig.

  
  

Megjelent: 2020-03-24 18:00:00

 

Magén István (Budapest, 1950), 

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.