Videó

Dokk est Szilasi Katalinnal. A dokk.hu videója
Keresés a honlapon:


Bányai Tamás: Csapda

 

 

 

Csapda   

 

 

    - Mit akarsz? - horkant fel, amikor feltekintve meglátta Greget az íróasztala előtt.

    A fiú zavarba jött Steve szokatlan hangjától. Köhécselni kezdett.

    - Veled akarnak beszélni - mentegetőzött.

    - Kicsodák?

    - Nem tudom. Két elefántbébi.

    - Rázd le őket.

    - Próbáltam, de csak az üzletvezetővel hajlandók tárgyalni. Ráadásul név szerint téged kerestek.

    - A frász essen beléjük! - dohogott Steve, s kelletlenül felállt íróasztala mögül.

    Pont most!

    Megígérte Erikának, ma korábban hazamegy, ha törik, ha szakad. Noha nem értette, felesége miért ragaszkodik ahhoz, hogy ő is elmenjen az óvodába. A gyereket nélküle is fel tudják venni. Erika mégis kötötte az ebet a karóhoz. Legalább a beíratásnál legyél ott!

    Ott leszek, engedett végül.

    Legkésőbb ötre haza kellene érni. Az órájára nézett. Fél négy. A jövő heti beosztással végezni kell még mielőtt hazamegy. Ha végzett indulhat, s ha szerencséje van, ötre még haza is ér.

    Mi lehet annyira fontos, amit a helyettese nem intézhet el?

    A két férfi, nagy lakli mindkettő, kissé félrehúzódva állt a pult sarkánál, helyet adva egy éppen érkező vendégnek. Nagy darab, szélesvállú fickók voltak, mindkettőn szürke öltöny, fehér ing, nyakkendő. Úgy néztek ki, akár egy sportegyesület atlétatoborzói.

    “Rossz helyen kereskedtek - gondolta Steve -, nagyon rossz díjbirkózó válnék belőlem.” Közben a pokolra kívánta látogatóit. Mindamellett a lehető legudvariasabb hangnemben üdvözölte őket.

    - Miben lehetek az urak szolgálatára? - kérdezte.

    Válasz helyett a szőke igazolványt húzott elő kabátja zsebéből. Steve orra alá dugta, miközben a másik, sűrű, fekete bajszos, az étterem sarka felé intett a kezével.

    - Beszélhetnénk egy kicsit távolabb? - kérdezte, s meg sem várva a választ, már indult is a sarokasztalhoz.

    Stevet aggodalom fogta el. Mit akarhat tőle az FBI? Két éve, még az állampolgársági vizsga előtt szimatoltak utána - megtudta a szomszédoktól -, akkor azonban ez érthető volt, nem is nyugtalankodott miatta. Nem volt miért.

    “És most van?” - kérdezte magától. Valami mégis lehet, ha már név szerint őt keresik.

    - Tessék - nézett a két hústömegre, miután letelepedtek az asztalhoz.

    - Ismeri Jerry Sawyert? - szegezte neki a kérdést a bajuszos.

    - Ismerem - felelte.

    - Itt dolgozik, ugye?

    - Már nem. Három hete kirúgtam.

    A szőke csalódottnak látszott. Az ablakon át betűző májusi nap megcsillant haján, szürke szemei beszűkültek, mintha zavarná a fény. Hümmögött valamit érthetetlenül, ám a bajuszos szólalt meg helyette:

    - Hogy-hogy?

    Steve furcsállotta a számonkérő hangot. Csak nem akarják kérdőre vonni? Talán eldöntheti, kitől válik meg és miért. Ugyanakkor meg is nyugodott, mert nem iránta érdeklődtek.

    Előbb tétovázott, aztán úgy döntött, az FBI embereinek elmondhatja az igazi okot.

    - Az volt a gyanúm, hogy lop a pénztárból - mondta. Majd haladéktalanul hozzátette: - Bizonyítani persze nem tudom, de érdekes módon mindig akkor volt hiány a kasszában, amikor ő kezelte. Megpróbáltam rajtakapni, de nem sikerült. A folyamatos hiánynak viszont elejét kellett vennem. Elbocsátottam azzal, hogy nem tudok elég munkaórát biztosítani neki. És milyen a véletlen? Azóta minden fillérrel el tudunk számolni.

    A szőke most szólalt meg először:

    - Nagy kár - mélázott maga elé. Hosszúkás feje volt, keskeny és vértelen ajka. Stevenek úgy tűnt, makacsul összeszorítja száját, nehogy egy szó akaratlanul kicsússzon rajta.

    - Miért? - kérdezte Steve. - Úgy értem, miért keresik tulajdonképpen?

    Megint a bajuszos válaszolt.

    - Többrendbeli rablógyilkosság miatt.

    Steve elképedt.

    Magában felidézte Jerry Sawyert. A fiatal, alig húsz éves fiú gyorsan és jól dolgozott. Ráadásul beoszthatta bármilyen időpontba, s behívhatta bármikor, ha segítségre volt szüksége. Soha nem tiltakozott. Kezdetben fel sem tűnt, hogy előszeretettel áll a pénztárgép mögé. Akkortól kezdve mutatkozott hiány. Tetten érni nem tudta, noha állandóan rajta tartotta szemét. Csakhogy a macska-egér harcot nem folytathatta időtlen időkig, bár nagyon szerette volna rajtakapni. Viszolygott a tolvajoktól. Valahányszor lopásról olvasott az újságban, érezte, hogy felforr a vére. Kivétel nélkül mindnek börtönben a helye, gondolta ilyenkor.

    Hihetetlen! Az a szolgálatkész, és a vevőkkel mindig udvarias, örökké és ártatlanul mosolygó fiú rablógyilkos! Tévedés lehet. Kisstílű tolvaj. Ez még össze is fér simulékony modorával.

    - Itt is történt néhány betörés az utóbbi hónapokban - jegyezte meg a beszédesebbnek mutatkozó bajuszos. Jelentőségteljesen elvigyorodott.

    - Igen - ismerte el Steve.

    - Tudjuk - hagyta jóvá a bajuszos. Gyermeki vidámság sugárzott róla, mintha folytonosan kuncogna valamin sötét bajsza alatt. Vigyora most kiszélesedett, a szőke meg egyetértőleg bólogatott hozzá. - A legutolsó ráadásul fegyveres rablás volt.

    - Igen, sajnos.

    Jól emlékezett arra a péntek éjszakára. Aludni készültek már, amikor az éjjeliszekrényén megcsörrent a telefon. A gyerek is felriadt, hallotta hangját a másik szobából, s Erika már ezért is dühös volt. A rendőrség hívta, kérték, azonnal jöjjön az üzletbe. Erika nem leplezte rosszallását, s inkább szemrehányóan, mint a nemleges válaszban reménykedve megkérdezte: muszáj?

    Igen, muszáj!

    Az étteremben rendőr számolt be a történtekről, s míg hallgatta, fél szeme körbejárt beosztottjain. Magukba roskadva, szótlanul várták a kivizsgálás végét. Helyettesének magatartása megdöbbentette. Arthur, a vietnámi háborút megjárt, de még mindig fiatal veterán görcsösen markolta az asztal szélét, dermedten meredt maga elé, mint aki kábítószer hatása alatt révületbe esett. Egy épkézláb mondatot nem lehetett kicsikarni belőle. Az sem segített, hogy az egyik rendőr beléerőltetett egy nyugtatót.

    Viselkedését nehezen értette meg, hiába magyarázta a rendőr, hogy az ő homlokának szegezték a revolvert, tőle követelték a pénzt, és az ilyesmi bizony sokkoló hatást vált ki. Próbálta ugyan beleélni magát Arthur helyzetébe, de nem igazán sikerült. Ugyanakkor hálát adott az égnek, hogy nem ő állt a fegyveres bandita előtt.

    - Nem gondolt arra, hogy azzal is a barátunkat gyanúsítsa?

    - Nem - felelte meggyőződéssel.

    Lopással igen. De fegyveres rablással?

    A rablás még azelőtt történt, hogy kirúgta Jerryt. Emlékezett, hogy a fiú aznap, illetve másnap sem dolgozott. Ő kérte, hogy arra a hétvégére ne ossza be, ha lehet. Talán éppen azért?

    - Sejtem, mire gondol - jegyezte meg a bajuszos, és elégedettnek látszott, hogy ilyen jól kitalálta. - A rablásnak akkor is ő volt az értelmi szerzője. Kellő ismerettel rendelkezett. Azt is tudta, hogy péntek a legforgalmasabb napjuk, akkor van a legnagyobb bevétel. És nem kizárt, sőt holtbiztos, hogy kívülről biztosította társait.

    - Hihetetlen! - dörmögte Steve. Még mindig nem tudta elképzelni azt a lányos képű fiút másként, mint sunyi tolvaj.

    - Öt ember halála szárad a lelkén - mondta a bajuszos, mintha csak győzködni akarná. - Négyet feltehetőleg saját kezűleg intézett el.

    A szőke szólalt meg váratlanul. Szürke, rideg szemeit gyanakvóan meresztette Steve-re.

    - Mit gondol, hol kaphatnánk el? Még mielőtt újabb gyilkosságra vetemednék.

    - Otthon - mondta Steve bizonytalanul.

    - Azt hiszi, ott még nem kerestük? - a szőke ábrázatán először jelent meg egy mosolyszerű fintor. - Hónapok óta már a környéken sem látták.

    - Egy pillanat! - ötlött valami Steve eszébe. - Jópárszor behívtam helyettesíteni még mielőtt gyanakodni kezdtem rá. Úgy tudtam, az az otthoni telefonszáma. Ezek szerint…

    A két férfi várakozva tekintett fel.

    A rablás következményeként elveszítette négy emberét. Nem akartak tovább ebben az étteremben maradni. Egyedül az egyik szakács nem lépett ki. Négy ember hiányának köszönhetően már hetek óta dolgozott hét nap egy héten, igen gyakran reggeltől estig, ami Erikának egyre kevésbé tetszett. Arthur elvesztése érintette a legérzékenyebben. Volt helyettese idegösszeroppanást kapott, két hétig kezelték a veteránok kórházában, s jelét sem adta visszatérési szándékának. Így, az új emberek mellett Greget is be kellett tanítani. Elmagyarázni az üzletmenetet, a megrendelésektől a leltározásig, hogy átvehesse Arthur beosztását, s hogy olyan helyettese legyen, akire nyugodt szívvel ráhagyhatja az éttermet.

    Erika meg folyvást rágta a fülét: nem igaz, hogy nincs más megoldás; nem igaz, hogy ennek így kell lenni. A gyerek már azt sem tudja hogy néz ki az apja, hiszen alig látja. Meddig kell még ezt tűrnöm?

    Erika a világért sem akarta megérteni, hogy ez csak átmeneti állapot. Ha egyszer már gatyába rázta az üzletet - amihez persze időre van szüksége -,  és az új alkalmazottak pontosan tudják, mikor mit kell csinálni, akkor ismét lesznek szabadnapjai, s heti negyvenöt óra is elég lesz a rábízott feladat ellátásához.

    - Mindig lelkesen vállalkozott, sohasem mondott nemet, ha extrába behívtam. Most is megpróbálhatom. Talán sikerül meggyőznöm arról, hogy elbocsátása félreértés következménye volt, s hogy visszaveszem, ha már ma este is be tud jönni.

    A két atléta egymásra nézett.

    - Pompás ötlet - állapította meg a bajuszos. - Lássuk hát, mire megyünk az ötletével. Hívja fel!

    Stevet nem kellett kétszer biztatni.

    - Mindjárt jövök - mondta, s felállt az asztaltól.

    Greg kíváncsi pillantásokat vetett feléje a pult mögül, s ahogy a raktárba menet elhaladt mellette, meg is kérdezte:

    - Mit akarnak?

    - Majd elmondom - felelte félvállról.

    Görcsösen remélte, hogy ötlete beválik. Kezével úgy markolta a telefonkagylót, mintha már a gyilkos nyakát szorítaná.

    Az ilyen megérdemli a hurkot a nyakára!

    Minden egyes kicsöngésnél nőtt a feszültsége.

    Kiket ölhetett meg? Egy másik gyorskiszolgáló étterem tinédzser alkalmazottait? Vagy magatehetetlen idős embereket összekuporgatott pénzükért? A sunyi tolvaj! Ha rajtam múlik, rács mögé kerülsz. A pokolba! Bitófára vagy villanyszékbe, ahol a helyed van.

    Végre hangot hallott a vonal másik végéről. Jerry hangját. Minden önuralmára szüksége volt, nehogy hanghordozása elárulja akár izgalmát, akár nehezen leplezett megvetését.

    - Ne haragudj - mondta, s közben nyelt egy nagyot -, tévedésből bocsátottalak el. Azt hittem te vagy az, aki pénzt csent a kasszából. De megvan az igazi tolvaj. Bocsánatot kérek. Ha elhiszed nekem, hogy félreismertelek, habozás nélkül visszaveszlek.

    - Hogyne, persze, megértem - hallotta a választ, s érezte, hogy összeszorul a torka.     Alig tudta kinyögni:

    - Ha már ma este be tudnál jönni, úgy hagyom jóvá az óráidat, mintha már reggel tíztől itt lennél. Plusz kifizettetek neked egy extra napot a vállalattal kártérítésként. Megszolgáltad.

    Rövid szünet következett, s már azt hitte, terve dugába dőlt. Miért is reménykedett benne? Ám hosszúnak tetsző hallgatás után Jerry igent mondott.

    - Egy órán belül ott leszek - közölte, s Stevenek úgy tetszett, mintha még örülne is.

    “Megnyugodtál, mi? - gondolta magában - levettem rólad a gyanú árnyékát, most megint magabiztos lehetsz. De gyere csak! Szeretettel várunk.”

    Visszament az étterembe, s elégedetten számolt be telefonbeszélgetéséről a két FBI ügynöknek.

    - Mi nem várhatjuk itt. Egyrészt nem akarjuk, hogy idő előtt gyanút fogjon, s esetleg elszeleljen még mielőtt rátesszük a kezünket. Másrészt itt az étteremben sem akarunk feltűnést vagy pánikot kelteni. Nem kizárt, hogy fegyver van nála.

    Stevenek rövid gondolkodás után felcsillant a szeme. Egy kicsit még élvezte is, hogy konspirálhat.

    - Elől fog bejönni, az éttermen keresztül. Ha maguk hátrajönnek velem a raktárba, ott elfoghatják. Az íróasztalom szemben áll a lengőajtóval, s amint meglátom az ajtónál, jelzem maguknak.

    - Gyerünk! - pattant fel a szőke. Szertefoszlani látszott eddigi hidegvére, most egy türelmetlen vadászra hasonlított, aki nem akarja elszalasztani a becserkészett vadat. - Tartsunk terepszemlét.

    Olyan sietséggel követték Stevet a raktárba, hogy úgy érezte, mintha tolnák maguk előtt. Greg, a két lány meg a szakács álmélkodva néztek utánuk. Steve hallani vélte sutyorgásukat, amint találgatják, mi zajlik itt. Azt hihették, valami nagykutyák jöttek ellenőrizni, mert szorgosan törölgették a pultot, a sütőüstök peremét, s míg máskor - a délutáni órákban, ha vendég nem tartózkodott az étteremben - a szájuk járt, úgy most a kezük.

    A két FBI ügynök pillanatok alatt felmérte a raktárhelyiséget, amelyet egy lengőajtó választott el az étteremtől, illetve annak pult mögötti kiszolgáló részétől. A lengőajtó fölött és alatt mindkét helyiségből át lehetett látni a másikba. Íróasztala mögül Steve könnyen észrevette, ha valaki megjelent az ajtókeretben.

    A hátsó helyiséget elsősorban raktárnak rendezték be, noha ott volt a mosogató és a preparáló asztal is felállítva. A halak és rákok sütése, végleges elkészítése a kiszolgáló pult mellett elhelyezett üstökben történt, s így napközben a munka javarésze ott zajlott. A helyiséget fémpolcokkal rakták tele, a polcokon zacskós és dobozos szárazáruk, papírtányérok és poharak, valamint plasztik evőeszközök garmada. Steve íróasztalát is két ilyen, mennyezetig megtöltött polc fogta közre. Mögötte a hátsó vészkijárat, amelyet csak áruszállításkor nyitottak ki.

    A lengőajtó mindkét belső oldalán volt annyi hely, hogy egy-egy ember meghúzódjon a fal mellett. Igaz, egy gurulós tálalót arrébb kellett tolni, s a másik oldalon le kellett emelni a tűzoltókészüléket a falról.

    - Itt fogjuk megvárni a barátunkat az ajtó mellett - szögezte le a bajuszos. - Maga csak bólintson a fejével, ha megérkezik.

    A két férfi elhelyezkedett a fal mellett, Steve pedig kiment a pult mögé, magához intette Greget.

    - Emlékszel Jerry Sawyerre? - kérdezte tőle.

    - A kis kleptóra? Hogyne emlékeznék.

    - Ha megérkezik, egyenesen küldd be hozzám.

    - Csak nem hívtad be? - tudakolta Greg, fikarcnyit sem leplezve álmélkodását.

    - De igen. Ez a két úriember találkozni akar vele.

    - Jerryvel? Nofene! És mivégből?

    - Az FBI-tól vannak - bökött Steve a háta mögé. - Van egy kis elintéznivalójuk vele.

    - A lopások miatt?

    - Meg más, annál súlyosabb dolgok miatt is. Majd elmondom - vette elejét Steve a további érdeklődésnek. - A többieknek ne szólj róla, tartsd a szád és tedd, amire kértelek.

    Visszatért az íróasztalához. Néhány másodpercig azon tanakodott, szóval tartsa-e vendégeit, vagy folytassa a beosztás elkészítését. Végül az utóbbi mellett döntött. Felpillantva később, kishíján elnevette magát a két férfi láttán. Hiszen közölte velük, Jerry érkezése nem várható perceken belül, semmi szükség arra, hogy már most úgy álljanak ott az ajtónál, mint a királyokat őrző alabárdosok, mereven és szótlanul.

    Az asztalon megcsörrent a telefon.

    Jerry visszakozik, volt az első gondolata, s érezte, hogy egész teste megfeszül. Lehunyta szemét, és szemhéja mögött riasztó képek vibráltak. Jerryt látta, kezében egy ormótlan pisztollyal és kaján, ártatlanságot színlelő mosollyal gyerekképén. Az éttermi pult tövében Greg feküdt a földön, vérző fejjel, élettelenül. Aztán saját magát látta ugyanebben helyzetben, homlokából patakzott a vér, feje fölött Jerry lengette a megkaparintott bankókat.

    “Kitalált valamit, hogy ne kelljen jönnie. Ráérzett a veszélyre. Csak tudnám, hol tartózkodik! Én vinném oda ezt a két góliátot, a rendőrséget, saját kezemmel…”

    De hiszen megvan a címe! - csapott a homlokára. A felvételi űrlapra beírt valamilyen címet, ami ugyan lehet hamis, de a telefonszám valódi és működik, így talán a cím is létező. Talán akkor is elkaphatják, ha meggondolta magát.

    Felemelte a telefonkagylót.

    Erika hangja váratlanul érte.

    - Te még ott vagy? Egy órája várlak készenlétben. Palikát beöltöztettem, itt toporog mellettem, mehetnékje van már. Fél óra múlva bezár az óvoda. Azt ígérted…

    - Valami közbejött.

    Erika így még sohasem kiabált vele. Szégyenkezve nézett a szoborként strázsáló FBI ügynökök felé, meggyőződése volt, hogy Erika minden szavát hallják. A telefonból áradó szemrehányás azonban nem hallattszott el a lengőajtóig, vagy ha igen, a két cerberus annak semmi jelét nem mutatta.

    Erika még mindig mondta a magáét, amikor Greg izgatottan jelezte, hogy Jerry megérkezett.

    - Ne haragudj - mondta Steve a telefonba, s köszönés nélkül lecsapta a kagylót.

    Tekintetét az ajtóra szegezte, feszült figyelemmel várta Jerry megjelenését.

    Ahogy meglátta a fiú arcát a lengőajtó fölött, megemelkedett székéről, s a megbeszéltek alapján felkiáltott:   

    - Jerry! Végre!

    A következő jelenet hihetetlen gyorsasággal játszódott le. Mire felocsúdott, a két lakli ember már a földre teperte Jerryt. A szőke balkezével a padlóra szorította fejét, jobbjával revolvert szegezett a tarkójának, míg a bajuszos a fiú hátára térdelt, és gyors, szakavatott mozdulattal kattintotta hátracsavart karjainak csuklójára a bilincset.

    Álmélkodott csak a két lomha mozgásúnak látszó, nagy darab férfi gyorsaságán, meg azon, hogyan került kezük ügyébe a fegyver és a bilincs a másodperc törtrésze alatt.

    Az ügynökök felrángatták Jerryt a földről, szorosan közrefogva kísérték a hátsó ajtó felé. A szőke még mindig markában tartotta a lövésre kész fegyvert.

    - Erre, ugye? - kérdezte a bajuszos.

    Steve felállt, s kinyitotta a hátsó ajtót a távozóknak. A bajuszos valami köszönésfélét morgott, s aztán Steve már csak azt látta, hogy betuszkolják Jerryt az épület mögött parkoló Ford LTD hátsó ülésére. A szőke ült mellé, a bajuszos a volán mögé. Egy perc múlva az autónak híre-hamva sem volt.

    Becsukta a hátsó ajtót, majd amikor megfordult visszatérni íróasztalához, váratlanul Greggel találta magát szemközt.

    - Mi volt ez? - kérdezte Greg izgatottan. Alig bírt magával, mint akinek élete megrendítő élményében van része, amit aprólékosan meg kell tárgyalni.

    - Letartóztatták - felelte Steve. - És megérdemelte.

    - A lopásért? - Greg tisztában volt Steve gyanújával, vele is figyeltette Jerryt. - Sikerült rábizonyítani?

    - Azt nem. De annál sokkal súlyosabbat ezek szerint igen.

    - Súlyosabbat?

    - Igen. Néhány rablógyilkosságot.

    Greg hitetlenkedéstől megnyúlt ábrázattal nézett rá, látszott, keresi a szavakat, melyekkel hangot is adhat kétkedésének.

    Steve azonban nem engedte szóhoz jutni.

    - Rohannom kell. A feleségemnek megígértem… - legyintett.  - Mindegy. Ha valaki tudni akarja a jövő heti beosztását, mondd meg neki, holnap majd elkészülök vele. Ma már nincs rá időm.

    Erikát már nem találta otthon. Felmerült benne, hogy utánuk megy az óvodába, ám végül ennek semmi értelmét sem látta. Már amikor először szóba került a gyerek beíratása sem értette, miért kell neki ahhoz ott lenni. Erika ezt egyedül is el tudja intézni, hiánya a felvételi ceremóniánál semmivel sem csökkenti fia iránt érzett odaadását, s még apai tekintélyén sem ejt csorbát, vélekedett.

    Kiült a kertbe, s gondolatai az óvodáról máris az étteremben lejátszódott eseményekre terelődtek.

    Egy év alatt háromszor törtek be a gyorskiszolgálóba, negyedszerre fegyveres rablást hajtottak végre, közvetlenül zárás előtt. Hárman voltak, de Jerry nem lehetett közöttük. Ami nem zárja ki az FBI ügynök igazát, miszerint kívülről fedezte társait.

    Ismét felrémlett előtte a kép, ami azon a péntek estén az üzletbe lépve fogadta.

    A hétvégi nagy forgalomra való tekintettel öten zártak aznap este. Arthur, a helyettese, valamint két szakács és két kiszolgálólány. Távozásuk előtt a rablók a fagyasztóba kényszerítették az egész társaságot, lelkükre kötve, egy órán belül elő ne merészkedjenek. Nem tudni, kivárták-e az egy órát vagy sem, ám akármennyi időt töltöttek is a fagyasztóban, ahhoz éppen eleget, hogy csontig átjárja őket a hideg. A két lány még akkor is didergett a rájuk terített takaró alatt, amikor a rendőrök hívására megérkezett az étterembe. A hidegtől vagy az átélt rablás hatására vacogott még mindig a foguk? Lányok, gondolta akkor, érthető. A két szakácson nem mutatkoztak félelem jelei, sőt egyedül Juliónak volt elegendő lélekjelenléte azonnal értesíteni a rendőrséget.     Legnagyobb megdöbbenésére Arthur még a lányoknál is rosszabb bőrben volt. Az ő homlokához szorították a revolvert, ez kétségtelen, de hogy ez ennyire megviselje?

    Két éve dolgoztak együtt, s ezen idő alatt Arthur sokat és sokszor mesélt Vietnámról, ahol három évet húzott le. Többször is megjegyezte, isteni gondviselésnek tudja be, hogy élve és épségben hazakerült. Borzalmakról mesélt, a haláltól, s a talán még ennél is nehezebben elviselhető Vietkong fogságtól való örökös félelemről, amit sohasem lehet megszokni. Steve ezt egy pillanatig sem vonta kétségbe, de úgy képzelte, ha megszokni nem is, hozzáedződni lehet. Éppen ezért érzett némi csalódást Arthur magatartása láttán. Helyetteséből egy szót sem lehetett kicsikarni, csak reszketve meredt maga elé, egyszerűen képtelen volt önuralmat erőltetni magára. Ahelyett, hogy lelket öntött volna a többiekbe, ő volt az, akit pátyolgatni kellett.

    Ismét megpróbálta elképzelni, vajon hogyan reagált volna Arthur helyében?

    És nem az ellenállásra gondolt, az valóban életveszéllyel járó kockázat. Még így, ellenkezés nélkül is elegendő lett volna egy rossz, félreérthető mozdulat, s a fegyver máris elsül az ideges rabló kezében. Ilyen helyzetben - s erről már éppen elégszer hallott - a legcélszerűbb mindenben eleget tenni a rabló óhajának. Hiszen az is ideges, az is fél - igaz, egészen mástól, mint az áldozata -, s a félelem kétségessé teszi szándékait.

    Mindezt megértette. Kénytelen volt beismerni, hogy ő is csak hallgatott volna, összeszorított fogakkal, legfeljebb magában imádkozva, hogy élve megússza.

    De utána? Amikor már túl vannak mindenen, s a rablók mérföldekre járnak a megszerzett pénzzel. Milyen nyomot hagyott volna őbenne, ha ő éli át mindezt?

    A feltett kérdésre képtelen volt kielégítő választ adni, saját magát hergelte csak. Szerette volna határozottan állítani, hogy adott esetben hősiesen viselkedik, megőrzi önuralmát és hideg fejjel teszi, amit tennie kell. Efelől azonban cseppet sem volt meggyőződve.

    És ez feldühítette.

    Egy pillanatig sem habozott, amikor a két FBI ügynöknek felajánlotta közreműködését, s most, hogy újra lepergett előtte a jelenet, helyénvalónak ítélte cselekedetét. Ezen nincs mit fontolgatni. Az ilyen gazembereket mielőbb rendőrkézre kell juttatni, hogy minél hamarabb odakerüljenek az akasztófa alá. Éljék át ők is azt a szörnyűséget, amit az erőszakos halál közvetlen közelsége hordoz magában. Az ilyen embereket, sőt - mert ez a kifejezés meg sem illeti őket -, az ilyen vadállatokat el kell tüntetni még a föld színéről is, hogy az egyszerű, békeszerető polgároknak soha ne kelljen megismerni azt a félelmet, azt a rettegést, amit a brutális erőszak vált ki belőlük.

    Gondolataiból ajtócsapódás riasztotta fel. Palika csapta be maga mögött a kertbe vezető ajtót, és szaladt apja felé. Futtában, lelkendezve hadarta:

    - Óvis lettem! Holnap már megyek is, az óvónéni mondta…, és sokan leszünk, fiúk, lányok…, az egyik fiú, Joshuának hívják, már ismerem…, ő lesz a barátom, és…

    Erika jelent meg az ajtóban, félbeszakította a gyerek mondókáját.

    - Menj be szépen a szobádba, és öltözz át. Majd később elmesélheted apádnak, ha egyáltalán érdekli.

    A gyerek tiltakozni próbált, ám anyja egy szigorú pillantással elejét vette a kísérletnek. Mialatt Palika csalódottan bandukolt vissza a házba, Erika a férjéhez fordult.

    - Tudom, hogy sokat kell dolgoznod, és mióta Palika megszületett te vagy az egyedüli kenyérkereső, de mindennek van határa. Torkig vagyok a munkáddal és a beosztásoddal.

    Steve maga elé emelte kezét, megálljt parancsolni a várható szóáradatnak, de Erika, ahogy az előbb a gyereket, úgy most férjét is visszakozásra késztette szúrós tekintetével.

    - Ez a mai már több volt a soknál. Erre nincs mentség. Két hete megbeszéltük a mai programot. Szerencsétlen gyerek itt toporgott hiába, várta az apját, akinek persze minden fontosabb a gyerekénél. Ne szólj egy szót se! Tudom. Közbejött valami. Mindig közbejön valami, ami előrevalóbb a családodnál.

    - Most tényleg olyan…

    - Mindig olyan. Ne akard bemesélni, hogy nélküled bezárhatják azt a halsütődét. És ha már annyira nélkülözhetetlennek tartod magad, az is eszedbe juthatna, a családodnak is szüksége van rád. Nem tettem szóvá az elmúlt hat hetet, amikor a gyerek szinte nem is látott. Csoda, ha egyáltalán rád ismer. De ez a mai…

    - Már indultam haza, amikor két FBI ügynök…

    - Te szentséges ég! - kiáltott fel Erika. - Már hazudsz is? Hihetőbb történetet nem tudsz kitalálni?

    - Végighallgatsz? - csattant fel Steve indulatosan.

    - Nem vagyok kíváncsi a meséidre. A gyereknek mesélj esténként, de annak se ilyen marhaságokat.

    Steve az ajkába harapott, tett egy lépést felesége felé. Az asszony csípőre tette kezét, harciasan nézett szembe férjével.

    - Mondom, már indultam volna haza, amikor Greg szólt, hogy két FBI ügynök velem akar beszélni.

    - Persze - vetette közbe Erika csípősen. - Már a szövetségi nyomozók sem tudnak nélküled létezni. Ez mit jelent? Még kevesebbet látunk itthon?

    - A szentségit! Befejezhetem? - Steve ezúttal már kiabált, arca is kivörösödött. Erika jobbnak látta nem feszíteni tovább a húrt. Mindamellett nem leplezte kételkedését. Ám ahogy hallgatta férje beszámolóját, egyre jobban elfehéredett, dióbarna szemei kikerekedtek a megdöbbenéstől. Elfeledkezett a gyerekről, az óvodáról, s eddigi neheztelése látható rémületnek adta át helyét.

    - Azt mondtad, rablógyilkos? - szörnyülködött.

    - Azt.

    - Meg hogy már négy embert megölt?

    - Igen.

    - És az éttermet a társai rabolták ki?

    - Valószínű.

    - Hát neked elment a józan eszed!

    Steve elképedt. Zavart, a korábbitól eltérő és félelemmel vegyes felháborodást olvasott le felesége arcáról, de nem értette okát.

    - Mire célzol?

    - Arra, hogy azt a hétpróbás bűnözőt te csaltad csapdába. Mert végül is azt csináltad, nemdebár? A te közreműködéseddel fogták el.

    - Igen. És? Talán hagytam volna futni?

    Erika, mint akit elhagyott minden ereje, megtámaszkodott a kerti asztal lapján.

    Palika jött ki a házból, s már az ajtóból kiabálta:

    - Átöltöztem!

    Erika úgy nézett a gyerekre, mintha az égből pottyant volna közéjük. Homloka ráncba szaladt, és Palika megijedt anyjának rosszalló tekintetétől, megállt félúton.

    - A szobádat is rendbe raktad?

    - Azt nem, de…

    - Akkor légy szíves.

    - De anyu! Most?

    - Hallottad, amit mondtam!

    A gyerek lehorgasztotta fejét, s további ellenkezés nélkül, de bánatosan fordult vissza. Erika csak azután szólalt meg ismét, hogy fia eltűnt a házban.

    - Magyarán te adtad rendőrkézre azt a Jerryt, vagy hogy hívják.

    - Igen.

    - Akinek vannak társai.

    - Nyilván. De mit akarsz ebből kihozni?

    - Még mindig nem fogod fel?

    - Nem értem. Mit kéne felfognom?

    Steve el sem tudta képzelni, hova akar kilukadni az asszony. Kíváncsian és várakozva tekintett rá.

    - Arra nem gondoltál, hogy a társai esetleg bosszút állnak?

    - Ugyan már!

    - Az ilyen elvetemült bűnözőktől minden kitelik.

    - Akkor is - makacskodott Steve.

    Hogyan állhatnának rajta bosszút? Az FBI vagy a rendőrség most már, hogy a főkolompos a kezükben van, s hacsak ez már eddig meg nem történt, nyilván felgöngyölíti az egész bandát. Még azok is, akiket nem ítélnek halálra, hosszú évekig, talán egész életük végéig börtönbe lesznek zárva. Vagy Erika azt képzeli, kiengedik őket egy rövid időre, lévén némi lerendezni valójuk? Nevetséges.

    Csakhogy Erika ezt nem találta annak.

    - Neked családod van - suttogta. - Hogy tehettél ilyet?

    Stevenek tátva maradt a szája.

    Nem képzelte, hogy valamiféle hőstettet vitt véghez, amiért esetleg elismerés vagy dicséret jár, ám az, hogy szemrehányással illetik, zavarba hozta.

    Mintha ő követett volna el bűncselekményt!

    A hibáztatás még akkor sem helyénvaló, ha Erikának netán igaza van, és Jerry valamelyik társa valóban bosszút forral ellene. Ami ugyan képtelenség. Egyszerűen képtelenség!

    Hirtelenjében nem tudta, mit feleljen.

    Erika megismételte:

    - Hogy tehettél ilyet?

    Stevet bosszantani kezdte az értetlenség. Talán még neki kéne a vádlottak padjára ülni? Ingerülten válaszolt:

    - Azt tettem, amit, azt hiszem, mindenki más megtett volna. Én láttam azokat a szerencsétleneket a rablás után. Láttam rajtuk az iszonyatot, ami örökre megmarad bennük. Nagyon is jól tudták, átérezték, hogy életük egy hajszálon múlott. Erre csak legyintenem kellett volna?

    - Akkor is felelőtlenség volt tőled! Minek kellett ebbe beleavatkoznod? Az FBI előbb-utóbb a te segítséged nélkül is a nyomára jutott volna.

    - Így hamarabb kapták el. A késlekedés könnyen kerülhetett volna egy másik ember életébe.

    - A meggondolatlanságod viszont a te életedbe kerülhet! Vagy a gyerekébe.

    - Rémeket látsz!

    Erika most már nem tűrtőztette magát. Könnycseppek jelentek meg a szemében, hangja sírósra váltott. Leroskadt a kerti székre, karba font kezével az asztalra támaszkodott.

    - Pista! Nem érted? Félek. És féltelek téged meg Palikát is. Te nem ismerheted a gengszterek mentalitását. Hóhérkézre juttattad a társukat. E fölött nem fognak csak úgy átsiklani.

    - Eleve tudomást sem szereznek róla, ha ez megnyugtat. Kétlem, hogy az FBI nagydobra veri, kinek köszönhetően került a kezükbe.

    - Az lehet - ismerte el Erika. Előrehajolt, minél közelebbről nézhessen férje szemébe, mintha szuggerálni akarná. - Az meg sem fordult a fejedben, hogy a bandájából esetleg nem csak ő dolgozott az üzletedben? Honnan tudod, hogy a szakácsod, vagy akár az egyik kiszolgálólány nem tagja-e a bandának? És az már tudja, ki volt az aki feladta a vezérüket.

    Steve olyannyira megrökönyödött, hogy képtelen volt felelni.

    Ez már nem családféltés! Ez már egyenesen az őrület határát súrolja. Méghogy a szakács vagy valamelyik lány! Mi lesz a következő? A szomszédtól is rettegni fogunk?

    Mintha csak a gondolatát olvasná, Erika könyörgésre fogta hangját:

    - Pista, kérlek, költözzünk el innen! Még mielőtt nem késő.

    - Hagyjunk itt csapot-papot, állást, házat, amit nemrég vásároltunk, mindent, csupán csak azért, mert rémálmaid vannak?

    - Ez nem rémálom! Pista, kérlek! Semmi más vágyam nincs, mint békében és nyugodtan élni.

    - Hol?

    - Mindegy. Csak messze innen.

    Messze. Hol? Milyen messze?

    Váratlanul eszébe jutott egy tizenöt évvel korábbi, odahaza, Magyarországon történt esemény. Erika még nem volt a felesége, csak udvarolt neki. Táncolni mentek egy pesti bárba. Kifelé jövet, már az éjszaka közepén, a körúti bár bejárata előtt ólálkodó fiatalok közül az egyik odaszólt Erikának durva hangon. A sértő megjegyzésére Erika helyett válaszolt: tartsd meg magadnak a piszkos véleményedet! A többiek azonnal hőzöngeni kezdtek. Mi van, félted a csajodat? Nem is tetszel neki, csak azért van veled, mert nem talált jobbat. Gyere velünk angyalkám, majd mi megmutatjuk milyen az igazi férfi. Szó szót követett, az ittas fiatalok fenyegetően egyre közelebb kerültek. Erika rángatni kezdte: gyerünk innen, ne vitatkozz velük!

    Nem hagyhatta annyiban. Erika hiába próbálta elcibálni, a szóváltásból verekedés lett. Verés, helyesebben szólva. Mert ő húzta a rövidebbet. Két fogát kiverték, s Erikát csak az mentette meg a bántalmazástól, hogy időközben a rendőrök is megjelentek a helyszínen. Vért köpött, két fogát kiverték, orrcsontja eltört, mégis elégedett volt, büszke magára. Erika azonban akkor is leszedte róla a keresztvizet. Megmondtam, hogy ne vitatkozz velük, hogy söpörjünk el innen mihamarabb, de neked hősködni kellett.

    Utána hosszú ideig kerülték a körútnak azt a részét, még fényes nappal is.

    Hát most nem fognak kikerülni semmit!

    - Wyomingba, a hegyek közé, vagy a tenger fenekére?

    Azonnal tudta, hogy túllőtt a célon. Nem azzal, amit mondott, hanem ahogy mondta.

    Erika sírva pattant fel az asztal mellől, s könnyeivel küszködve szaladt a házba, mintha csak egy vérengző vadállat elől menekülne.

    Steve kísértést érzett felállni, utána menni, bocsánatot kérni tőle, megvigasztalni.

    De nem!

    Valahol az engedékenységnek is meg kell húzni a határát. Egy bizonyos ponton túl nem lehet és nem szabad visszakozni.

    Eltökélte magát, hogy nem hátrál. Ebben az ügyben egy fikarcnyit sem enged.

    Ha igaza van Erikának, ám jöjjenek és végezzenek vele, vagy álljanak bosszút, ahogy akarnak, de innen egy tapodtat sem.

    Estig nem beszéltek egymással. Steve játszott egy keveset Palikával, majd, amikor Erika fürdésre, fekvésre szólította fel a gyereket, hallgatott. Korainak vélte a gyerek lefektetését, még akkor is, ha másnap kezdődik az óvoda, de nem tette szóvá. Pedig több időt akart eltölteni a fiával, mert valóban, egy kezén össze tudta volna számolni, hány estét töltöttek együtt az elmúlt hetekben. Palika sem mutatkozott igazán engedékenynek, ám hiába kérlelte az apját, Steve ezúttal nem ellenkezett a feleségével.

    Erika az ágyban újra kezdte.

    - Miért kellett ebbe beleavatkoznod? Valld be, hogy személyes bosszú vezérelt.

    - Miről beszélsz? - kérdezte Steve. Fordult volna az oldalára, álomra hajtani fejét, ehelyett feltámaszkodott az ágyban.

    Elégtételt vett - mert módjában állt - beosztottjai szenvedésén. Hiszen az volt, kínszenvedés. Bármilyen rövid idő alatt zajlott is le az egész, szembenézni egy csőre töltött pisztollyal, nem ismervén a rablók valós szándékát, óráknak tetsző és egy életre kiható halálos gyötrődés. Honnan tudhatták előre, hogy a fagyasztóba fogják kényszeríteni őket, s nem végeznek velük, amint a pénz a kezükbe kerül? Megtehették volna. Már csak azért is, mert szemtanú hiányában minden más bizonyíték megkérdőjelezhető.

    És mi a garancia, hogy nem ismétlődik meg ugyanez egy másik étteremben, ha nem kapják el időben ezt a bandát? Vagy legalább a vezérüket. És annak a másik étteremnek az alkalmazottai esetleg szerencsétlenebbül járnak, s nekik már csak a hullaház fagyasztója marad a rablást követően.

    Személyes bosszú?

    - Arról, hogy személyes bosszút álltál. Vagy nem te mondtad, hogy fülön akartad csípni azt a Jerryt, amikor pénzt emel ki a kasszából?

    - De. Meséltem róla.

    - Ugye. És még mindig azt állítod, hogy nem személyes bosszú vezérelt?

    Hülyeség.

    Persze bosszantotta, hogyne bosszantotta volna, hogy túljártak az eszén. Meg kell hagyni, az a bandita Jerry tolvajként is ügyesnek bizonyult. Hiába figyelte árgus szemekkel, olyannyira, hogy már ő maga szégyellte a leskelődést, meg azt is, hogy Greget is megbízta figyelésével, egyszer sem sikerült tetten érni. Kit ne bőszítene fel, ha szilárd meggyőződése ellenére is csak kétes bizonyítékokkal tud előhozakodni. Az, hogy mindig csak akkor hiányzott pénz, amikor Jerry a pénztár közelébe került, nem igazol semmit. Ha szóba hozza nyilvánosság előtt, még rágalmazásnak is felfogható. Egy igazságszerető bíró is csak a fogát csikorgatja tehetetlenül, ha fel kell menteni egy vádlottat, holott minden jel arra mutat, bűnös az illető. Mit tesz az a bíró, ha a vádlott ismét a szeme elé kerül, és ezúttal már rendelkezik ellene felhasználható és cáfolhatatlan bizonyítékokkal? Személyes bosszút áll?

    - Azt.

    - Ugyan! Amikor mesélted, láttam rajtad, hogy robbanni tudnál a méregtől.

    - Dühös voltam, az igaz. De elsősorban magamra. Elég gyakorlatom van ahhoz, hogy egy tolvaj ne tudjon kijátszani.

    - Neki sikerült.

    Steve felsóhajtott. Nem nézett a feleségére, a párnát igazgatta könyöke alatt.

    Erika folytatta:

    - És csak azért, hogy megfizess néhány bezsebelt dollárért, hogy kielégíthesd sértett egoizmusodat, kockára teszed a családod biztonságát.

    - Ne lovagolj már ezen a családi biztonságon! Mi lenne, ha mindenki így gondolkodna? Tolvajok, rablók és gyilkosok lepnék el az egész világot. Dugtam volna homokba a fejem, mint a struccok?

    - Azt nem.

    - Hát akkor?

    - Odaadod annak a két ügynöknek a telefonszámot, nyomozzák ki ők, hova, kihez tartozik, menjenek ki ők a helyszínre elfogni azt a gazembert. És nem te csalod be az üzletedbe. Mi más ez, ha nem bosszúállás?

    - Nos, ha mindenáron ezt akarod hallani, igenis meg akartam lakoltatni. Csakhogy nem magamért. Nem azért, mert szakmai vagy mittudomén milyen hiúságomat bántotta, hogy nem sikerült nyakon ragadni azt a nyálasszájú gyilkost. Nem. Ha bosszú vezérelt, akkor az idegileg teljesen kikészült Arthurért, a két szakácsgyerekért meg a két lányért, akik talán még most is reszketve riadnak fel álmukból minden éjszaka. És még tíz év múlva se fogják elfelejteni azt a napot.

    - Így se fogják.

    - De legalább abban a tudatban élhetnek, hogy rács mögött van vagy akasztófára jut az, aki ezt tette velük.

    - Áltatod magad - mondta Erika csendesen.

    - Úgy ismersz?

    Erika nem válaszolt, csak szája szöglete görbült szomorú, magabiztos mosolyra.

    Steve már azon volt, hogy megfordul, s megpróbál aludni.

    - Költözzünk el! - kérlelte Erika hosszas hallgatás után.

    - Nem költözünk sehova!

    Erika könyörgőre fogta. Megragadta és megszorította férje kezét.

    - Lehet, igazad van, és ennek az ügynek nem lesz semmi, legalábbis ránk nézve semmilyen következménye. Én akkor is félek. Nem tehetek róla.

    Steve magához húzta feleségét, átölelte és homlokon csókolta.

    - Hidd el, nincs mitől.

    - Kérlek!

    Steve a fejét ingatta.

    Eljöttünk Magyarországról, ott hagytunk családot, barátokat, ismerősöket. Talán nem kellett volna, de onnan is menekültünk. Az albérlet elől, a kilátástalanság elől. És talán ömnagunk elől is, mert nem mertünk szembenézni azzal, ami odahaza várt volna ránk. Lehet, hogy nem is lett volna annyira rossz, mint amilyennek elképzeltük. Mindegy, az már a múlté.

    Knoxville-ból azért, mert a kezdeti nehézségek nyomait akartuk magunk mögött hagyni, hogy semmi ne legyen körülöttünk, ami az Amerikában töltött első három évre emlékeztet. A mocskos üzem takarítására, a minimális bérért való robotolásra, a nyelvtudás híján szerencsétlenkedő gagyogásokra, meg az abból adódó komikus félreértésekre. Hogy immár amerikai állampolgárként, mint Steve Padar, s nem mint Pádár István és családja kezdjünk új életet.

    Nem abban egyeztünk meg, miután ideköltöztünk, hogy végre révbe értünk?

    Megszületett Palika, az üzletvezetői állásom biztosítja mindhármonk gondtalan megélhetését. Saját házunk is ideköt.

    És most szedjük a sátorfánkat egy gyilkos nyikhaj miatt, akit ráadásul már hűvösre tettek?

    - Hát nem! - Csak akkor ébredt tudatára, hogy ezt az utolsó két szót hangosan mondta ki, amikor Erika hangját hallotta.

    - A fiadért sem?

    - Nem! És ne is próbáld kicsikarni belőlem az igenlést ilyen körmönfont módon, rossz és felelőtlen családapának beállítva. Nincs mitől félni, és ha most nem, majd néhány hét múlva te magad is belátod.

    Ezzel megfordult, és évek óta először nem adott esti búcsúcsókot feleségének.

    Erika még egy darabig csendesen sirdogált, aztán őt is elnyomta az álom.

    Két héttel később, már jóval sötétedés után, Steve két fiatal alkalmazottjával, egy szakáccsal és egy kiszolgálólánnyal együtt zárta az éttermet. A parkolóban készültek egymástól búcsút venni, amikor két lövés dördült el. Stevet a vállán érte a golyó, a másik lövedék a mellé ugró szakács gyerek nyakába fúródott.

    Soha nem derült ki, hogy ki és miért adta le azt a két lövést.

  
  

Megjelent: 2017-06-24 18:00:00

 

Bányai Tamás (Budapest, 1946 - 2017)

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.