Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Magén István: Jegyzőkönyv

 

 

 

 

Jegyzőkönyv

 

A. ) Világosban, délután, mostanában. Kinyílt az ajtó, és a folyosó végén, zavartan, éppen csak elszunnyadhatott. Talán mégis, de nem nagyon. Az orrával hirdette, hogy tetszőleges. Lenyúlt, már hajlandó lett volna. Ugyanazon folyamat: téveszmék. A fejét különböző rendeltetésű irányokba (gu r ít o tta).. A vállában feszülést érzett. Állt, tántorgott, mint a pokol. Ismerte, látta, de nem tudta. Hosszú kezét a háta mögé hajlította nyitva. Elfelejtette az ajtót. Különben úgy tett, mint amikor az ember indul. Teljes egyetértésben, összezavarva.

B. ) A fal mellett fekszik feldúltan, (bű nn ek) hitte, belenyugodott. Bujkálás közben szégyentelenül mutogat, nem megy el, nem kell semmi, sehol. Üldözői közönséges, hétköznapi kapcsolatban vannak. Feltételezései szerint az elhunytak emlékére. Tépett, alakulóban lévő, hogy ne lehessen visszatérni. Tépett ruhában átmenekítették. Beleesik., nem látszik, lesüllyedt a tenger fenekére. A hét napjain átosonva, valahogy lassan. Hőmérsékletváltozás egymagában. Sugárzó fényforrás szorongatja, tarka meg tág.

C. ) Mosolyog, megyünk ürügyet találni (as zon gy a). (A z o rr a al at t.) Feltételezései felrázzák, a torka feszül, azon fáradozik, hogy meneküljön. Beszámít, megölte, térj vissza a földbe. Az összehasonlítás megtörtént, gyűlöli. Ügyes, elvileg vonatkozik rá, a válaszából úgy tűnik. Reped, mint a fa, ugyanakkor csal is. A fagyott lába nem (e ng edi). A kérdés olyan vegyes, ember számára kötelező. Készséges vigyorral nekilát, gyengélkedik. Madarak fészkelnek a test formáiban. Beléjük szorult a lélek annak rendje és módja szerint. Korlátokat ír, megcsonkított női aktokat, óv

Óvatosan hegyezi a ceruzát.

E. ) A kőre helyezi a testét, érdektelen, kérdezősködni kezd, mondja. (E gy sé ge t) képez a hallal, lehetetlenség nem elolvasni. A tekintet nagyságának teljes pompájában nézi az emberek szívét. Nem viseli meg, és ez a furcsa. Megsemmisíthetetlen gént, megbotránykoztató ismereteket. Arcukon kifeszíti a bőrt. (N őké t ésf ér fia k ét.) Ügyesen alkalmazott reklámvers, tudományosan alapos és semmitmondó, tapad, mint a tészta. Hogy szét ne essen kapcsolatot tart. Egyáltalán nincs eszünkben, véglegesen bebizonyosodik. Megdöntve áll, lebomlik, nem funkcionál.

F. ) Megcsapja az illat, a szűrt fény. (A f én y il lata.) Az országhatáron túl, a szögesdrót mentén, még messzebb. Futnak egymáshoz magyarázatot kapni. Tüskés női fenekek sorakoznak a bokrokon, tápláló piros almák ülnek a lépcsőn, tágra nyílt rekeszizmok. Imbolygó harcos pofák, sokaság vonul át a szigeten, véres kéz, nehéz hátizsák, kövek. Hirtelen megijed, végtelennek mutatkozik a fegyver. Aláducolt űrhajó, emeljen fölé áldó kezet.

G. ) Jelenlétét halk sorozatokkal teszi emlékezetessé. Maradnak a térben, vaktában, sokáig. A repülőgép súlya kevés ellenállást mutat a gravitációval szemben. Kísérletezik, összerakja azt, amit talált, kulcsokat, töltényhüvelyeket, emberi ízület darabokat. Felemelkedne, de tehetetlenül hull vissza. Tudja, hogy tökéletesen egyensúlyban kell tartani a gépet, mielőtt nekivágódna a hegyoldalnak. Fennakadt egy földcsomón. kutatni kell a porcikáit, izgalmasabb legyen. Halak érkeznek, a területet elárasztja a tenger. A pacsirták áramlási sebességét. Kissé görcsösen lehunyják szarvacskáikon ülő szemeiket a csigák.

H. ) Felfelé megyünk a szélcsatornában. Üres, tíztonnások köröznek beláthatatlan magasságokban. A fal réseibe tömködik az összegyűjtött papírt. A zsákokban lévő emberi tetemek tréfálkozó kedvükben visszaáramlanak. Óvatosan kúsznak a nyomáskiegyenlítő felé. A halottak mind ugyanazon a véleményen vannak. A repülés nem is lényegtelen, csak induljon be a motor. A légcsavar húzó ereje mint a gumi, fokozatosan. (Fo koz at osa n.)

I. ) Fehér szobában, elméletben ki lehet küszöbölni, tolni, megáll. Felhalmozódott, odasodródott ötszáz tonna (is). A napon a jégkár meglehetősen száraz. Északról jön a füle, az irány, meg a melléktermék. Közép Európai hőmérséklet világosan. A viharos-szél-sebességű jelentésekben. Kiszivattyúzza éjszakánként. Öleli magát maga mögött, mint egy papírrepülő, különösen a két szélső pólus mozog kiszámíthatatlanul. Az egészhez semmi köze. Támolyog, hogy senki ne hallja a sorsát. Tévedésre hívja fel a figyelmet, kattog. Az irányt keresi a hal gyomrában. A gyakorlatban okos és kényes. Fikciót rajzol. Egy műbútorasztalost már feltámasztott, három részre vágta egy láncfűrésszel.. (Go ndo lom ez a m ego ldá s.) Felhőoszlop kanyarog, repül egy sas. Fáradtan lelövi, kilyukassza, kibelezi. Somoskői az iszonyat beszámolóját körmöli egy rejtett alagútban. Ennek következtében összeomlottak, megnyílt a föld. Látják, hogy az új módszer hatásosabb. A két rendszer gyakorlatilag életre kel, A repülőgép roncsait haza (Vis zik a rep ül őgé p r onc sait.)

J. ) A falak ridegek, a gyerekek elbújnak a kézigránát mögött, megeszik a patkányokat, meztelen fejecskéjük kibukkan a bokorból. Az első széllökés még szójáték. Hátrahajol, meghajlítja a hátát, az a benyomása, hogy lőttek. A hátgerinc feszül, a bordák is, a koponyával egy piszkos állat foglalatoskodik. (R oh ad tt err or ist ák.) Áthidalhatatlan, formátlan, szép nők összeenyvezett fakockából, korhadt pallóból. (El ő ír ás s zeri nt.) Úgy bánnak vele, mint akinek kivájták. A mama patkány, a (pa pa f as zen t.)

K. ) Az anyja, meg a lánya.

L. ) Csámcsogva eszik a főttkukacot, dalolva. Maguk se tudják, ki mit és merre. Galambok repülnek lócitromot lakmározni. Most galambok, az előbb még fogaslécek voltak egy varrógépben. Meghosszabbították, gőzkalapácsot ettek a csirkék, meg a mosómacik. Beigazolódik a kín. Szalonnát eszik, sztereotip darabjait. Eszi. (A zo no s) kitermelés mellett más. (Kiköpi.) A matematikai számítások adatai pontatlanok. Desztillált vizet isznak tanulás közben. Az agyukat kipisilik. Az anya meg a lánya libát tömnek. Ez lehetőséget nyújt a holt terek kiküszöbölésére. (A z ét vág yta lan lib áka t keg yetl e nül tö mik.) A módszer akkor a legegyszerűbb, ha a katalizátor hosszú, hegyes és görbe. Egyenes fejlődési zavarhoz vezet.

M. )Somoskőiné a magányából kiáltozik. Hártyává vékonyodó hangjával. Majompofákat vág. Kötekedik, vagy magyarázkodás nélkül hallgat. A testét zöld marslakócskák lepik el. A kövekből utcák lesznek, az utcákból bolygó, abból világ.

N. ) A térképen látszik Somoskőiné cigarettájának füstje. Olyan zárt, hogy a nyitott kabátja alatt rejteget valakit. A feje jobb oldalt teljesen szőkére őszült. Nem képes eldönteni, hogy a világ inkább gonosz, vagy inkább hülye? Nézzük egymást, de én azt állítom, hogy csak ő néz engem. Figyelmeztet, hogy a föld nyúlós, jobbra omlik, balra bomlik. Behelyettesítem, és látom, hogy ő csak mások agyával képes. Szépen cigarettapapírba csomagolja. Tétova fájdalommal fáj. Széttépem a térképet fecsegéssel. Lángol a falu, a községháza csupa ornamentika és átutalás. A nyomás nagyobb, mint szabad térben. Ez hónapokig is eltart. Ahelyett, hogy függetlenítette volna magát, hülyéskedik.

O. ) Küldetésüket titokban végzik. Esélyt adtak elmenni oda. Nem lehet pontos, mert változik a térfogata. Már gazdaságos, vagy lesz a következő pillanatban. Mielőtt Somoskőiné felöltözve visszatér és segít kirúzsozni a száját. (Azá t ned vese d ett.) Megfagyott kabátok zörgése. A látástávolság elér, a nedvesség reszkető. Dicsekszik az anyjának, hogy gyilkol. Zivatartevékenység. Hőmérsékletváltozás a szakadék szélén. Sorban állnak a halálért.

 

 

 

 

  
  

Megjelent: 2024-01-25 20:00:00

 

Magén István (Budapest, 1950), 

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.