Videó

Az Országút – művészet, tudomány, közélet csatorna videója
Keresés a honlapon:


Magén István: Darabokban

 

 

 

 

Darabokban

 

„…az ölelésből, egész arcával nézett bele”

Nádas György

 

Azokon a száraz darabokon. Megmagyarázta neki. Síkos homloka volt. Akkor tehát a homlokán legördült a vízesés, háromlábú tehenek szaladtak, felálló tőgyekkel, ablakkal, az utcán nyikorgó pontok, emelő és fül, meg egymás mellett, a kovácsoltvas száraz pora. Tartásra alkalmas ima. Porhó lebeg. A száraz homok között földi felszerelés. A hőmérséklethez tartozó pára. Általános érvényű vízszintes zajok. Egy centimétert levág belőle, mellé helyezi, leragasztja. Egyesíti magas (s zín von alo n). Nagy sebességű elméletekben elkeverednek. Alulról felfelé tekintve vizsgálják a távolság pontjait. Az iskolában, önmagában, kíméletlenül, reménykedve. Igazságtalanság ellenére szeressétek Istent. Lovak iparkodnak szép hajszában. Legyetek szépek szeretni. Legázolja valósággal, fáradtan. Nyállal keveri, összetépi, megrágja. Megmutatom, íme valamennyi összesen. Fűvel betömködi. Elmondom, hogy dadogott és töröl(g et te) a szemét. Csikós pontok a legelő talpán, lovashajók, lihegő hó, hajszálak kinyomtatott papíron. Rózsaszín lovak a Szamos partján, lovasroham. Bőrének fényes simasága arányosan. Az a feladatuk, hogy finom bevonatúak. Falon szétkent üzenetek. (M ost m ég bék e), kinyomott mitesszerek, késsel kapart, kapaszkodó (kop on yák), kopogó, sietős, talp nélküli csendes borok. Megemeli, köszön a szeme. A természet örvényét látta maga előtt, amiből semmit nem mondhat el. A bácsik dolgoznak, a bácsik (atom b om bát) készítenek, berregtetik a repülőgépet. A bácsik lezuhannak. Száraz darabokban hevernek, légyölő grimaszokkal, senki szerepében, a bácsik. Másokra omolva, zokogva, vad tekintetű. Azért hívom, mert a testében, folyadék van, a folyadékban mindenféle ocsmányság és szitkozódás, a szitkozódásban derű, a derűben kifeszített vállak. Terebélyes, ágyúgolyóktól megrongált kerek szoknya. Csillogó árnyékban fésüli a haját. Terebélyesedő kerek

x

holdakban csillagok. Eszközként használod a testedet a csillagokban. Építsetek folyadékokat, szobrokat, gyermekeket, ott álljon a szobátok

ajtajában. Az alkatrészek fehígulnak, a Teremtés bevezető szakaszában a határidőket nem teszik lehetővé. A táj lyukas, kerek

háromszögletű. Rakétamotorokra borulok, (bor ulnak), erre szükség van a befejezéshez. (Víz ből lak ó telepeket, ilyen m ég nem vo lt.)

Én már rég beállítottam a vekkert, azt mondják. Elgyengüléstől, lábtól felfelé esznek. Hideg, légpárnás időben megerősödik a szőlő. A bal

oldalunkon fekszenek a (b ok rok). Tátogó szájú, nedvességhez szokott nyomás. Fekve eszik a szőlőt, háton gurulnak a szemek.

Gyomorsav (s zaga) csöpög. Csíkos katicabogarak várnak a látra. A szárnyukon szőlő, diabetikus falat. Szögel már, ver, üt. Vernek egy

csontváz körme alá esőn. Érzés járja át. Együtt forog a földdel. Belefúródom égő hunyorgással. Én fúródom hattyúk tört szárnya

közt. Magam, mint egy bokor fa. Lelkes csoszogást hallok a fejemben. Engedelmeskednek egy harmadiknak. Képes az örök

jelenlétben élni alvás nélkül. Irányt változtatni, visszafordulni, tudatlan és zavart lenni, csak azért, hogy eloszlassam a kételyeket. A

kürtjével kapcsolják össze a szerelvényeket. Ragadós, meg tintás és kopog. A tehervonatok hatáskörébe tartozó. Egyetlen vonatfütty

megzavarja az örökkévalóságot. Megcsavarja, összeköti az összeférhetetlenséggel. Meggondolandó, meggyőző, betegség.

Odaragassza az akaratát. Könnyű kalapáccsal. Népszavazás alkalmával. Vadonatúj, rozsdás szögek. A tehén az utcán nyikorog.

Intézkednek, hogy elzárkózzanak tőle. Halvány, rózsaszínű fákat fűrészelnek. Csillogó, pikáns tevékenység, melynek következtében.

Szálmentén hasad. Gurul a rejtekébe, hideg, terhelt vidékeken homokot sodor a szél. A közelben szúnyogok szeretkeznek. Dölyfösen

leguggol, megpihen a feje. Megréműlve ismételgetik egykomponensű megjegyzéseiket. A házak fölött vidám énekszóval cipelik. Egy

kabátból, egy köcsögből isznak. Mint például egy másik, jó magasra felnyúló nőalak, feszes, fehér kesztyűben. Törött felhők

kapaszkodnak a kikötőbe. Ez a benyomása, mégis besétál. Sziklából felbuggyanó forrás, kétértelművé tett nő. Néhány lépést

teszünk együtt. Légköri célokra épült gyufásdoboz. Egy napra becsukják, befoltozzák, átkötözik. Hízelgő, megfontolt kéz, bizonyos

értelemben akadályozza a munkát. Életbe lépett mindaddig, amíg elolvassák. Kérdéseket fogad, melyek hullámoznak. Az.

Fájdalmassá tette a mosolygás. Megszárítja, szinte elsodorja a lejtőn. Csámpás török, zömök lába vastag szálon, feszes arcon, olyasmit

csinál, amiért nem tehetnek szemrehányást. Élesen zúgott, miután elhallgatott. Orthodox predesztináció, (a nn yira m ély).

Amennyire. A ház körül éles fegyver kelepel a fülben. Kiszínezik az ablakokat a háromszögletű pontok, kérdezik, hogy onnan ki fog

kimenekülni, és hogyan? Előadást tartanak megszelídített nyelveken. Rájuk ragad, nem lényeges, hogy hol tornyosulnak. Szívtelenül

örvénylik a szél a halálvárók ablakai alatt. Kend rá a zöldek agyát, a pépes szilánkokat, meg a mustárt. Különállnak, belehajtanak egymás

arcába. Széklábakon jár és szunnyad. Éjjel jelzi a kaput. Tájkép fenevaddal, csöndben. Vasárnap reggel van, nem kelt fel a nap. Vért

pumpálnak a parton. A háztető egy síkba került a villanydróttal. A fütty nem űzi el a halált. Egy zöld kápolnában keres.

x

Orrhegyben végződő lapos homloka volt. A nyitott gödrökben összefolyt az eső. (Ked venc) kalapját (dob álta). Összetolta, és apró szögekkel rögzítette a fadarabokat. Felszeletelte a lépcsőház párnás magasságát. Elsőssorban felnőtteknek énekelnek. A széleket felpattintotta, majd zongorázott. Még soha sem hallottak a terem falairól. A szoba ablakában vert a (s zí ve). A telített víz, és a lépcsőzetesen emelkedő levegőtömbök. Másodpercenként átlagosan tízezer részecske. Csak be kell helyettesíteni és máris kész. Elaludt, mert tudatára ébredt. Fáradtságot nem kímélve tanácskoztak. Összepréselt tudat képében járkál a menyországban. Országúton sírás közben, komolyan nevet, hogy ne felejtsék. Fegyvereikkel írnak, ez az orvoslás útja. A világháború előtt Chopin C-moll nocturnjét hallgatta. Több méter átmérőjű volt haja. Rohant, hogy tapasztalatait (fen nh ango n) felolvassa. Annyi önbizalma nincs. Hideg, duruzsoló, felfordult. Ő maga hetvenöt centiméter hosszú, és.

 

 

 

 

  
  

Megjelent: 2023-11-30 20:00:00

 

Magén István (Budapest, 1950), 

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.