Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Magén István: Az úton

 

 

 

Az útonKözvetlen összehasonlítást tett, lepillantott a világűrbe

Fürgén mozgott a meleg, nedves időszakokban. Szétszedték (lásd a mikroszkóp alatt), sejtszerkezetek világítottak, álmaiban ezt a képet (…), meg a nyílhegyeket. Teleszkópszerűen egymásba tolta a kezét. A tenyere kicsúszott az ujjai közül, az ujjai beékelődtek a fogai közé. Részt vett valami adatbázisból való alapegyeztetésen. Gömb alakú üvegfúvó fejjel. A következő ciklus az igazolás. A forró üvegcsepp dagadt a tüzes lehelettől. Karikába tette a karját meg a lábát, jelzett, hogy a jelenet elkezdődött. Karikává hajlították a ló lábát az ügetéssel kapcsolatos koncepciók.

A FILOZÓFIÁBAN KETTEN LAKNAK EGYMÁSSAL SZEMBEN.

Átkötözte a karját vastag, hurkaalakú spárgával. Átfúrta a csövet, oldalról fűzte be a drótot. A növények adatokat akartak elvinni. Óriási leveleikkel legyezték. A mennyezetek alacsonyabbak voltak a megszokottnál. Józsikám bácsi hegyes feje végigkarcolta a födémet. Az emberi szíveket és a belső szerveket a sorok közé dobták. (A gyutacsokat.) A szárnyakat légcsavarral helyettesítették, és marokra fogták a motort. Szárnyas csavarok repkedtek. Egymásra rakták a hadifoglyokat. Egyiket a másik vállára. A vastag falak pörögtek a csavarokkal. A csavarok Ingákkal és zsinórokkal pontosan kiegyensúlyozva.

ÖNMAGÁTÓL MŰKÖDIK, SEMMI KÖZE A TERMÉSZETHEZ.

A száguldó bolygók korszerűtlenek. Elsőként átívelő híd az esőben. A bakokat szárazon épített baklábakra helyezték. Fűzfából készült műlábakat (t)ettek. A rakéta gyanútlanul gurult tovább. Irányított rakéták kopogtak, a kilégzés meg a belégzés automatikusan változik, az anyagcsere bomlástermékei kavarognak a vadlibák szárnyai között a nyílt pályán. Fut, adatokat tárol, a pirossal jelölt kérdések megválaszolása kötelező. Rövid vonalakkal, pontokkal és háromszögekkel. A köldökzsinór összetekeredik a két vége között. (Egészen addig.) Ellátása egy sövényen keresztül, átdolgozza és sír. Utánozták a köldökzsinórt. Józsikám bácsi egy barlangban haj(lí)totta álomra a fejét. A kifutóban a vándorhangyák, vándoregerek és vándorsáskák termelik a hormonokat.

JOBB EGY LÚDNYAK KÉT TYÚKNYAKNÁL:

A kőrgyűrűn gyalogsági lövedékek haladnak át. Darabszámokat gyártanak, meg drótágyúkat, papírhajókat, meg láncot csövekből.

AZ ÉLET TÖKÉLETESÍTHETŐ, EZ AZ EGYETLEN JÓ AMI KELETKEZIK.

Meghallgatta aztán mint a kósza hír, a létrán lerohant. Évike kinyújtott lábát átugorta, megcsavarta, kenegette. A lábak átmérője rövid és széles. A kerülete hosszúkás és áramvonalas, apró párnák, szivacs. Kövekbe vésték a hegycsúcsokat. Felkapcsolták a nyakigláb lámpakórust. (Másnap jött, és megállt előtte méltósággal.) A lendülettől csoportosulnak a jókötésű, barna képű patkányok. Puha testű emberhúst építenek. Meg dízel cölöpözőket két kézzel. Infravörös uszítás folyt a rakétafejekben. A butábbak kísérleteztek, előről hátra.

ELMONDTA: AUTONÓM LOGIKÁJÚ, FORMALIZMUSTÓL MENTES.

A selyememberek katonai logikát kaptak. Évike a körmével kaparta a vibráló filmet. Józsikám bácsi a bőrét vagdosta. Gumikötéllel odakötözték a fedélzethez. A katonák kortyoltak a teából és a gőzsugár szivattyúkból. Tejet ittak, és egy ideig még sikerült titkolódzniuk. Az agyafúrtabbak a cölöpökön himbálództak. A vándorszíntársulatok átfúrták a hegyet, legépelték ami az eszükbe jutott. (Ami a táborban történt.) A kamaszkorú virágok kibontották a szirmaikat. Zene, és művészi szögel(ő)fordulás. A győzelemben oroszlánrészt vállaló egyének furakodtak. A földhöz lapulva ölték meg. (A jelen helyzetben csak.) Meglökte, hóka testével kizuhant, bukfencezett a súlytalanságban, a betonlapok feléjük fordították virágokkal benőtt oldalaikat. A félelem fáján érett a keményhátú gyümölcs. Általános fedélzeti repülőgépek, szúnyogok, meg poloskák, meg mélyvízi emberek. (Ölni.)

SZABÁLYOKBÓL KÖVETKEZTETETT MÓDON VÁLASZOLNAK.

A tömeg a lendülettől forog, zúg, motyog, kanonizál. A tisztelettudóbbak megfutamodást színlelnek. A tehetséges fiatalember átfut a tisztás másik oldalára. Gyakran játszott, a játék kellős közepén óriássá nőtt, géppisztollyal lekaszálták. Gyermekeit az akkoriban épült hidakba csavarozta. (Állt a Duna parton, és akkor, csak úgy, mintha a barátjától jönne, utol érte a golyó.) Kezével alátámasztotta, rázta, megmérte, majd kiértékelte. Sosem tudhatod, ki van veled, mondta, és ez csak az agresszió egyik példája, a lezúduló vér. A dús fűben megöregszik a g(n)ép. De még kifogástalanul használható. (Letöltések.)

ERŐSEBB VAGY, HA MAGADHOZ ÖLELED A CSECSEMŐDET.

Körülbelül azzal egy időben, vagy később, egy rúd lógott ki az űrhajóból. Simára csiszolt volt, néhány métert tett a súlytalanságban. Egy felirat, mely az űrhajó orra alatt lézengett. Meghajlította a teret, a végtelen távolságokat. (Nőket és férfiakat) (Ellenőrizte.) Megveregették egymás vállát, összeforrasztották. Kimászott egy feszült pillanatban. Védte a tornyot. Egy csavart tekert belé. Kidomborodó anyacsavart, nagy hassal, szép fenékkel, mely úgy hajlik, mint egy vidéki lány. (Egy trombitával.) Közelebb vergődött ahhoz a ponthoz, ahol egyszer megsimogatták. Fényes, síkos felületen acélgolyó gurult. A gyerekek az anyák combjába kapaszkodtak. (Üzentek.) Hallgatták az ősök természetét. (Emésztőcsatornáját.) A hátán, vagy a fején, jegyzeteltek, meg káromkodásokat írtak alumínium felületekre. Évike megsimogatta egy ember hulláját. Hosszú, kalandos káromkodás, olyan, mint a (…). Az erős kézzel épített nőnemű hajó. A tengerből kiemelkedik egy gőzös. Egy kétszáz tonna súlyú, szivar alakú test, az egyik fele tojás, a másik golyó, vagy kocka. Kihúzzák az ütőszeget, mely a hajó oldalának csapódva robban.

AMENNYIT AZ EGYIKBŐL ELVESZNEK, UGYANANNYIT ADNAK HOZZÁ A MÁSIKHOZ.

(Jelenség, mely szétszedhető.) A töltények leesnek a villaállványról, és visszacsúsznak a géppisztolyba. Ez abéke. (Meglepetést okoz.) A hajó lent volt a fenéken, halak úszkáltak benne, csigák, hosszú fehér cápák. Igaznak bizonyult a hír, a vasszárnyú madarakról. Hintáznak a fán, ágakat vonszolnak. Azokra szálltak, akik megértették a vonalkódot. Az űrhajót harminc centiméter átmérőjű gerendákból ácsolták. Falait ácskapocs fogta össze. Kiment a szobából, bement, aztán onnan is kiment. Nem volt fájdalomérzete, halkan beszélt, és az arcát a szék lábához szorította. Évike lekuporodott, fényképfelvételeket készített. Megváltozott nevének felavatására készülődtek. (Büszkén, szorongva.) Az asztalokat és a polcokat befalazták, lépcsőn jártak, mint egy márványszobor.

NEM VOLT SEM POLITIKAI, SEM VALLÁSI OKA, HOGY MÁSKÉP INTÉZZE.

Józsikám bácsi beleragadt a ragasztóba, hadonászott, mint egy madárijesztő. Parancsra tette, ugatott és repült, és egyre feljebb. Évike okulva a tapasztalatból, arra is képes volt, hogy felfalja Józsikám bácsit. Végrehajtotta, közben újságot olvasott. (Bizonyos szenvedéllyel.) Véletlenül az arcára ült. A feje a térdéből nőtt, és felfelé kunkorodott. Lenyelte a fogpiszkálót, és a dugóhúzót. Gyalogolt. Jobb kezében fogta a fegyvert. Az ablakon kihajolva háromkerekű repülőgép ereszkedett. Az elismert emberek távol tartják magukat minden szexuális tevékenységtől, gondolta. A madárraj a birodalomból, másodpercenként, kilométerenként felmászott a tetőre, ellenőrizte a túlhúzott csavarokat. Nyugodtan feküdt a levegőn, mint egy szőnyeg, megnövesztette a lábát a vékony áramlatban. Megnövesztette a fülcimpáját, olyan magasra, hogy véget sem ért.

ÁTADTÁK A MEGOLDÁST KÖVETELŐ UTASÍTÁST, ÉS AZ AZT KÖVETŐ UTASÍTÁSBLOKKOT.

Megállt a főkapunál, szuszakolt, láthatatlan sebeket talált. (Abban az irányban.) A Hold túloldalán felsorakoztak, és eldördültek. Izgatott szorongással szervezték a nagygyűlést. A kéményen vasszárnyú madarak csókolóztak. Célratörő módon hátráltak a bejárati ajtó irányába, onnan a kalitkába, sokan maradtak, a mérőállomáson. A magasabb rangúak óvatosabban, egyenletesebben, mint egy kilométerfutó. Aztán eszébe jutottak az alacsonyabb rendű gerinctelenek.

TEHÁT HA NINCS EMLÉKEZET, AKKOR NINCS ÍTÉLET SEM.

Terjedtek a targoncán mozgó adatok. Számtalan vonatkozásban a lépcsőkkel fonódtak egybe. Az elsők mit tudnak kihasználni. Néhány szakszerű útbaigazítás miatt. Az eredeti értéket tartalmazta. Tetszőleges, két dimenziós targonca volt. Az összeadás napján egyedinek kell lenni. Sorakoztak a vizsgálatok. Letelepedtek a Hold túloldalán. Nem látták többé a Földet.

 

  
  

Megjelent: 2023-09-14 20:00:00

 

Magén István (Budapest, 1950), 

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.