Videó

A KMI Szerzőbár videója
Keresés a honlapon:


Szabad szemmel láthatatlan – Katona Ágota Kezdetben, mégis vihar című kötetéről (András Tamara)

 

Kezdetben vala az Ige – olvashatjuk János evangéliumában; mégis voltak, akik úgy tartották, hogy a (még) teremtetlen világ határain innen és túl mindenekelőtt Khaosz, a sötéten tátongó űr, az elemi vákuum uralkodott a vele egynemű, rendezetlen ősanyag felett. Katona Ágota első kötetének kiinduló- vagy középpontját e mégis-mozzanat jelöli ki. A versekben felvonultatott valóságelemek viszonyrendszerét így a zsidó-keresztény hagyományba ágyazott logocentrikus világkép, valamint a görög istenségek antik eredetmítoszához köthető „eretnek” szemléletmód kölcsönhatása szervezi. Mintha a nyelv teremtő erejéből táplálkozó, írás- és szövegközpontú kulturális alapokon nyugvó szellemiség valamely szférájában afféle zűrzavar támadna, amely a káoszból már kiszületett (világ)rendben olykor a természet teljhatalmát szemléltető viharokon keresztül nyilatkoztatja ki önmagát. Ekképpen veselkedhetnénk neki – elsődleges asszociációs csapásirányaink feltérképezésével-lekövetésével – a hiányos szerkezetű, agrammatikus cím némileg egydimenziós dekódolásának. Az eredetileg Vadon munkacímet viselő kötet versnyelvének eme koncentrátuma (Kezdetben, mégis vihar)azonban korántsem kívánja a szövegek kizárólagos keretrendszereként meghatározni a jelentésorientált, fogalmakba foglalható reáliák, valamint a kifürkészhetetlen, öntörvényű őstermészet ambivalens kapcsolatának közhelyszerű toposzát.

Tovább az ujforras.hu cikkére >>>

  
  

Megjelent: 2022-07-14 14:00:00

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.