Videó

Az Országút – művészet, tudomány, közélet csatorna videója
Keresés a honlapon:


Magyar fanyar – Wessely Gábor: Heti húsz órát tölt a rácsok mögött

 

 

 

 

 

Heti húsz órát tölt a rácsok mögött

 

Szerdánként van zenés istentisztelet a szekszárdi börtönben, a református lelkész, dr. Kaszó Gyula vezetésével. Általában 20-25 fogvatartott vesz részt a szertartásokon, melyeken a közbekérdezés is megengedett.

 

Dr. Kaszó Gyula és gitáros kísérője, Tanner Vilmos együtt énekel az istentiszteleten a fogvatartottakkal

SZEKSZÁRD Ukrajnából települt át Magyarországra, aztán Németországban doktorált börtönpasztorációból, s most a szekszárdi református gyülekezet lelkipásztora – egyben börtönlelkész – dr. Kaszó Gyula. Beszél magyarul, oroszul, ukránul, németül, angolul, s elsajátította a teológiai tanulmányokhoz fontos ólatin, ógörög és héber nyelvet is. Felesége szintén lelkipásztor; négy gyermekük van.

Németországban szerzett doktorátust

Dr. Kaszó Gyula 1976-ban született az ukrajnai Técsőn. Mivel ott nem volt lehetőség református teológiai tanulmányok folytatására, Magyarországra települt át, 1993-ban. A Károli Gáspár Egyetemen diplomázott, majd doktori címet szerzett Németországban. Házasságot 2001-ben kötött; felesége is lelkész, hittant tanít. Két hátizsákkal mentek ki Németországba, és két gyermekkel tértek vissza 2004-ben. Aztán született még kettő. Börtönpasztoráció Magyarországon című német nyelvű disszertációját 2007-ben védte meg. A szekszárdi református gyülekezet lelkipásztoraként 2012 óta, a helyi büntetés-végrehajtási intézet részmunkaidős lelkészeként 2013 óta működik. Emellett végzi a szokásos teendőket: hitoktatás, bibliaórák, konfirmálás, esketés, temetés. Öt nyelven beszél, s még három régit használ, teológiai munkájához.

 

Szekszárdra 2012-ben került, börtönlelkészi szolgálatot 2013-tól lát el. Szerdánként tart istentiszteletet a rácsok mögött. Általában 110-120 körüli a börtönlakók száma – részint előzetesben lévők, részint már elítéltek –, közülük húszan-huszonöten vesznek részt az interaktív szertartásokon. Közbekérdezhetnek, véleményt nyilváníthatnak, de sosem tiszteletlenek. Ki felszínesebben, ki elmélyültebben imádkozik és énekel együtt a lelkésszel és gitáros kísérőjével, Tanner Vilmossal, miközben az egyik elítélt is gitározik.

– Mennyire veszélyes ez a munka?

– Még soha nem éreztem magam itt veszélyben – mondja dr. Kaszó Gyula. – Rengeteg múlik azon, ahogy a külvilágban is, hogy mi magunk, hogyan viselkedünk. Amit én csinálok, az rosszat senkinek nem jelent, ebből adódóan a veszélyeztetettségem is minimális. Persze minden eshetőségre fel kell készülni, ezért nálam is van, amikor fogvatartottak között mozgok, személyi riasztó. Nem azért, mert félek, hanem azért, mert ez a szabály.

– A börtönlelkészi feladatvállalás kötelező, ha valaki olyan városban szolgál, ahol van börtön?

– Minden büntetés-végrehajtási intézetben biztosítani kell a fogvatartottak vallásgyakorlását. Ez alkotmányos joguk. A börtön nagyságától függően teljes vagy részmunkaidős lelkészeket alkalmaznak e célból; én részmunkaidőben dolgozom, heti húsz órát töltök a rácsok mögött. A történelmi egyházak között osztották szét az álláshelyeket. Összesen 34 börtönlelkész szolgál Magyarországon, s közülük 11 a református. Szekszárdon az elődöm végezte ezt a tevékenységet, én idekerülésemkor megörököltem és folytatom.

– Mit jelent ez a rabnak és mit a lelkipásztornak?

– Én is épülök ezekből az együttlétekből, amikor, kicsit interaktív módon, együtt gondolkodunk Istenről. Ebben a közegben sallangmentesen, elemi szinten kell megfogalmazni az evangélium igazságait, hogy emészthetők legyenek. S ez a kinti, a gyülekezeti igehirdetésben is segít. A közös ima is felemelő érzés, a zene pedig egy különleges pedagógiai eszköz. Azok az emberek, akik képtelenek alkalmazkodni a szabályokhoz, egyszer csak alkalmazkodni kezdenek a dallamhoz, ritmushoz, szöveghez és egymáshoz.

– Vannak négyszemközti lelki beszélgetések is?

– Persze, az teszi ki a munka nagyobb részét. Időnként igen megható eredmények is születnek. Az egyik fogvatartott sokat panaszkodott, hogy el akarja hagyni a barátnője. Imádkoztunk együtt a kapcsolatuk megmaradásáért. A szabadulása után nem sokkal meglátogatott, bemutatta a hölgyet, aki akkor már a menyasszonya volt.

 

 

 

 

  
  

Megjelent: 2019-11-29 06:00:00

 

Wessely Gábor

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.