Videó

A Ma7 csatorna videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: Mű és érem – Molitorisz Pál: Mert Lőwy ember és poéta volt

 

 

Mű és érem

Molitorisz Pál: Mert Lőwy ember és poéta volt

(Digitális Kalamáris, Szarvas, 130 oldal,  2017.)

 

    Réthy László, numizmatikus, etnográfus és költő életútja és életműve lázba tudja hozni a posztmodern kor fiataljait, öregjeit? Igen. A kötet második, javított és bővített kiadása bizonyság erre. A szellem embere, a kitűnő helytörténész, Molitorisz Pál, tovább szövi a Réthy-Lőwy textust. Újraírja, kiegészíti a Lővy Árpád- Réthy László applikációt. Egyre gazdagabban árnyalja a képet. Új színárnyalatokat fest, jelentés-gazdag vízjeleket, rejtett gravírozást fedez fel régebbi verstöredékekben. Megláttat eddig fel nem tárt jelentésrétegeket. Egy szóval: reflektál a beszédes életműre. Beszélteti, megszólaltatja a néma igazságot. (Ahogy az 58. zsoltár mondja.) Napvilágra hozza, ami eddig csak a betűk regiszterei között feküdt, a papír húsába oltva létezett, mint potenciális üzenet. Most a Lőwy-szövegek életre kelnek. Elkezdenek Molitorisz Pál tolla alatt kitágulni. Mintha rájuk lehelne egy inspirált lélek-száj. Virágba borulnak a metaforák. A szemantika rügyfakadása ez.

    Nem egyoldalú bemutatás tanúi lehetünk. A pajkos Lőwy és a komolyabb, de ugyancsak derűs Réthy László „páros”nem egy zseniális „tudathasadás” két alakja, hanem egy tudatos, organikus személyiség (párbeszédbe lépő alteregóinak) nemes foglalata. Egy harmonikus személyiség, akiben jelen volt a ráció és az emóció. A tudás és a hit. A gnózis és az intuíció együtt. (Nem zavarták egymást. Sőt, segítette egyik énje a másikat.) Valójában önmaga vetítette előre önnön allegóriáját azzal, hogy az érmek szakértője lett. Mert olyan volt, mint egy valódi ezüstérem. Két oldala volt. S az egyik felén az arc, ami az identitás jele. A másik felén a humor, az irónia védjegye, a fény és a líra összeszövődése, az Írás. A Hang, ami világot teremt. A testet öltött szubsztancia.

    A főmű továbbra is a Magyar egyetemes éremtár. Corpus Nummorum Hungariae. De a mellékszálak, az oldalági, virtuóz nyelvi lelemények hátrahagyott „leletei” is számítanak. Naná! (Életében nem adták ki kötetben.) De az utókor méltányolta. Ennek a nagyszerű dokumentuma e nívójában elsőrangú kiadvány. Mellékletként közli Molitorisz Pál, a Lőwy (Réthy) saját maga által bekötött „könyvének” hű tartalomjegyzékét. A fehér versektől kezdve, a tudományos verseken keresztül, az erotikus, pajzán versezeteken át, egészen a felségsértési kurzusig.

    Itt találhatók a kor nagyjainak főhajtás-gesztusai, ódái, laudációi. Többek között Szép Ernő, Sipulusz: Rákosi Viktor és Kozma Andor köszöntői. (Másutt Supka Géza is méltatta.) A korabeli irodalom is tisztában volt vele, hogy bármennyire is blaszfémiának számított (volna) Lőwy kánonba emelése, beszédmódja és vehemenciája, radikális igazságvágya és szókimondó kendőzetlensége nélkül vérszegény(ebb) lenne a magyar líra tradicionális vonulata. Másként alakult volna a befogadás. Nála a kimondó, önmagunkat megfogalmazó, szerzői én és az önmagunkat megélő, a gyakorlatban „viselkedő” én fedésbe került. (Legalább is erre törekedett.) Írásai nemcsak szövegek, hanem magatartásformák. S nagy vívmánya az irodalomban való feltűnésének, hogy a filológiai képmutatást lerombolta, a filozófiai finomkodást detronizálta. Nála a narratív ego a praxis humanoidja. Úgy élt, ahogy írt. Ez is egyfajta léten túli etika1. Abszurd morál.

    A kötetben gazdag képmelléklet és névmutató is található. nagyban megkönnyíti a tájékozódást. A Digitális Kalamáris Kiadó egyik legszebb (és legjobb) könyve született meg ezzel a korpusszal. Tipográfiailag is exkluzív, impozáns könyvtárgy.

1Levinas kifejezése és könyvcíme: Léten túli etika.

  
  

Megjelent: 2017-10-19 16:00:11

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.