Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: Pál apostol és Jézus Logosza (Jerome Murphy-O'Connor: Pál története)

 

Pál apostol és Jézus Logosza

 

Jerome Murphy-O'Connor: Pál története

Európa, Bp. 2015. 380 oldal

Fordította: Liskai Endre

 

Jerome Murphy-O'Connor (1935-2013) Domonkos-rendi szerzetes tanár volt, a jeruzsálemi École Biblique et Archéologique Française professzora, aki többek között a Szentföld régészetéről írt művével vált világhírűvé. Murphy-O'Connor fegyelmezett képzelőereje, hatalmas tudása, mely a Közel-Kelet teljes történelmét, földrajzát, archeológiáját felöleli, színes és lebilincselő esszével, olvasmányos biográfiával ajándékozta meg olvasóit.

Arról a Pálról szól a kötet, aki különleges intelligenciával rendelkező farizeus volt, ugyanakkor a megtérése után Szent Pálként, nagy apostollá nőtte ki magát. Karizmatikus evangélista lett, akinek a prédikálása nyomán több ezren tértek meg Európában Jézus Krisztushoz. Athénban megleckéztette a filozófusokat, ahogy az általuk nagyban tisztelt Ismeretlen Istenre hivatkozva lehengerelte közönségét. (Bár ezt a beszédét a szerző pont nem tartja átütő sikernek.) A történet „szövege” ma is a leggyakrabban idézett igék egyike. Majd amikor életveszélybe került a Szanhedrin előtt, leleményesen ugrasztotta össze a szadduceusokat és a farizeus tábort. Majd a császárra apellált s ennek következményeként a legmagasabb körökben hirdethette Krisztus feltámadását.

Köztudott a damaszkuszi úton való, felszikrázó szembetalálkozása Krisztussal, amikor egyetlen pillanat alatt átváltozik a tarszoszi Saulból Pállá. A zelótákat meghazudtoló, buzgó rabbi, aki korábban üldözte a keresztényeket, Jézus elkötelezett hívévé válik. Hirdetve azt, amit akkoriban életveszélyes volt még kimondani is, hogy Jézus az Isten Fia, Ő a Messiás, Aki először szolgaként érkezett a földre, emberi testben jelent meg, hogy megváltó és engesztelő áldozatot mutasson be vérével az eddig elkövetett összes bűnökért. Mint a világ húsvéti báránya, elhordozta helyettünk a büntetést, hogy mi, akik hiszünk Ő Benne, ez által mentesüljünk az ítélettől.

Ahhoz képest, hogy milyen óriási hatást gyakorolt a keresztény teológiára, bonyolult és sokat vitatott bibliai levelei mögött Pál maga meglehetősen rejtélyes figurának tűnt. De a szerző úgy gondolja, hogy mégis hiteles bibliai alakká vált. És intuitív személyisége fontos kulcs teológiai elveinek teljesebb megértéséhez. Alap ahhoz, hogy megértsük a törvény és a kegyelem, az ó-, és újszövetség közötti különbségek sarkalatos diszkrepanciáit.

Időrendben kísérhetjük végig Pál szellemi, érzelmi és vallási fejlődését, utazásait. misszióépítését, ami által elkötelezett hitprédikátor válik. S kisázsiai, balkáni kalandjai során, sokszor a jeruzsálemi központtal is szembeszállva, világvallást kovácsol az eleinte üldözött felekezetből.

Életrajzát olvasva Pál a szemünk előtt magasodik zseniális és virtuóz szónokká, és olyan lelkésszé, akinek beleszólása van a politikába és jelentékeny hatása lesz a korabeli, római impérium kulturális-filozófiai közéletére.

Ahogy az America folyóirat kritikusa írta: "Murphy-O'Connor Pál életútjának minden pontján új és provokatív magyarázatokat talál a főhős cselekedeteire. Ennek révén a páli levelek is új életre kelnek, az ismerős szövegek friss értelmet kapnak."

Egy kifogás azonban fölmerülhet a kötet szövegével kapcsolatban. A könyvben szereplő biblia idézetek ugyan a Szent István Társulat szövegéből valók, de ez a változat is ugyanazt a hibát viszi végig „következetesen”, mint a Károli-féle. Ahol az eredeti görögben pneuma van, ott léleknek fordítja a kifejezést. S ez több páli levélben zavart okoz. Főleg az I. Korinthus levél második fejezetben (12.) „Nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istennek a Szellemét.” Legalább egy lábjegyzet erejéig célszerű lett volna tájékoztatni az olvasókat, hogy ez a különbség létezik. S a Pál története könyv 244. oldalán is marad a „világ lelke”, ami a görögben az e világ szellemeként szerepel ott. A 243. oldalon pedig maga a szerző is helytelenül értelmezi az igét, mert azt írja, hogy a lelki embereket „nevetség tárgyává tette Pál”. Ennek az ellenkezője történt. A szellemi embereket bíztatta, példának állította a hívők elé.

Aki figyelmesen olvassa az életrajz fejezeteit annak nem árt, ha közben a Bibliát is fellapozza az aktuális utalásoknál, mert csakis a textus receptus elolvasása után értheti meg, mi az eredendő bűn? És miként működik a kegyelem? Mit jelent a hit, ami a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés? Az idő múlása miatt nemcsak egyre aktuálisabb a páli igék hatása, hanem egyre világosabb és erősebb lett. Hiszen föltámadt a halálból Jézus Krisztus és még most is ott tartózkodik a Mennyben, az Atya jobbján, hogy közbenjárjon értünk. Tehát egyfajta egyidejűség rögzül az olvasat megszületése közben, ami magával ragadja a befogadót.

A szerző jól érzékelteti azt a kiáltó szükséget, amit a bűnös ember él át, amikor rádöbben, hogy cselekedeteivel nem tud jobbá válni, az eredendő bűntől nem tud megszabadulni erőfeszítések által. Hanem egyedül a Messiás tudja levenni róla a bűn terhét, mivel a krisztusi vér, ami az oltárra került, tiszta volt. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És Isten, az Atya egy helyettesítő halált talált ki a hívő ember számára, hogy a alámeritkezés (vízkeresztség) során az óembere elsüllyedjen a hullámsírban s az új pedig kijöjjön és Jézusban szülessen újjá. Mert ahogy a Róma levélben fogalmaz a Szent Szellem Pál szája és tolla által: az a boldog ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.

Pál történetének titka, hogy ő igyekezett a háttérben maradni, hogy az üzenet: Jézus Krisztus diadala a halál felett és a kegyelem igazsága legyen a középpontban, és maradjon is ott a centrumban. Örökké. Mert ez által milliók élete válhat jobbá és szebbé. Ez a húsvéti üzenete ennek a kitűnő könyvnek, amelynek a fordítása teológiai szempontból nemcsak modern, hanem szóhasználata is időszerű. Így mind a protestánsok, mind a katolikusok szent megelégedettséggel forgathatják.

Kossuth Rádió - Irodalmi Újság 2016. március 27. 20:o5 óra

  
  

Megjelent: 2016-03-24 17:00:00

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.