Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: Logosz: Isten képmása – Isten Fia, Isten Szava

 

 

 

 

 

Logosz: Isten képmása

Isten Fia, Isten Szava

 

A jó örökséget hagy unokáinak. A bűnösnek marhái eltétetnek az igaz számára.

Péld. 13. 22.

 

( Az igaz ember nem egy műtárgy.) Jaj! Hogy ki az igaz ember? Nietzsche azt válaszolná, hogy senki. Rousseau pedig azt, hogy aki a virágot szereti. Kierkegaard viszont azt, hogy, át kell menni egy átjárón, egy kapun. Be kell lépni az örökkévalóságba Jézus személyén keresztül. Az élő Igén át. A testté lett Logosz az út. Ah. Az igazság. Ilyen egyszerű. Amit a filozófusok évszázadok óta kívánnak megtapintani, az Agorán kezet fogott velük. Krisztus, mint Abszolútum, rátette forradásokkal teli tenyerét Szókratészra, Arisztotelészre. De ők hitetlenek maradtak. S a világi szemlélet megvakította a hitetlenek elméit. Pál apostol kijelentést kapott az igazságról, s el is mondta Athén piacterén. Az igazzá levés annyi jelent, hogy elismerjük, a halálnál nagyobb Krisztus. Legyőzte a halált a Messiás. Feltámadt a halálból a Szó. Kijött a sírból Isten Fia. Mert nem a saját bűnei miatt halt meg, hanem mások vétkei miatt vált azzá. Az igazság önfeláldozása milliókat mentett meg. Ilyen egyszerű? Kérdezi ügyvéd barátom. Igen. De Jure- De facto. Ezek tények. Az emberiség viszont képtelen elviselni a legeslegnagyobb ajándékot. Mert valami bonyolultat szeretne, hogy elbújjon mögé. Igaz emberré válhat mindenki a vér által. S aki befesti magát ezzel a vérrel, máris vonatkozik rá a megváltás. Ez a líra igazából. Szép és nemes. Mégsem mítosz. Valóság.

 

A bölcseknek ékességük a gazdagságuk..

Péld. 14. 24

A bölcsesség egy titok. Nem az okosság definíciójáról van szó. Nem tudásról. Nem ismeretről. Nem lexikális adatok halmazáról. „Akinek van, annak adatik.” Tehát talentum. Tehát készség és inspiráció. Alázat és megfontoltság. Szerénység és ötletgazdagság. Aki önmagát felmagasztalja, megaláztatik. Ne keresd a bölcsességet a felfuvalkodott embernél. Ott a hatalom esetleg megtalálható lesz, de a bölcselet az igazak sajátja. Akik el tudnak hinni lehetetlen dolgokat is, hogy belelássanak a mélyebb rétegekbe. Hit, önmegtartóztatás, mértékletesség. Kevés szó, türelem és öröm. Hajlam a hálaadásra. Ilyesmik. Összefügg az igazság és a bölcsesség. Az igaznak házában nagy kincs van. (Péld. 15. 6.)

S ez aligha arany vagy ezüst. Hanem inkább a szív értelmessége.

Ügyvéd barátom ebbe is belekötött. Azt mondja, miért kell ezt is a hithez kötni? Mondom neki a Biblia érveit. Hogy a szeretet a legnagyobb parancs. Tehát az összes erkölcsi, államigazgatási és rituális törvény azért találtatott, hogy az Élet érdekében működtesse a valóságot. Ha életveszélybe került egy ember, beleesett a gödörbe szombaton, akkor fel volt mentve a munkavégzés tilalma alól. Másszon csak ki szombaton is a gödörből, hogy tudjon tovább élni, létezni, szeretni az Örökkévalót! S ehhez hit kell. A szívvel látni a láthatatlant. Hogy az Úr megjutalmazza azokat, aki rá támaszkodnak. Bíznak benne. S ehhez szeretet kell. Milyen furcsa, a KELL kifejezés a szeretettel kapcsolatban. És mégis. Ha nem tanulunk meg újra szeretni, a posztmodern technika hiábavaló kütyü marad. Ügyvéd barátom annyit tesz hozzá. Logikus. (Folyt. Köv.)

 

 

 

  
  

Megjelent: 2019-10-30 18:00:00

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.