Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: Mi öltük meg Istent – Nietzsche-esszé, Jézus-szócikk1

 

 

 

 

 

Mi öltük meg Istent

Nietzsche-esszé, Jézus-szócikk1Ez a mondat azt jelenti, amit jelent. Jézus, mint Isten fia elszenvedte a legyilkolást, a kivégzést helyettünk. A szellemvilág ezt tudomásul vette. Tudja minden angyal, hogy nem a saját rosszasága miatt halt meg Isten fia. Hanem a teremtmény fajult el. Az emberiség bűnei miatt tette az Atya bűnné azt a Lényt, Aki bűnt nem ismert addig.

Akárcsak Noé idejében. De az Örökkévaló kegyelme most még nagyobb és kitágítottabb körű volt, mint a bárka idején. Tudta, hogy újra elromlik a „motor”, mivel az alkotó akarata ellenére az alkotás megette a pirulát, ami a gonosz ismeretet, a sötét tudást tartalmazta. Nem kellett volna. Így nem tudott saját erőből átváltozni, megjavulni. Beteggé lett a működése. Attól kezdve, hogy evett, ösztönössé vált a viselkedésében a hazugság. A gyűlölet. Erről tanúskodik a történelem.

Ezért A Mennyei Atya kitalált egy helyettesítő áldozatot. De ahhoz kellett a Fia, amit a legjobban szeretett ezen a világon. Mégis odaadta, mivel minket is sajnált, sőt! Annál több! Szeretett és azt akarta, hogy a bevett gonoszság-pirula hatását semlegesítse majd a fia kiontott véréből készült új pirula. És lőn!

Olyan anyag kellett az új gyógyszerhez, ami legyőzi a mérget a szervezetben. Áldássá, erőforrássá változtatja a szívben lévő daganatot. Életörömmé az életuntságot. Lelkesedéssé a közönyt. Önkritikává az önelégültséget. Átitatja a tudatot inspirációval. A lelket intuícióval. S ez a szer a vér. Az emberré lett Isten lelke, vére. Mert a szellemvilágban ez szabály, amit nem írt át azóta sem semmilyen lektor. Hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. S a vér szerez engesztelést. S ehhez ártatlan vér kellett. Amit nem szennyezett be a vétek, a bűn. Így Isten megengedte, hogy az addig a felhők felett élő Krisztus átváltozzon Mária testében emberi embrióvá és kibújjon a láthatatlan világból, bele a fizikai valóságba. Hogy végigcsináljon egy emberi sorsot.

De a világ nem fogadta be. Nem bírta elviselni az őszinte szót. Fájt a hazug testnek a kendőzetlen Igazság Szava. Sértette a nyers, érces hangú reménység hangja. Szinte minden mondata Jézusnak levágott egy-egy darabot a hazugság-bálványból, amit a lét építgetett. (A Logosz szüntelenül mondta a magáét. Azt az igét, amit a mennyei Atyától örökölt.) A világ viszont a vallásban csalódott. S az Ész által akart kimászni a „gödör”-ből. Ezzel is kudarcot vallott. Ezt példázza a világháborúk, a koncentrációs táborok realitása.

Körülbelül 37-40 évig viselte el a bűn világa ezt a renitens Messiást. A káosz rendbontóját. Ennyit viselt el időben. S amint lehetett, megölte az Isten-fiút. keresztre feszítette az Igazat. Hogy újfent szabadon engedje a bűnt. (Barabbást, a bűnözőt bocsátották szabadon Jézus helyett.)

De a meggyilkolt Isten kitolt a gyilkosaival. Bemutatta makulátlan menlevelét, úti okmányát (a vérét) a mélység urainak, akik rögtön szabadon engedték. Mert nem találtak hibát a vérben, sem az Isten-fiú lelkében. Akkor felkelt a horizont. Talpra állt az Igazság. S visszaköszönt az őt legyilkolóknak. „Nincs hatalmatok fölöttem.” S megjelent a tanítványoknak, majd felemeltetett az Égbe, az Atya maga mellé ültette. Hogy közbenjárjon a továbbiakban értünk. S ötven nap múlva elküldte a Szent Lelket (Szellemet). Hogy aki hisz Jézus feltámadásában az kapjon egy ügyvédet az élet nagy konfliktusaiban, Aki győzelmet ad minden perben. És erőt és bölcsességet ad a hívőnek.

A bűneink ölték meg Istent, de megelevenítette az önfeláldozás igazsága. Isten fia meghalt, de feltámadt a halálból és itt nincs vége. Megdicsőült (Doxa) testben van most is a felhők felett és lehet Hozzá szólni, imádkozni, hinni és bízni Benne. Akkor mi is le tudjuk győzni a múltat. A bűnt. Ha a testünkön belülre kerül a kegyelem vére. Az engesztelés pirulája. A hit élő szelleme.

Újra elő kellene venni a Bibliát, hogy lássuk, van kiút a depresszióból, az elrontott sors nem örökre szakadt szét, van gyógymód. Egyetlen lépéssel kell közelebb lépni a megölt Istenhez. Akkor kinyílik a szeme és magához ölel. Nietzsche is tudta ezt.

1 Nietzsche a kereszténységet tartotta az egyik felelősnek azért, hogy a nemes, a lét csapásaival nevetve szembenéző ember ideálja (melyet az ókori görögöknél vélt felfedezni) a modern korra szinte teljesen eltűnt, és helyét a kisszerű félelmektől vezérelt „rabszolgaerkölcs” foglalta el. A kereszténység kárhoztatása mellett a filozófus magáról Jézus Krisztusról igen elismerően szól. Mert tudta, az egyetlen erő, ami megmentheti az emberiséget, az a vér. Csak a Biblia papjai elromlottak és nem tudják hitelesen átadni az embereknek az Evangéliumot.

 

  
  

Megjelent: 2019-10-16 18:00:00

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.