Videó

A Ma7 csatorna videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: A dicsőség genealógiája – A Biblia dicsősége

 

 

 

A dicsőség genealógiája

A Biblia dicsősége

 

            Akkor térjünk vissza Isten dicsőségéhez. Ígéretemhez híven folytatom az eszmefuttatást. Az ószövetséget a törvény korszakának aposztrofálják, mert érvénybe lépett (A tízparancsolat és a többi parancs 613 rendelkezés összesen.) 365 végrehajtandó parancsolat és 248 tiltó.

            Aki vétett a törvény ellen, büntetést kapott. Ha halálos bűnt követett el, halállal lakolt. Ez volt a teokratikus (Isten központú) állam alapja. Aki vétkezet, az áldozathozatallal kiengesztelhette ugyan Istent a papok előtt. De az állatok vére nem volt alkalmas arra, amit Jézus tökéletes, hibátlan vére elért. Hogy egyszer s mindenkorra (örökre) semmissé tegye a bűnt.

            Mivel az ember az eredendő bűn miatt képtelen volt saját erőből megváltozni, hiszen a természetében, a génjeiben hordozta Ádám és Éva ősbűnét, így kellett egy olyan eszköz (anyag és szellem egyszerre), ami a gyökerét, az eredendő voltát szünteti meg a bűnnek az ember lelkében. Erre volt alkalmas Jézus makulátlan vére, amiben nem volt benne az ősbűn magja, hiszen nem ember (férfi) adta Máriának a fogantató erőt, hanem a Menny Istene helyezte bele az ártatlanság csíráját a női petesejtbe. Így a születendő Fiú kikerülte a vérvonalat, ami romlott volt. Ezért a kereszten történt vérontás a tökéletes Isten-ember vérét juttatta az Isten elé, a frigyládára és a Mennyben levő oltárra. Ezt a Mennyei Atya elfogadta, mint „árat” a világ összes bűnéért. S rendelkezett egy új „törvényt”, mely szerint, aki elismeri a Messiás vérét, Isten Fiaként tiszteli és imádja Jézust, mint megváltót, annak tulajdonít igazságot (megbocsátást) és üdvösséget. (Hittel meg kell vallania szájjal, az embernek, hogy elhiszi, amit Isten Igéje mond erről.) S ez tehát a tulajdonított igazság, ami több mint bármely saját igazság. Ez menti meg az embert az elkárhozástól a Biblia szerint.

            S az a zseniális ebben az isteni megváltás-műben, hogy az engesztelő áldozat meghalt ugyan, de fel is támadt a halálból. És folytatja főpapi működését, az Atya Isten jobbján. (Közbenjár értünk.)

            Ezért kell úrvacsorát vennie az embernek, ami azt jelenti, hogy elfogyasztja a szertartás során Jézus vérét (a bort) és testét (a páskát). Ezzel behatol a hívő testébe a krisztusi természet, ami már képes megváltoztatni az eredendő bűnnel fertőzött lelket. És képessé teszi a megtérő bűnöst arra, hogy többé ne vétkezzen. És a nélkül tartsa be az erkölcsi követelményeket, hogy folyton rettegne attól, hogy hibázik.

            Az Újszövetség tehát a megkegyelmezés korszaka. Jézus Krisztus engesztelő-megváltó áldozata megszerezte az emberiség számára a „megoldást” a bűnök lerendezésére. Ezzel együtt Isten dicsőségét is a földre hozta le, hogy ne szűkölködjön az egyház.

            „A Galata levél kifejti világos Pál igazságát. Ha össze akarnánk foglalni, akkor Pál evangéliuma az „öt csak”-ból áll: Sola Scriptura (csak az írásokból). Pál az igazságot csak az írásokból vezette le. A keresztyén számára az utolsó szó a Bibliáé. Sola gratia (csak kegyelemből). Nincs üdvösség a törvény által. Csak kegyelemből üdvözül az ember. Sola fidei (csak hit által). A hit az eszköz, ami által az üdvösség birtokába és áldásaiban részesülünk. Nem a keresztség, nem a körülmetélés, nem az egyháztagság, nem a szakramentumok által részesülünk az áldásokban. Csak egyedül hit által. Solo Christo (csak Krisztus által). Mindenki üdvössége csak a Krisztus áldozata által jöhet létre, amikor Ő életét adta a mi bűneinkért. Ez az üdvösségünk fundamentuma. Ha valaki felteszi a kérdést, „honnan tudod, hogy üdvösséged van?”, akkor a válasz, „mert Krisztus az enyém hit által”. Végül soli deo gloria (csak Istené a dicsőség). Minden Isten dicsőségére van. Neki jár egyedül a dicsőség. Nem tarthatunk igényt a saját dicsőségünkre. Az üdvösségünk az Urat dicsőíti egyedül!”[1]

            Itt tartunk tehát újfent, a dicsőség kikerülhetetlen, ha az Úr dolgaival ismerkedünk. Ez a dicsőség jelent meg Mózesnek a csipkebokorban és jelentette ki magát VAGYOK Néven. S ez a dicsőség jelent meg Jézus körül, amikor az Atya szólt hozzá Illés és Mózes társaságában. S ez a dicsőség őrizte meg Ábrahámot, hogy előrevetítve a kegyelem korszakát hitből igazuljon meg és ne a törvény cselekedeteiből. Ez a dicsőség jött le a Mennyből, amikor Dávid 24 órás dicséretet állított fel. Ahogy a 22. zsoltár írja, Isten dicséretek között lakik. Ahol Őt ékes és tisztességes módon felmagasztalják, Ő válaszol. megérinti az Őt méltányló népet. S Isten érintése minden alkalommal áldás.

            Sok teológus véleménye, hogy az utolsó időkben élünk. A történelem jelei ezt mutatják. De a közvélekedéssel ellentétben nem a világ vége következik be, a Biblia szerint, hanem egy markáns korszakváltás. Nagy valószínűség szerint ez így van. Ha azok között akarunk maradni, akiket a transzcendencia királysága magával ragad egy szebb jövőbe, akkor itt az ideje, hogy lapozzuk fel a Jelenések könyvét, ami ezekkel az utolsó időkkel (eszkatológia) foglalkozik. A Jelenések könyve eredeti címe ó-görögül: apokalipszis. Ez nemcsak a rettenetes események eljövetelét jelenti, hanem szó szerint leleplezés, feltárulkozás. Melynek során az eddig láthatatlan okokról és tényekről lekerül a takaró és megpillanthatjuk majd a saját szemeinkkel Isten ítéletét és a dicsőségét Annak, aki teremtett bennünket.[1] Az idézet egy nagyon értékes, rokonszenves honlapról való, amelynek emblémája csupán egy fehér galamb, csőrében egy olajággal s minden további öndefiniálás helyett az alábbi módon jellemzi önmagát: „Egy munkacsoport vagyunk, különböző keresztyén gyülekezetekből, akik hiszünk a Szentírás isteni ihletettségében. A Bibliában Isten saját magát jelenti ki.” Tőlük idéztem a fenti öt feltételt. Jó példa ez a honlap arra, hogy vannak hívők, akik tényleg alázattal kutatják az írásokat, oly annyira, hogy még a szerzőséget is hajlandók anonim módon átadni a szent ügynek.

  
  

Megjelent: 2018-03-27 05:51:14

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.