Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: Menóra és elme

 

Menóra és elme

Képtalálat a következőre: a menóra jpg képek

 

    A hetes szám a teljesség száma a Biblia szerint. A tökéletesség, a mennyei dolgok mennyisége. Ami egyfajta minőség is. Isteni ihletés és transzcendens inspiráció van benne. Egyértelműen a jó dolgok és a szeretet jelképe, szemben például a három hatossal, 666, ami a gonosz védjegye. A másik ilyen szent szám a hármas. A kettes számrendszerben a hetes: három darab egyes: 111. Minden azonos lelkület megtalálja a hasonló identitást még egy másik dimenzióban is.

    A hétágú gyertyatartó az Örökkévaló Isten által rendelt szentély (sátor és templom) egyik jelképes tárgya volt. (A szent kenyereket hivatott megvilágítani, ami az Ige jelképe volt. Ez jelezte, hogy az Isten Beszéde csak a Szellem1 magyarázata alapján működik.)

    A szentélysátor belseje teljesen sötét volt, mivel egészen be volt fedve több réteg textil és bőr lepedőkkel, és sem ablak, sem más nyílás nem volt rajta (a bejárat is el volt fedve leplekkel). Ebben a sötétségben semmi más nem adott fényt, egyedül a gyertyatartó, aminek a lángjait visszaverték az aranyozott oldalfalak, amik belülről körbevették a szentélyt. Ez által lett világosság.

    Azt mutatta meg Isten ezzel a szimbolikus elrendezéssel, hogy az egyedüli igazság és segítség kizárólag Tőle jön, nincs más forrása a "világosságnak". Csak Ő, egyedül: az Örökkévaló Isten. Adonáj (Úr) El Saddaj (Mindenható). Ő pedig a hibátlan Szelleme által munkálkodik a világban, Rajta keresztül viszi végbe akaratát. (A Menóra az újszövetségben magának az egyháznak és a Szent Szellemnek (Károli Gáspár rendszeresen Szent Léleknek fordítja) a szimbóluma. Úgy kell világítania a sötét világban az eklésziának, mint a lámpásnak, a szövétneknek. Lámpabélnek.)

    Az Ézsaiás könyve (11.1-2.) beszél a menóra hét ágának jelentéséről. „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme.”

    A Menóra középső ága Isten Fiának a lángja. A Messiási ág, ami kiemelkedik a többi közül, mintegy megvilágítja a többi ágat, Róla gyújtja meg a pap a többi mécsest. A két legközelebbi, belső ág a Bölcsesség és az értelem szellemei. A jobb oldalon a bölcsesség, a szintetizálás szelleme, a baloldalon az értelem, az analízis „lelke”. Majd kijjebb jobbra a Tanács szelleme van, balra pedig a Hatalom. (Megtartatás tanácsosok által van. Ha megvan a megoldás a problémára, kell hozzá az erő, a hatalom, hogy véghez vigyük.) A Menóra legszélén, jobb oldalon az Úr Isten Ismeretének, Tudásának a szelleme van, bal szélen pedig az Istenfélelem.

    Ezek, így együtt alkotják azt az egységet, ami a teremtő Isten valósága, jelenlétének titka. S érdekes módon ez az elrendezés fedezhető fel az emberi agyban is2. A kutatások alapján az agy jobb és bal féltekéjét hasonló elrendezés jellemzi. Az ember tehát egy két lábon járó menóra. A hét szellem tehát hét képesség, amelyek intuíció alapján kerülnek egységbe. Mindegyik csak akkor él (ég a lángja), ha használjuk. Világítunk velük.

    A két szélső „fény” is összefügg. Ha van tudásunk Istenről, van ismeretünk a létezéséről, tehát teológiánk „felépített”, stabil, de nincs bennünk istenfélelem (tisztelet, imádás), akkor egy érzelmek (szeretet) nélküli algoritmussá csupaszodik Isten-képünk. Isten elsősorban Szeretet, azért teremtett magának embert, hogy kiárassza, megossza a szeretetét egy olyan fajjal, amely önként választja Őt Istenének. (Ez az eredendő bűnbeesés miatt gellert kapott. De Jézussal, a Messiás véráldozatával újra lehetséges lett.)

    Ha akarjuk, hogy Isten végtelen személye kinyíljon előttünk, fel kell fedezzük magunkban a Menóra ágait3. (Folyt. Köv.)

 

1A szentlélek funkciói:
1. Részt vett a világ teremtésében és a világ fenntartásában. 2. A próféták Isten Szelleme által szóltak. 3.Természetfeletti eseményeket generál, vagy ilyen megtapasztalásban részesít embereket. pl. József megmagyarázza a fáraó álmát; vagy Mózes kettéválasztja a Vörös-tengert 4. A Sínai-hegyen való törvényadáskor Isten ujjaként jelent meg. 5. A királyok és papok beiktatása a Szent Szellem által történt, pl. Dávid királlyá felkenetése, olajjal. 6.
Az Újszövetség új ajtót nyitott meg az ember és a Szent Szellem közti kapcsolatban. Jézus Krisztus a földi pályafutása végén, mielőtt megdicsőülve a Mennybe ment, önmaga helyett elküldte Őt a földre (Ján. 14,16-18). Ez az esemény a feltámadását követő Pünkösd ünnepén teljesedett be, amikor Jézus tanítványai új nyelveken kezdtek szólni. Glosszolália. Extázisban egyfajta dadogás. 7. A Szent Szellem nevei: Vigasztaló (Paraklétosz, görögül.) Igazság Szelleme. A teremtő Általa látja egyszerre mind a hét milliárd embert. (Ezért mondhatjuk, hogy Isten mindenütt jelen Van.)

2Az agy jobb féltekéje irányítja a test bal oldalát, a bal pedig a test jobb oldalát. A két agyfélteke nem azonos módon működik. A bal agyfélteke felelős a beszélt és az írott nyelv, a logika, a számolási képességekért és az elvont, tudományos fogalmakért. A jobb félteke felel a mintázatok és formák felismeréséért, az arcvonásokra való emlékezésért, a művészetek értékeléséért, a humorért, a zenéért, a táncért, a képzelőerőért és a téri képességekért.

3Az esszé Ruff Tibor, Németh Sándor és Hack Péter prédikációi alapján készült.

   
  

Megjelent: 2017-12-03 17:00:51

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.