Videó

A Ma7 csatorna videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: Éhség a beszéd hallgatása után

 

 

Éhség a beszéd hallgatása után

Hét mottó

 

Éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.

Ámósz 8. 11.)

És lesz mind e látás néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, amelyet odaadnak egy írástudónak. Mondván, olvasd kérlek! De ő így szól: Nem tudom, mert bepecsételtetett.

Ézsaiás 29. 11.

Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja?

Jakab levél 4. 5.

A teljes írás Istentől ihletett.

2. Timóteus 3. 16.

Nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben.

 

Korinthosz 2. 20.

Vigyetek veletek beszédeket, és térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok néki: Végy el minden álnokságot! És fogadd el azt, ami jó, és ajkaink tulkaival áldozunk néked.

Hóseás 14. 3.

Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.

János 3. 27.

Még valaki azt hiszi, hogy maga csinálja, ami történik vele. Vigyázzon, aki magának tulajdonít mindent, amit elér. A talentum akkor teljesedik ki, ha a természetfölöttit szolgálja valamiképp.

A titkok Isten tulajdonban vannak. Annyit mutat meg belőlük, amennyit akar. Kinyilatkoztatás révén, kijelentés által. Vagy személyesen magyarázza el? Olykor ez is megesik. Miért akarjuk tudni annyira, mi van a jelenségek mögött? Mi az oka a történéseknek? Mivel lesz jobb, ha mi is olyan bel(el)átó képességgel fogunk rendelkezni, mint Ő? Bírni fogjuk? Nem akarjuk. Csak egy-egy terület, szegmens legbelső szobájába engedne be. „Mert Ő benne teremtetett minden. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.” Ezt írja Pál apostol a Kolossé Levélben. S ami Rajta kívül létezik, az láthatatlan, de mégis része? Így végül minden kis részecskében ráismer az ember az Egészre.

Most a beszéd gondolkodik helyettem. Kimondom, amit érez a nyelv. Átfolyik rajtam az Ige. Átmos. Vinni kell a beszédet magunkkal. „Veletek.” Károli Gáspár kitűnő fordítását csak az érti meg, aki ismeri a Messiás szavait. „És én kértem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.” (János 14. 16.)

Vagy ott van az Aggeus könyve 2. 5: „Az igét, ami által szövetségre léptem veletek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek!”

A Szent Lélek (szó szerinti fordításban Szellem) mindenütt ott van hivatkozási alapként. A rúach Quodes, héberül a szellem: szent. Görögül Pneuma Hagion. Latinul: Spiritusz Sancti. Már a teremtés első pillanatában ott lebeg a vizek felett, hogy végrehajtsa az Atya (Jah, Adonáj) utasításait. Ezért kezdődik a János evangéliuma azzal, hogy a szó hozta létre a dolgokat. (Ige) A beszéd megelevenítő ereje a Szent Lélek által azonnal létbe szólította azt, amit a Mennyei Atya Teremtő Szája kinyilatkoztatott. Így lett a láthatatlanból látható, tapintható világ. „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.” (Héber levél 11. 3.) A hit nem egy képzeleti szint tehát, hanem a reménylett dolgok „valósága”. (Időzőjel nélkül.) (Időzzön el a jel.)(Kiemelés tőlem: K. ZS.)

Az egek, többes számban van a héberben, az ószövetségben. Mert az első ég az, amit mi láthatunk. A második ég az elpártolt Lucifer birodalma, (az egyharmad rész gonosz angyalok seregével), az Ő műhelye a Föld gyomrában levő Seol is. S a harmadik ég, ami legfelül van (ez egy másik dimenzió persze), a Menny. Ahol a Világ Ura, az Isten-Atya tartózkodik a jó angyalokkal és a kerubokkal, vénekkel. És ott van velük Mózes, akinek a testét Mihály arkangyal őrizte, amikor átment az égi vadászmezőkre, hogy nehogy a Sátán tegye rá a kezét. S a legfelső égben található Énokh és Thesbites Illés, akikről elhangzik a Bibliában, hogy Isten magához veszi őket. (Ők nem találkoztak a halállal soha. Nem is fognak.)

A protestáns teológia szerint Jézus Krisztus sem tud többé meghalni. Mivel legyőzte a halál által, azt, aki a halál „gazdája”, az Ördögöt. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, ahogy a Tóra kijelenti. Ez a vér általi engesztelés működött és működik még ma is. Jézusnak köszönhetően. A tökéletes vezér-áldozat még ma is érvényes. Ephapax, egyszer s mindenkorra (örökre) lerendezte a bűnöket s az átkokat Jézus tiszta vére. Az Atya megengedte, hogy megtörténjen. Kerüljön rá Jézus emberré lett korpuszára az összes bűn, mint egy bűnbakra, Jóm Kippur (a Nagy Engesztelés ünnepe Izraelben) napján. És vigye el az összes kínt és fájdalmat a mindenség egyetlen ártatlan Isten-embere, Aki megőrizte magát még a szemrehányástól és a rossz beszédtől is. Hiszen azt kérte az Atyától, hogy ne a tetteseknek tulajdonítsa a bűnöket, hanem Neki. Ha belegondolunk, mennyire logikus ez a jól felépített, üdvösségi stratégia, jobban kívánnánk az Ige áldásait. Hiszen Jézus a testté lett Ige. Ami azt jelenti, hogy Benne lelhető fel minden jó, bármennyire is (és mindig) másban keressük. S amikor Krisztus Jézussá lett, és lemondott három és fél évig a mennyei pregzisztenciájáról. (A létezése előtti kiváltságos létről.) Márián keresztül bejött a világba, úgy, hogy nem az eredendő bűn termékenyítette meg (egy férfin keresztül), hanem a Menny magja került be Mária méhébe. A szó. És így a nemzés, a foganás is a beszéd műve lett.

Ez a Tett. Az igaz születés. Hát nagyjából ilyen súlyú dolgokat kell megtanulnunk és elhinnünk, amikor beiratkozunk a Bibliaiskolába. Én is végigjártam, gyermekkoromban, Debrecenben. A baptista gyülekezetben. Majd 16 évesen ott hagytam az egyházat (tékozoltam a kegyelmet) és 40 évesen tértem meg. (Vissza.) És mégis a kereszt visszafogadott. Nem kellett abbahagynom az írást. Nem kellett lemondanom az ambíciómról. Író lettem. Most csak igazán. Jézus megsokszorozta az erőm. Legalábbis én minden lépésemnél éreztem a leheletét. A tanácsait. A beszéd elkísért minden kalandom útján. Az Ige kézbe vette a szívem, a lelkem. Érdemes figyelni a belső Hangra. S a költészet ettől tud többé válni, mint emberi nyafogás, ez által tud kitörni az elefántcsonttoronyból. . Hogy miként zajlott ez konkrétan nálam? Erről szólnak új verseim.  

S akire rákerül a szó által a krisztusi vér, arra az elkerülés vére kerül rá. Peszach, héberül elkerülést jelent. (És a húsvét előképe az ószövetségben.) Aki segítségül hívja Jézus Nevét, azt elkerüli a vész, a baj, a gond. Mondta a pap bácsi Debrecenben, amikor gyermekként hallgattam a szavait. És én már akkor magamra kentem Jézus vérét éjjel, amikor senki nem látta. A szobámba vittem a Bibliát és felolvastam magamnak az Úrvacsora igéit. Kár, hogy pár év múlva ezt cseréltem fel az élvhajhász életmóddal.

De a Bárány, Jézus nemcsak azért jött, hogy itt a Földön könnyebb legyen. Azért is, hogy átvigyen majd egy helyre, ahol frenetikus és kolosszális áldások várnak ránk. A keresztény hitet nem rendítette meg Néró kegyetlensége sem, sem az iszlám terror. Sem a legszörnyűbb háborúk és traumák. A renegát és gnosztikus tévedések sem szüntették meg a kegyelmet. A vallásháborúk és az eretneknek nyilvánított, igaz hívek kivégzése sem tudta megfélemlíteni ezt a kétezer éves „mozgalmat”. Hála a szellemnek, a Léleknek, ahogy Károli lejegyezte, ami (s Aki) már az ember megalkotásánál tudta, hogy a bűn nem győzi le véglegesen ezt a fajt. Mert a Bárány mattot ad. És kiüti a sötét csikót.

                                                                                                                                    (Folyt. Köv.)

 

 

 

 

  
  

Megjelent: 2017-06-01 16:00:18

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.