Videó

A Fefe Szabó csatorna videója
Keresés a honlapon:


Miszlai Gyula esszéi (Azok az ezerhatszázas évek, Lassuló – gyorsuló idő)

 

Azok az ezerhatszázas évek

 

 

= A középkort két irodalmi alak búcsúztatta: Don Quijote és Lear király. 1605 -ben megszületett Don Quijote első változata, 1603 – 1606 között a King Lear.

Leart kisemmizték lányai, (kivétel: Cordelia), vejei; elvesztette országát, gyermekei és vői már az új gondolkodás ideáltípusai voltak. Csak udvari tréfacsinálója maradt vele.

La Mancha lovagjával mindenki a bolondját járatta. A tobosói parasztlány és Sancho Panza a kivétel. Cordeliát, az udvari bolondot, a parasztlányt, Sanchot a hűség kötötte össze. A becsület. Hűek maradtak ahhoz, amit becsben tartottak, ami életük vezérfonala volt, amihez elköteleződtek.

Hűség azokhoz az eszményekhez, amelyek a középkort naggyá tették.

 

***

 

= Ekkor az azték, inka birodalom már a spanyoloké volt (Óvatos történészi becslés szerint is 20 millió indián halt meg Dél - Amerikában, merészebbek szerint ez a szám 100 millióig is terjedhet.). A dominikánus, indiánbarát szerzetes Las Casas javaslatára „kíméletből” az indiánoknál erősebb fizikumú feketéket hoztak Afrikából a réz -, ónbányákba rabszolgamunkát végezni. Az első transzport Kubába érkezett.

 

***

 

= Játsszunk el a gondolattal! Az ezerhatszázas évek első évtizedeiben élő tv néző mit láthatott volna az esti híradókban, visszatekintő dokumentumfilmeken? Háború háború hátán, ármánykodások, cselszövések, bosszúhadjáratok, vallási türelmetlenség. 1618-ban kezdődött a 30 éves háború, s pont 30 éve volt, hogy a Nagy Armada megtámadta Angliát. Shakespeare drámáiban tengernyi vér folyik el. Ám minden csak színház, látszat, hisz az élet: álom.

1610, William Shakespeare: Vihar (Prospero:Olyan szövetből vagyunk, mint álmaink, s kis életünk álomba van kerítve.” Babits Mihály ford.),

1635, Pedro Calderón de la Barca: Az élet álom („Mily csodás és megfoghatatlan/ Álomlátás a mi létünk!/ Káprázat csak káprázatban,/Amit végigélni élünk./ Álmodunk, s azt hisszük élünk” (Harsányi Kálmán ford., Stádium Sajtóvállalat Rt. Kiadása , Budapest, 1924.).

 

***

 

= Martin Buber (1878 – 1965) szerint a középkori eszmeiség megszűnését a következő személyekhez köthetjük.

1492, Kolumbusz (nem Európa a Föld közepe),

1517, Luther (nem a római katolicizmus a központi vallás),

1543, Kopernikusz (nem a Föld a világ középpontja),

1637, Descartes (nem Isten, nem a természet, hanem az én a megismerés kiindulópontja).

 

***

 

= 1600-ban máglyán elégették a római Campo de' Fiorin (Virágok Mezején) Giordano Brunot.

(Kortársa volt a zeneszerző Carlo Gesualdo. Saját kezével intézte el házasságtörő feleségét, s annak szeretőjét. Ellenfelei likvidálására bérgyilkosokat használt. A bűnbánat volt zenéjének fő forrása. Ez is megfért a kor szokásaival.).

 

***

 

= 1600-ban a Brit Kelet - indiai Társaság megvetette lábát Indiában. Fokozatosan megkezdődött India angol gyarmattá válása.

 

***

 

= 1600-ban René Descartes, az újkori filozófia atyja, már negyedik életévét töltötte.

 

 

 

Lassuló – gyorsuló idő

 

= A kalkulálások egyszerűsödésével időt nyerünk. Például a kínai számjegyírás nem a mai helyi értékek szerint íródott (utóbbi Indiában alakult ki), így az 1000-et több, mint négy jellel írták le. A képírás rögzítése időben többszöröse volt a mai szám leírásának. Ám a számokkal dolgozó ez idő alatt bensőségesebb kapcsolatba kerülhetett velük és a mögöttük levő mintázatokkal, arányossággal, harmóniával is. Ez több bölcs szerint az igazságos, mértékletes életet erősítette. A gyors számolás mára a lélektelen gépek privilégiuma lett.

 

***

 

= Egy törökszentmiklósi paraszti származású ember mondta 40 éve a Debreceni Szemklinikán: régen egy távolságot megtettek gyalog 3 óra alatt. Jött a bicikli, elég lett 1 óra, aztán motorbiciklivel 10 perc alatt legyűrjük a távot. Még sincs soha időnk.

 

***

 

= A gőzgép Wigner Jenő szerint a legfontosabb találmány volt a kerék feltalálása óta. Jelentősége az elektromos-, félvezető-, tranzisztoros technikai leleményeken is túlmutat. Ha számegyenesen ábrázolnánk a technikai fejlődést, 1-es szám jelezné a gőzgép, és 10 - es a számítógép technológiai fejlettségi fokát. 1 -től a10-es érték kilenc egységnyire van. 0 és1 között végtelen a távolság.

(A görögök ismertek a gőzgép elvén működő masinákat, gyerekjátéknak, templomi ajtókat nyitó szerkezetként használták.)

  
  

Megjelent: 2016-07-28 16:00:00

 

Miszlai Gyula (Szekszárd, 1955  2020) költő

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.