Videó

A Fefe Szabó csatorna videója
Keresés a honlapon:


Bene Adrián: Irodalom, intertextualitás, film: Żuławski Hűségének szövegközi alakzataiIrodalom, intertextualitás, film: Żuławski Hűségének szövegközi alakzatai

 

Pszichobiográfia

Andrzej Żuławski Hűség (2000) című filmje sok szempontból az addigi életmű összegzése. volt. Megörökítette és megkísérelte feldolgozni a nagy szerelmet Sophie Marceauval, aki az utolsó közös munkát megelőzően is olyan filmjei főszereplője volt, mint az Eszelős szerelem, Az éjszakáim szebbek, mint a nappalaitok vagy a Chopin és George Dand szerelmét feldolgozó Kék hangjegy. 2001-es szakításuk ihlette az íróként is aktív Żuławskit Hűtlenség (Infidelité) című regényének megírására. A traumatikus személyes élménytől való eltávolodást a megbizhatatlan („hűtlen”) elbeszélőnél talán csak az szolgálhatja hatékonyabban, ha a történet maga is átírás, esetünkben egy irodalmi klasszikus, Madame de La Fayette Clèves hercegnőjének a filmfeldolgozása. A szerelem drámája itt keserűen (ön)ironikus regiszterbe, majdhogynem paródiába megy át, köszönhetően a megcsalt és elhagyott szerető életrajzi perspektívájának, ami az alapmű 17. századi becsületeszményének a hiányával szembesít. Ezt a komikus filmbeli férj Auden költészete iránti rajongása emeli tragikus és egyértelműen értéktelibb pozícióba. Minden együtt van, ami a szerző sajátos stílusát adta a korábbi filmekben is: az önéletrajzi motívumok, az irodalmi utalások, a teátrális lázadás a racionalitás hétköznapi világa ellen, középpontban a művészettel és a szerelemmel.

 

A feldolgozás

A trauma alkotásban való feldolgozása és eltávolítása egyben vallomás és üzenet, utóbbiként talányos és többértelmű. A film feldolgozás, adaptáció jellege és az irodalmi idézetek újabb kettős kódolásokra adnak alkalmat, nem beszélve a folyamatosan kísértő, de eldönthetetlen gyanúról, hogy iróniával, öniróniával, szarkazmussal, esetleg paródiával van dolgunk – amik mind mást jelentenek, de időnként kombinációik is elképzelhetők.

Ebbe a poliszémikus értelmezési keretbe illeszkedik minden olyan további rejtett utalás, mint például a főhősnő neve (Clélia), ami George Sand Léliáját idézi meg, vagyis a hűség – akár tragikus – diadalával szemben a hűtlenség (és egyben a női függetlenség) szimbólumát. A Clèves hercegnőből idézett szövegrészek is ironikusan ellenpontozzák a cselekményt. (A fotóriporter Cléliába reménytelenül szerelmes szerkesztő olvassa a művet, többször is idézve belőle.) A La Vérité („Az Igazság”) című bulvárlap szerkesztőségében a könyvet illusztráló kép egy korábbi kosztümös feldolgozásból megint csak ironikusan világít rá annak anakronisztikusságára.

 

 

Az adaptáció aktualizáló szereposztása is már önmagában értelmez és hasonló iróniát foglal magában: Clèves egy nagypolgári család „arisztokrata” sarja, aki írással és könyvkiadással foglalkozik a csődhöz közeli családi kiadóban. A klasszikus értékek világát képviseli egy anyagias, szenzációhajhász világban, amely nem sokra tartja az igaz szerelmet és Wystan Hugh Auden költészetét. Az alapmű udvari világának középpontja a király, itt MacRoi gátlástalan médiacézár, szeretője, Diane, pedig – az eredeti Diane de Poitiers-től, Valentinois hercegnőjétől eltérően – közönséges stílusú, alkoholista szerkesztő. A szerelem végzetes hatalmát képviselő Nemours itt Némo, a fiatal paparazzo, aki az élet árnyékos oldalát, a legaljasabb bűnöket (gyermekprostitúció, szervkereskedelem) fedi fel fotóriportjaiban.

 

 

 

Auden

Az intertextualitás másik fő iránya Auden költészete. Clélia ellentmondásos, kusza, nyelvileg pontosan megfogalmazhatatlan vágyai kétszeres közvetítettség által jelennek meg: egyrészt az általa fényképezett virágok egyezményes szimbolikus jelentései által, másrészt a költészet segítségével. Amikor az általában szerelemre utaló gerberákat fotózza, az ártatlanságot jelentő fehérek és a vágyra utaló vörösek között támad az a feszültség, ami a lelkében a két ellentétes irányú vonzalom miatt.

 

 

Ennek irracionalitását, elmondhatatlanságát hidalja át Auden 1968 augusztusa című versének[1] (francia nyelven való) szavalása:

 

Az óriás tesz, amit tehet:

emberfeletti tetteket.

De egyet sosem érhet el:

emberi szóra képtelen.

A leigázott földön át,

holtak csüggeteg nép között,

ő csípőre tett kézzel jár,

szájából zagyva szó fröcsög.

 

(Gömöri György fordítása)

 

Eredetiben így hangzik a szerelem végzetes hatalmáról szóló film kontextusában különösen felkavaró szöveg:

 

The Ogre does what ogres can,

Deeds quite impossible for Man,

But one prize is beyond his reach,

The Ogre cannot master Speech:

About a subjugated plain,

Among its desperate and slain,

The Ogre stalks with hands on hips,

While drivel gushes from his lips.

 

 

A költészet és a virágnyelv olyan többletjelentéseket fejez ki, amelyek ezek önreferenciális, szinesztézikus érzékletessége nélkül, csak szavakkal és képekkel nem elbeszélhetőek. Ez a metanyelv egyszerre metavizuális és metaverbális: a képből hiányzó szót és a szavak mögötti képeket egyaránt felidézi a maga utalásos módján.[2] Ez metanarrítv kommentárként is szolgálhat és olyan tudattartalmak pszichonarrációját is lehetővé teszi, amik maguknak a szerelőknek sem világosak (mint az említett esetben). Ezáltal az adaptáció a Clèves hercegnő mint az első lélektani regény értelmezési hagyományát is továbbviszi a film formanyelvére vonatkoztatva. Ezeket a jelentéseket azonban a nézőnek kell beteljesítenie, „összeraknia” mint egy kirakós játékot, ahogyan a szerző megfogalmazta egy interjúban: „A film mindig egy puzzle, amihez minden nézőnek van egy darabja.”[3]

Előreutalás és a főhősnő lelkiállapotának megjelenítése egyben az E holdas szépnek[4] (This lunar beauty) kezdetű Auden-vers, amelynek első két versszakát olvassa és szavalja a Clélia a Clèves-vel való szeretkezés után, a részlet utolsó két sorát ismételgetve:

 

E holdas szépnek

története nincsen,

eredendő, teljes:

ha a szép valamely

jelet visel:

szeretője volt,

s megváltozott.

 

Mint álmodás,

lejtése más,

ha nap halad,

széjjelszakad;

túl-gyors az idő, és

a szív szeszélyes

hazajáró lelke

őt veszti epedve.

 

(Weöres Sándor fordítása)

 

Eredetiben:

 

This lunar beauty

Has no history

Is complete and early,

If beauty later

Bear any feature

It had a lover

And is another.

 

This like a dream

Keeps other time

And daytime is

The loss of this,

For time is inches

And the heart's changes

Where ghost has haunted

Lost and wanted.A monológszerűen előadott sorokkal való érzelmi azonosulás nyilvánvaló, mégsem annyira a Sophie Marceau által játszott Clélia tudatos megnyilvánulásának tűnik ez, hanem inkább a rendező mint önéletrajzi odaértett szerző utólagos reflexiójának. Ugyanez egyértelműbb Clèves megnyilatkozásai esetén, mint például a búcsúképp a tükörre írt sorok (a The Dream című vers utolsó versszaka):What hidden worm of guilt

Or what malignant doubt

Am I the victim of,

That you then, unabashed,

Did what I never wished,

Confessed another love;

And I, submissive, felt

Unwanted and went out.

Végül a haldokló Clèves a mentautóban Auden W. B. Yeats emlékezete[5] (In Memory of W. B. Yeats) című verséből idéz:Let the healing fountain start,

In the prison of his days

Teach the free man how to praise.

 

(…) fakassz

gyógyforrást, példát mutass:

napjaink börtönében

hogy legyen szabad szegény.

 

(Somlyó György fordítása)

 

Az elliptikus szerkezet mögött a megelőző versszakok kiábrándultága a történet kontextusában az önsajnálat kifejezéseként idéződik meg:

 

Sing of human unsuccess

In a rapture of distress;

In the deserts of the heart.

 

dalodban az ember csődjét

zengje fájdalmas dicsőség.

Szívek pusztáján

 

Ez már, a verset ismerve, általános kor- és kultúrkritikaként is értelmezhető (az odaértett szerző részéről), egyben személyes üzenetként szemrehányásként maga Żuławski részéről, Sophie Marceaunak címezve. A kísértet visszatérő motívuma és Clélia elmosódott fotózási stílusa metaforikus és egyben az egész film önértelmezése: egy halott szerelem kísért itt.

 

 

 

 


[1] A vers magyarul először a pozsonyi Irodalmi Szemle 1991/5. számában jelent meg, majd a Beszélőben (1997/11): http://beszelo.c3.hu/keretes/1968-augusztusa

 

[2] Marina Grishakova: Intermedial Metarepresentations, In: Intermediality and Storytelling (ed. Marina Grishakova and Marie-Laure Ryan), De Gruyter, Berlin, 2010, 312-31, 323.

 

[3]Un film est un puzzle don’t chaque spectateur détient un morceau.” www.universcine.com/articles/andrzej-zulawski-un-film-est-un-puzzle-dont-chaque-spectateur-detient-un-morceau

 

[4] Wystan Hugh Auden válogatott versei (vál. és szerk. Fodor András), Kozmosz Könyvek, 1980, 23.

 

[5] Wystan Hugh Auden válogatott versei (vál. és szerk. Fodor András), Kozmosz Könyvek, 1980, 83-85.

 

  
  

Megjelent: 2014-11-20 17:00:00

 

Bene Adrián (Pécs, 1977) irodalomtörténész, filozófus

A Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat szerkesztője, az Acta Romanica rovat vezetője. Főszerkesztő-helyettes. 

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.