Videó

Az Országút – művészet, tudomány, közélet csatorna videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: Pilinszky János emlékére – Írásból test lesz

 

 

 

 

Pilinszky János emlékére

Írásból test lesz

 

Kezdetben volt a Tóra. Az ószövetség Igéje. Isten használati utasítása az emberi korpuszhoz. Az abszolútum színtiszta beszéde Zsinórmérték. A kánon szövege. 613 egyperces novella. Minden későbbi dolog ebből lett. Az Igéből.

Minden általa, érte történik. A mi Istenünk (Adonáj, JHWH) akarata szerint. Aki a Messiás, a Fia kedvéért teremtett világot, eget, földet és vizeket. És embert. Csinált egy agyagedényt, aminek kezeket, lábakat, füleket és szemeket vésett, gravírozott. Majd belelehelte az orrába a szavát. Voltaképp Jézust tette bele elsőnek a teremtménybe. A mintát, amilyenné kellene válnia. De a sátán is munkálkodott a kertben. Egy trükkje bejött. A varázslás. Sikerült megkívántatnia az emberrel az illetéktelen tudást, az önzés önelégültségét, a titkot, ami az igazi misztérium kópiája volt csupán. Az ember beleesett a csapdába. Azt hitte, Az Atya- Isten nélkül is boldogulhat. De nem! A másik oldallal kötött barátság miatt kiesett a kegyelemből. Az Örökkévaló azonban a sötétség uránál is nagyobb cselt talált. Emberré tette a fiát, hogy keletkezzen egy mintapéldány, akinek a vére tiszta lesz, még akkor is ha az összes ember bűne rákerül a testére. (Mert saját bűne nem volt.) Így a kereszten történt vérontásból olyan entitás jött létre, vér, amihez azok juthattak hozzá, akiknek a szívében hit volt a Fiú iránt. Aki szereti a Fiút, az szereti az Atyát is. És így került vissza a kegyelembe a teremtés földjéből készült test. Az elromlott szó anyaga, az ember, újra lehetőséget nyert az Isten- Atyával való szövetségre, a fiún keresztül.

Kezdettől fogva a szó volt a kommunikáció anyaga. A bűnbeesés is szavak által történt. Mondatok ejtették csapdába Évát. Ádám csak kitartott a felesége mellett a dologban. Elhagyta apját, (Mennyei Atyját) és lettek egy testté. Írás és hang. Férj és feleség. Majd a megváltó új beszédre cserélte bennük a régit. A mennyei posztmodernre. Az újszövetséggel együtt bejött a világba a hermeneutika. Az igemagyarázat. S az írásból, mint agyagból, megalkotódott az új lélek. Szellem és lét. (Folyt. Köv.)

 

 

  
  

Megjelent: 2021-11-27 18:00:00

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.