Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Kántor Zsolt: A felelősség származása – Ultma ratio /Döntő érv/

 

 

 

A felelősség származása

Ultma ratio /Döntő érv/

A van világa az emberi ösztönlét és a metafizikai üresség között helyezkedik el. Mondja Levinas.1 Ebből az együttállásból emelkedhet ki a felelősség érzése, ami nem emóció, hanem maga az emberi nem lényege. A szabadság akarása, arra vonatkozóan, hogy segíthetünk azokon, akik rászorulnak. Minden azért van, hogy jól éljünk általa. Ahogy Spinoza mondta.

A javunkra van a világ, a transzcendencia, az abszolútum. Folytatja a gondolatot Voltaire. S az Ige véleményét még nem is mondtuk. Hogy kötelességünk az özvegyek, a nyomorultak és a gyermekek őrzése. A gondoskodás, amit Isten eleve elrendelt a parancsolatokban. De a legnagyobb gondviselő maga az Örökkévaló, még akkor is, ha az ateisták ezt nem veszik tudomásul. Isten nagyvonalúsága, hogy azokat is ellátja, akik megvetik, sőt, más istenek, bálványok után futkosnak.

Beleszülettünk az ellátásba. A természet volt előbb, nem mi. Isten meg öröktől van, volt. Lesz. Épp azért nem szabad demitologizálni a Bibliát. Nem lehet kivonni a csodákat, a természetfölötti eseményeket a textus receptus szövegéből. A paranormális történéseket hiteles történészek jegyezték le. (Például: Josephus Flavius, Joszéf ben Mattitjáhu (héberül).) Flavius ugyan a római császár szolgálatába állt be, hogy élete megmentésével megénekelhesse a zsidó háborút. S belevésse az idő anyagába az eseményt körülölelő társadalmi kontextus mintázatát. Architektúrát vázolt fel, nemcsak jellemeket, karaktereket.

De beszélhetnénk Lukács doktorról is, aki valóban orvosként praktizált az apostolok idején, s utánajárt a Jézussal történt dolgoknak, több szemtanút megkeresett. Akik együtt étkeztek a Messiással feltámadása után és megtapogatták a tenyerén a szegek ütötte, nagy forradásokat és hegeket. Megérintették az oldalán a dárda beszúródásának a helyét. S érzékelteti Lukács, hogy még azoknak sem volt könnyű elhinni a tényt, hogy a halál elveszítette erejét Jézus engesztelése-megváltása által. Akik a saját szemükkel látték, érzékelték Isten Fiát, azok is kételkedtek, mert a csodákat csak szívvel lehet megragadni. Ha nincs hozzá érzék, a testi-fizikaiember süket marad a hit számára.

Tehát a szeretet fejedelmét megölték. Három évet bírtak ki, hogy élni hagyják, utána már nem tűrték tovább, hogy a szemükbe mondja nap, mint nap az igazságot. Megölték a földre érkezett Istent. Ebben Nietzsche nem tévedett. Csak az okokat nem érzékelte reálisan.

Jézus rögtön megindult és megkönyörült a betegeken. Azonnal odasietett a lepráshoz és megfosztotta a bajtól. A korabeli doktorok bizonyára tiltakoztak a beavatkozás láttán. Ők évekig kezelték a bőrgyógyászati klienseket. S volt javulás, de a gyökérkezelés Jézusra maradt, Ő radikálisan elbánt a betegséggel, mert tudta, hogy a radix= a gyökér= a bűn. Először meg kell bocsátania a delikvens bűneit s utána kiirtható a probléma.

Nemcsak a materialisták kétkednek ezekben a bibliai tényekben, sok felekezet hirdeti azt a hazugságot, hogy ma a csodák kora lejárt. Nem könnyű ma, még a csodatevő apostoloknak sem. Az aggályok és kételyek ma is mérgezik az egyházat.

Isten ma is képes hatalmat gyakorolni minden dolog felől. Isten Fia nem korlátozza a Menny működését. Ugyanazzal a szellemmel bánhat el a betegséggel, a depresszióval, mint kétezer éve. Csak kérni kell és hinni benne. (Van példa rá napjainkban is, hogy megtörténik a gyógyulás.)

Tehát a szolidaritás kötelességünk. Legalább annyi, hogy imádkozzunk a betegekért. Kiáltásunkat meghallgatja az ég. Nem lakatlan az égbolt. Ott az Úr. Ennyit a reményről és a közbenjárásról. A döntő érv az akarat megléte. A hamisítatlan titok. Bízzunk a fönti jóságban, és gondoljunk a lenti nyomorúságra.2 Mondjuk ki a szánkkal, segítségül hívlak, Uram!1 Rugási Gyula:Léten túli etika, Gond-Cura Alapítvány, 2015. Bp. 114.

2 Kierkegaard: Vagy-vagy. Osiris Kiadó, 1994. Bp.

 

 

 

  
  

Megjelent: 2021-02-07 16:00:00

 

Kántor Zsolt (1958-2023) költő, író, szerkesztő, pedagógus

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.