Videó

A Fefe Szabó csatorna videója
Keresés a honlapon:


Batári Gábor: Az ellenséges eszme szűrése a maga rideg valóságában (huszonkettedik regényrészleg)

 

 Oba B' akr Skam és Ren F' akr Skiam, a két szorgos ezopszükhiáter nagy gondossággal készítgetette elő a laborban az agyvizsgáló szerkezetet elmefürkészésre. A masina egy trónusszerű kényelmes ülőalkalmatosság, melyből egy gerincerős nyúlvány magasodik ki, hogy sisakban végződjék. Ide suvasztják az agyvizsgálandó nő(személy) csini koponyáját, mert ezt a műveletet csak milóiakon végzik, ki tudja mi okból, szeretik, de szeretik végezni rajtuk. Az előbb említett fémsapkából jókora csápként kígyózik elő a két halántékra és a tarkóra helyezendő valamiféle elektróda. Kegyes olvasó, a két narancssárga köpenyes férfi, ekroni ezopszükhiáter nagy vehemenciával beszélget a milóiakról: hogy a démoniták ezeket a szegény kiváló harcosnőket ellenséges eszmelárvaszűrés mellett és címén mindenféle csinos agyacskabéli és runita praktikák által még inkább szolgálatukba akarnák állítani, méghozzá úgy, hogy sorvasztják dicső múltjukról való emlékeiket.
      Beszédjükből egyúttal az is kiderülend, mert ugye most mi kihallagattuk őket illetve –tjuk (sic!) nyájas olvasó hogy az egyik agyfürkész már feljebb volt besorolva, de lefokozták. Megemlíttetik ugye még volt főnökük, az okleveles agyvizsgáló Mirdroff, (már megint az a pernahajder, szeles, szélbortos széltoló) aki kéjsóvárságból eltulajdonította az egyik milói lábát, (ugye az alapsztorink) emiatt súlyos büntetésben, fejbörtönben letöltendő, kvázi-életfogytiglan tartó rémálmok általi rémisztgetésben is részesült, beszélik egymás közt. Még az a ténykedése is terítékre kerül dialógusukban ennek az álnok cselszövő Loki-szerűségnek, Széth-paródiának, amikor a legcsöcsösebb, legcombosabb, legtérdesebb, legvádlisabb, legfenekesebb stb. és legszebb arcú milóit elkezdte csöcsörészni, combját fogdosni agyvizsga közben, de az, ki tudja miképp föléledett a megatranszból és lerúgta, méghozzá (az akkor még lévő) fergeteges bal lábával, mint annak a rendje. Eközben kiderül számukra, (mert mi már többszörösen tudjuk ezeket, ugye nagyon drága olvasó) hogy ennek a milói némbernek csórta el a bal csülkit, mert az oly szemre kívánatos, hogy nem tudott nélküle élni. 
      Közben megérkezett Wong Toti 'S Pok vezényletével a milói kisasszonykatona-népek eme mostani eresztése Kadas Gur Eduk tábornok és igazgató orációjától feltüzelve (feltűzdelve még nem) elmefürkészésre, ellenséges eszmelárvaszűrésre. Oba nem akara hinni a szemének, mert köztük tündökölt, mint a balladúr, a nyugati, numeró II-es napjukon bányászható, nagyon de nagyon fénylő szénmódosulat – hogy izzó napkorongon, miként bányásznak, rejtély, rejtély –, az a bizonyos legcsöcsösebb, legdarázsderekasabb, legballábasabb-kezesebb, csak most bal kézzel, bal lábbal felszerelkezve, mintha legalábbis soha el nem lopták volna azt tőle. Ren tébolyodottnak tekinti Oba B' akr Skam kollegát addig, amíg meg nem tekinti sok nagyon szépek közt a legszebb milóit, épkézláb. 
      A milóiak egy része máris vonul be az előállomásra, tudattartalom kiürítésre, baktakor segítségével (ez egy tűhegyes, félig élő valami, ami a milóiak tarkójánál behatol csinos agyukba, kiszippantja teljes tudattartalmukat és öblös testébe gyűjti, egyesek szerint ezek meganyagkövült préták, akiket a szám szára büntetésből rendelt efféle állapatba és a démonok szolgálatjába. Ebben végzik különféle gor- és kémcsövekkel az oklevéltelen segédagyvizsgálók mint Oba és Ren az elmefürkészetet, az okleveles agyvizsgáló csak a (szám ára) különleges esetekkel foglalkozik, ahogy azt az ex-okleveles agyvizsgáló Mirdroff egykor tette Szép Irénnel. Maga a művelet mennyei örömöket, de legalábbis pokoltornáciakat bocsájt rájuk, mert a limbuson halad által, sokan (még maguk a milóiak is) azt hiszik a hitvány férfiállomány miatt kettyintés helyett kapják ezt, hogy istennői nyugtalanságú nerváikat csillapítsák). 
      Az első agyfürkészett Tristana. Bekecsegteti magácskáját a két ezopszükhiáterhez, amazok felültetik az agyvizsgáló trónusra és kijelentik: - Ön triszta tisztnő Tistana, bobobo csánat... tiszti tiszta nő Tristana, magácska tiszta, jaj a háromszögünk a szerelmi, teljességgel ellenséges eszmétlen, ám már nem eszméletlen, mert visszaszolgáltattuk tudattartalmát a rendeltetési helyére. Azért feltennénk egy-két rutinkérdést: öööö.. nos, hova valósi..., mire emlékszik a régebbi dolgokból a hadapródított (még nem hadaprított) katonatiszti kisasszony? – Semmire..., (szün és szünkópa) (khüm) röpül felém anyám, ...hadd repüljön... ki. Így a legsápadtabb, legfélénkebb, legszilfidebb milói, mégsem kell őt félteni, mert birtokában van nem is oly kicsiny tomporkörületnek, kebles gömbölyűségnek, csípő-derék arányvonalaknak, váll és combközépszélességnek méltányos ívű vádlidomborulatnak, méghozzá (hic et nunc) most kettőnek. Közel ülnek hozzá, legfelső lábszárát kezdik fogdosni. Oba a jobbot, Ren a ballot. Szerelmi háromszögük kibillen, az automata könyörtelenül lefokozza nemi gerjedésüket. - Miféle képek ezek, ezopszi doktor úr? - nehogy visszaküldjenek oda, nem is tudom hova! Kérlel Tristana enyhén kétségekbe esvén. - Hova, hova gondol kisasszony, nem azért van itt, hogy visszaküldjük, kiskegyed Őmimikrimikroszentsége és az ő végrehajtó hatalmú Magistere katonalányának, főfőfőtisztnőjének képeztetik ki, azok a képek, csak a vizsgálat mellékhatásai, nyugodjon meg, - a nyomatékosítás végett utoljára, amíg szerelmi háromszögük még engedi, megnyomi-nyomkodják a hölgy szép combjai kerületjét meg területjét is. 
      Nagy veszekedésre jön ki a most már megnyugodott Tristana. Xena és Mona belekötött Brünhildába, Mona hegedűhúrját tekergeti, Xena pedig harci terpeszben, vállán átvetett kardját rántja elő. Brünhilda elváltozott tudatállapotban a két hölgy múltjáról és jövőjéről jósol. Maga se érti magát. Így visszakerül tokjába a hegedűhúr, máris hüvelyében a kard. Brünhilda mond: nem ő az ellenség, hanem azok, akik megfosztották őket múltjuknak egy részétől, fogjanak össze és nyomozzák ki a vakfoltokat. Ekkor odavonaglik Sharon és Tristana ők is csatlakoznának a rögtönzött kis szövetséghez (nekik is elbeszéli múltjuk némely részletét Brünhilda, - egy-egy film illetve filmsorozat- csak a sajátjára nem tud visszaemlékezni, hiába erőlteti is szegény). 
      Majd jön a Brünhilda fenekéig érő portás, aki töri a nyelveket. Kadas Gur Eduk tábornok igazgatóhoz kíséri. Az elképed a szépségétől. Nagyon okos lehet, mert nem keveri össze Vandával. Mondja is neki, hogy: - te vagy a választott. A milóiak közül a legelső. Biztos összekever a nővéremmel, hökken meg Vésztőy. - Nem, te a húga vagy. Hilda álla leesik a csodálkozástól, de aztán visszailleszti. Ő is választott, de elbukott, mert abbahagyta a képzést. Hilda mentegeti. Így Eduk vezérigazgató és tábornok: - Hidd meg, drukkolok neki, lányomként szeretem, de az igazi választott nem nyúlhat a pezsgőspohár után, sem semmilyen bódulatot okozó nedűt tartalmazó serleg után. Hilda mentegeti nővérét. A tábornoknak tetszik az érvelése. Kiderül, hogy Gabbal Ekr Firaz is próba volt, azért küldték, hogy segítsen neki és hogy testmozgásáról, ösztönös verekedési módjáról jelentést tegyen: hogy valóban igaz-e a sejtés, hogy Brünhilda a választott, Firaz meg vizsgázott, milyen délceg is ő valójában, mindketten jól vizsgáztak. A tábornok az öreg kapus Midhall tanításairól érdeklődik. Így Vésztőy Brünhilda: - Ő nem azt mondja, hogy tenyésztési program eredményei a milóiak, hanem hogy valóságos istenek. Eduk felbőszül, nincsenek istenek, az isteneket mi teremtjük, nézz magadra! Milyen tökéletes vagy. Vésztőy Samantha és Amanda után érdeklődik. És Vésztőy a Hilda Brün kegyelmet kér számukra. Eduk tábornok hajthatatlan: katonaszökevényeknek nincs irgalom, ha elkapjuk őket, példás büntetést kapnak. Aztán küldi átöltözni. Készülj az évnyitó beszédre ez még beszédesebb lesz, mint az előző beszédem..

  
  

Megjelent: 2014-08-10 23:46:34

 

Batári Gábor (Budapest, 1967. március 09.) író

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.