Videó

A tegnap.ma videója
Keresés a honlapon:


Ábrahám Péter

Ábrahám Péter (1955-2014) szobrász, festőművész

Vecsésen született. Már gyermekkorában olyan meghökkentő, gondolatébresztő rajzokkal, játékokkal lepte meg szűkebb környezetét, hogy azok előrevetítették későbbi, a képzőművészettel való elkötelezettségét. A "Senkihez sem hasonlítani!"29 évesen Argentínában új grafikai-festői eljárásokat tanult, pár évvel később Párizsban, Michael Gyarmathy Folies Bergre-ében a díszleteket tervezte és festette. A csatornán átkelve, London Soho-jában átélhette a fiatal művészek sanyarú helyzetét. Ekkortájt művészetének középpontjában a másik nem, az ÖRÖK NŐ állt. Művészi filozófiájának lényege az ún. "magas művészet" (grand art), az elit kultúra és a mindennapi élet, a tömegkultúra kölcsönhatása, s a köztük lévő határok lerombolása illetve újrateremtése. Munkái ironikus jegyek hordozói. Sajátos térszerveződéssel, háromszög alakú keretbe foglalva születnek. "Dimenziós spiráljaim agytekervényeket idéznek, azok a fantázia útjain robognak". A körök, hurkok ismétlődései beavatottságunk fokozatait jelentik. Több alkotása környezetszobrászatként is értelmezhető. Festményein - nyomatmontázsként - pecsétviaszba ágyazottan megjelenik ujjlenyomata, aláírása és hajszála, melyek a művész testi létének kellékei. A tárgyiasítással a művész a halhatatlanságát, "testrészei"-nek műalkotássá válását szimbolizálja.

Művei a Holdkatlanon: