Videó

A Fefe Szabó csatorna videója
Keresés a honlapon:


Batári Gábor

Batári Gábor (Budapest, 1967. március 09.) író

 

A Belső-Kelenföldi Református Gyülekezetben kereszteltek. Ott is konfirmáltam 1981-ben. 1984 nyarán, Tahiban, újjászülettem, a belső-kelenföldi református üdülőben igent mondtam Isten Jézus Krisztusban közölt kegyelmére, Krisztus titokzatos testének tagja lettem. 
Az általános iskolát a Váli Utcai Általános Iskolában végeztem. 
Gimnáziumi tanulmányaimat a Budai Nagy Antal Gimnáziumban kezdtem latin tagozaton, de az érettségit a XI. Kerületi Dolgozók Gimnáziumában tettem le 1987-ben. 1990-ben újságíró diplomát szereztem az Esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán. 
Ott nyertem indíttatást a szépirodalmi tevékenységre is különös, újszerű barátok és barátságok által, azóta teszek kisebb nagyobb exkurziókat Bohémiába, megmártózván megmártóztatván a mondén életben is. 
1993-ban pedig tanítóként diplomáztam a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, hol tanulmányaimat rajz szakkollégiumban kezdtem. Dolgoztam tanítóként egy alapítványi iskolában, polgári szolgálatosként nevelő tanár voltam a Mozgássérültek Állami Intézetében, egy Pillanat nevű, kérészéletű református ifjúsági lapnak és a hamvába hullt Tűztánc elnevezésű vallási érdeklődésű periodikának voltam a versrovatvezetője. 
Végül 1995-től a Littera Nova Kiadó és párhuzamosan az Alterra Kiadó irodalmi szerkesztője, időnként illusztrátora, 1999-től és jelenleg is az Alterra Kiadó főszerkesztője vagyok. 
2006. októberében egyre szaporodó görbe útjaimról a Kegyelem visszaterelgetett a keskeny útra, bár vétek-pihenők, céltévesztés-oázisok, kétely-kitérők azóta is jócskán akadnak, ennek gyümölcse, hogy 2007. kora ősze óta a Károli Gáspár Református Egyetem protestáns teológus szakára járok. 

RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

1967. március 9-én születettem Budapesten
1990. első cikkem megjelenése a Reformátusok Lapjában
1992. versekkel való első megjelenésem a Jel-ben
1992 óta publikálok rendszeresen verseket, szépprózát, recenziókat többek közt a Parnasszusban, a Prae-ben, a C. E. T.-ben, az Új Holnapban,  a Magyar Naplóban, a Vigíliában, a Mozgó Világban, a Lyukasórában, Az Evangélikus  Életben, az Ökumenében, a Kármelben, Emberhalászban, Poliszban, Napútban,  Árgusban, Somogyban, Palócföldben, az Életünkben, a Véletlen Balettben, a Bárkában, az Új Forrásban, az internetes Spanyolnáthában, Új az erdélyi Korunkban, Helikonban, Székelyföldben, a partiumi Váradban, a Partiumban, a Nautiluszban és a Pannon Tükörben, Kapuban, az Ezredvégben, felvidéki Szőrös Kőben.

 Eddig hét kötetem jelent meg: 

Üzenet Kháronnak 1994 (versek) Littera Nova, 
Egy gramm metagrammatika zömében apokrif epiphániák 1994 (versek, prózák) Littera Nova
Napóra földiektől égieknek 1997 (versek) Littera Nova
Bevezetés Platón koponyájába 2003 (versek, regényrészletek) C. E. T. Belvárosi 
Batariversum summa poeticae 2008 (gyűjteményes verses könyv) Alterra 
Pszichőfi avagy a lírai én bolyongása térben és időben 2008 (abszurd játék) /három szerző egy kötetben/Alterra 
Pustula Moderna egy XXI. századi lányregény, avagy a XXI. század enciklopédiája 2010 Napkút

Művei a Holdkatlanon: